Carrièreperspectieven

Ben je afgestudeerd, dan kun je als dierenarts aan de slag binnen een breed beroepsveld en bij een groot aantal verschillende soorten werkgevers.

Dierenarts in de dierenartsenpraktijk

  • Gezelschapsdierenpraktijk
  • Landbouwhuisdierenpraktijk
  • Paardenpraktijk/kliniek
  • Gemengde praktijk

Beleidsmedewerker Dier- en Volksgezondheid

Dierenarts in het bedrijfsleven of bij de Overheid

Onderzoeker (PhD)

Dierenarts in het onderwijs

  • Universiteit
  • Middelbaar Beroeps Onderwijs (agrarisch, diergezondheid)
  • Hoger Beroeps Onderwijs (agrarisch, diergezondheid)
  • Middelbare school (HAVO, VWO)