Aanmelden master Diergeneeskunde

Aanmelden Master Diergeneeskunde 

Selectieve master

Door het beperkte aantal plekken dat er per jaar beschikbaar is valt de masteropleiding Diergeneeskunde onder de zogenoemde ‘selectieve masters’. Derhalve is de faculteit voor de toelating van studenten verplicht om een aantal selectiecriteria te hanteren. Je leest hieronder welke selectiecriteria er gelden en ook meer over de aanmeldprocedure en toelatingseisen. Zodra je toelaatbaar bent voor de master Diergeneeskunde kan je je aanmelden voor de master.

Startmomenten

Er zijn met ingang van september 2024 vijf momenten per jaar waarop je met de master kan starten:

 • September (blok 1A) 48 plaatsen

 • November (blok 2A) 48 plaatsen

 • Februari (blok 3A) 48 plaatsen

 • April (blok 4A) 48 plaatsen

 • Juni (blok 5A) 48 plaatsen

Aanmeld deadlines

Er zijn vijf inschrijfperiodes per jaar met een strikte deadline. Indien er voor een startmoment meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, zal er geloot worden. Alle aanmeldingen binnen een bepaalde inschrijfperiode worden gelijkwaardig behandeld. Er wordt geen onderscheid gemaakt in de datum van afstuderen. Word je niet geplaatst voor het startmoment van jouw voorkeur dan word je geplaatst op het eerstvolgende startmoment waar plaats is. Deze plaats kan je accepteren of weigeren. Weiger je het toegewezen startmoment dan dien je je tijdens een volgende inschrijfperiode opnieuw aan te melden.

Stapsgewijs proces aanmelden master

Op de kiezerssite vind je een uitgebreide beschrijving van het aanmeldproces aan de hand van onderstaande zes stappen. 
 

 1. Lees de toelatingseisen en criteria.
 2. Bekijk de startmomenten en beschikbare plaatsen.
 3. Bekijk de aanmelddeadlines.
 4. Meld je aan via Studielink.
 5. Upload de benodigde documenten in Osiris Online Application.
 6. Loting en acceptatieformulier.

Ook vind je hier een actueel schema met beschikbare plaatsen per startmoment

Proces aanmelden master Diergeneeskunde