Profilering

De cursussen in de profileringsruimte geven de student de mogelijkheid op een bredere vorming en academische ontwikkeling passend bij eigen ambities en talenten. 

Opbouw profileringsruimte:

  1. Twee klinische cursussen (15 EC)
  2. Vrij te kiezen profileringsruimte (37,5 EC) 
  3. Thesis (minimaal 22,5 EC)

Kaders en inschrijven 

In de uitklapmenu's lees je meer over de kaders en de inschrijfprocedures die gelden bij invulling van de profileringsruimte in de master. Inschrijven voor profileringscursussen bij de Faculteit Diergeneeskunde of binnen de Universiteit Utrecht doe je via Osiris student en kan alleen tijdens vastgestelde inschrijfperiodes. De inschrijving van de profileringscursussen bij de faculteit Diergeneeskunde gaat via voorinschrijving. Voor het geplaatst worden voor een cursus gelden geen voorrangsregels, iedereen heeft dezelfde kans om een cursus te kunnen volgen. 

Ingangseisen

Houd er rekening mee dat nog niet voor alle cursussen op dit moment aan de ingangseisen kan worden voldaan. Verdiepende cursussen kunnen namelijk pas gekozen worden nadat de cursussen van de differentiatie zijn afgerond. Het is wel mogelijk om profileringscursussen zonder ingangseisen te volgen maar daarvan is het aanbod in de zomerblokken beperkt omdat in deze periode het universitaire leven (in tegenstelling tot de klinieken) vrijwel stil ligt. 

Profileringsruimte per periode

Het aanbod in profileringscursussen wordt groot, maar omdat de master nog in ontwikkeling is, zullen bepaalde cursussen pas op een later moment worden aangeboden. Een groot aantal klinische profileringscursussen zal in elk blok aangeboden worden, een aantal andere slechts een aantal keer per jaar. Hieronder vind je een overzicht.

Overige mogelijkheden

Planning profileringruimte

Het studieprogramma van de master Diergeneeskunde kun je gedeeltelijk zelf kiezen. In de eerste weken van de master wordt er een bijeenkomst georganiseerd om je te informeren over de keuzes die je kan maken.  

Alle cursussen die behoren bij het uniform deel en het gedifferentieerd deel worden voor je ingepland. De keuze en planning van je profileringscursussen zal voor iedereen anders zijn. Hieronder vind je twee studieprogramma's als voorbeeld. 

De masteropleiding Diergeneeskunde bestaat uit drie onderdelen: een uniform deel, een gedifferentieerd deel en de profileringsruimte. Wil je meer weten over de opbouw van de hele masteropleiding? 

Opbouw van de masteropleiding