Profilering

De cursussen in de profileringsruimte geven de student de mogelijkheid op een bredere vorming en academische ontwikkeling passend bij eigen ambities en talenten. 

Opbouw profileringsruimte

Twee klinische profileringscursussen

15 EC
Keuze van twee klinische cursussen uit een lijst met klinische profileringscursussen. Voor sommige cursussen gelden er ingangseisen, bijvoorbeeld een specifieke cursus uit de differentiatie.

Vrij te kiezen profileringsruimte

37,5 EC
In te vullen met vijf cursussen (klinisch of niet-klinisch), waarvan er drie georganiseerd worden door Diergeneeskunde of Life sciences (faculteit Béta, DGK en GNK). Een externe profileringscursus, klinische stage 'op maat' of profileringsstage behoort ook tot de mogelijkheden.

Thesis

Minimaal 22,5 EC
Onderdeel van de masteropleiding Diergeneeskunde is het schrijven van een thesis. De thesis levert 22,5 EC. Je hebt de keuze om de thesis binnen je profileringsruimte uit te breiden. 

Cursussen bij Diergeneeskunde

Hieronder vind je een totaaloverzicht van profileringscursussen die aangeboden worden door Diergeneeskunde en een overzicht met het aanbod per periode. 

Overzichten

Aan de eerste letters van de cursuscode kan je het type cursus herkennen (zie uitleg). Naast de cursuscode en titel van de cursus, vind je in de tabellen een kolom met het minimaal en maximaal aantal studenten per cursus en de gestelde ingangseisen. Houd er rekening mee dat bepaalde verdiepende cursussen pas gekozen kunnen worden nadat de cursussen van de differentiatie zijn afgerond.

Inschrijfprocedure

De inschrijving van de profileringscursussen bij de faculteit Diergeneeskunde gaat via voorinschrijving en kan alleen tijdens vastgestelde inschrijfperiodes. Voor het geplaatst worden voor een cursus gelden geen voorrangsregels, iedereen heeft dezelfde kans om een cursus te kunnen volgen.

Goedgekeurde cursussen Life Sciences en GEO

Voor een aantal cursussen van de Graduate School of Life Sciences en de Faculteit Geowetenschappen heeft de opleiding al toestemming gegeven. 

Studeren in het buitenland

Binnen de profileringsruimte zijn er verschillende mogelijkheden om onderwijs te volgen in het buitenland. Meer hierover vind je op de pagina Studeren in het buitenland.

Studeren in het buitenland

Bij andere faculteiten van de UU

Je kunt als student van de Universiteit Utrecht ook cursussen bij een andere faculteit volgen. Je bent dan een 'bijvakker'. Hieronder lees je hoe je UU cursussen kunt vinden die beschikbaar zijn voor bijvakkers.

Bij andere universiteiten

Het is ook mogelijk om een cursus bij een andere universiteit te volgen. Via EduXchange kun je gemakkelijk inzicht krijgen in de cursussen bij de samenwerkende universiteiten (TU/e en WUR) die open staan voor UU studenten en je daar inschrijven. Daarnaast is het ook mogelijk om zelfstandig op zoek te gaan naar een cursus op een andere universiteit.

Meer mogelijkheden profileringruimte

Planning profileringruimte

Het studieprogramma van de master Diergeneeskunde kun je gedeeltelijk zelf kiezen. In de eerste weken van de master wordt er een bijeenkomst georganiseerd om je te informeren over de keuzes die je kan maken.  

Alle cursussen die behoren bij het uniform deel en het gedifferentieerd deel worden voor je ingepland. De keuze en planning van je profileringscursussen zal voor iedereen anders zijn. Hieronder vind je twee studieprogramma's als voorbeeld.