Sociale veiligheid

Contactpersonen Sociale Veiligheid coschappers

Wil jij je hart luchten over iets wat in de kliniek is gebeurd? Heb jij zelf iets meegemaakt of heb jij gezien dat iemand anders iets overkwam waarover je wilt praten? Stap naar één van de contactpersonen Sociale Veiligheid voor co-schappers voor een gesprek.

Je kunt bij één van de onderstaande docenten terecht als je je hart wilt luchten of wilt praten over een sociaal onveilige situatie. Zij bieden een luisterend oor en kunnen je adviseren over eventuele vervolgstappen. Je bent vrij om contact op te nemen met alle onderstaande contactpersonen, ongeacht je studierichting of specifieke coschap waar de situatie over gaat. 

Marja de Jong

M.K.deJong@uu.nl

Gezelschapsdieren

Hans Kooistra

H.S.Kooistra@uu.nl

Gezelschapsdieren

Ruurd Jorritsma

R.Jorritsma@uu.nl

Landbouwhuisdieren

Hilde Aardema

H.Aardema@uu.nl

Landbouwhuisdieren

Mathijs Theelen

M.J.P.Theelen@uu.nl

Paard

Jos Ensink

J.M.Ensink@uu.nl

Paard

Programmaleider Sociale Veiligheid Diergeneeskunde

Je kunt ook terecht bij Wieke Eefting (w.eefting@uu.nl), programmaleider Sociale Veiligheid van de faculteit Diergeneeskunde.

Bij wie kan je nog meer terecht?

Je kunt ook altijd terecht bij de studieadviseur van jouw opleiding of contact opnemen met de zogenoemde vertrouwenspersonen ongewenst gedrag (UU breed). De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag kun je inschakelen voor advies en ondersteuning. Ze gaan vertrouwelijk met jouw ervaring/klacht om en delen het niet met derden zonder jouw expliciete toestemming.

De Universiteit Utrecht vindt een veilig sociaal klimaat voor alle studenten en medewerkers belangrijk. We behandelen elkaar met respect. Toch kan het gebeuren dat studenten of medewerkers op een voor hen ongewenste manier worden benaderd, bijvoorbeeld als er sprake is van intimidatie of seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten. Om het ongewenste gedrag te stoppen, is het belangrijk dat dit gedrag bespreekbaar wordt gemaakt.