FAQ Farmacie

Je blijft altijd twee cursussen per periode doen (in twee verschillende timeslots). Als je cursussen van je eerste jaar moet overdoen, ga je die als eerste inplannen. Daaromheen plan je andere verplichte cursussen of keuzecursussen. In jaar 2 en 3 heb je niet een vaststaand programma zoals in jaar 1. De verplichte niveau 2 en 3 cursussen worden twee keer per jaar aangeboden en je kunt zelf plannen wanneer je welke cursus gaat doen.

Nee, als je een cursus moet overdoen, betekent dat dat je drie jaar en één periode over je studie gaat doen. De 180 EC passen alleen in de drie jaar, als je nooit ziek bent en alles haalt. Je kunt je elke maand uitschrijven van de bachelor. Je loopt dus niet gelijk een heel jaar uit. Bovendien kun je de master Farmacie ook in februari starten, dus je hoeft ook nooit lang te wachten voordat je verder kan studeren.

Nee, je wordt niet voor drie farmaciecursussen in een periode ingeschreven. Je hebt dan namelijk automatisch overlap van timeslots en je kunt dus roostertechnisch in de problemen komen. Bovendien ga je van een 40-urige studieweek naar een 60-urige studieweek. Waardoor de kans aanwezig is dat je alle drie de cursussen niet volledig bij kan houden en mogelijk een of meerdere cursussen niet haalt. Daarmee ga je dan voorbij aan je doel om meer studiepunten te halen.

In een uitzonderlijke situatie kan er wel worden afgeweken van deze regel. Je dient daartoe een verzoek in te dienen bij het Studiepunt en een toelichting te geven op jouw situatie.

Als je buiten de farmacie een derde cursus volgt, neem je zelf de verantwoordelijkheid voor roosteroverlap en eventuele overlap van tentamendata. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor een volledige tijdsinvestering per cursus.

Nee, de niveau’s zeggen niet zoveel over het jaar waarin je het vak moet volgen. Je mag dus ook een niveau 3 cursus volgen in je tweede jaar en vice versa. Natuurlijk is het wel logisch om eerst zoveel mogelijk je niveau 2 (verdiepende) cursussen af te ronden, voordat je aan niveau 3 (gevorderd) begint. Verplichte niveau 3 cursussen kun je gaan volgen zodra je alle verplichte niveau 1 cursussen hebt behaald. Daarnaast geldt voor sommige niveau 3 cursussen dat je eerst een bepaalde niveau 2 cursus moet hebben gevolgd, dit i.v.m. de inhoudelijk opbouw tussen die cursussen:

  • Eerst fa-ba201 en dan pas fa-ba303 volgen
  • Eerst fa-ba202 en dan pas fa-ba305 volgen
  • Eerst fa-ba203 en dan pas fa-ba301 volgen

Zie ook de pagina over het studiepad Farmacie en de ingangseisen van elke cursus in de onderwijscatalogus.

Voor het behalen van je bachelordiploma moet je minimaal 45 EC aan keuzecursussen hebben behaald. Er zijn geen richtlijnen voor het aantal keuzecursussen per jaar. Je mag het zelf weten wanneer jij je keuzecursussen gaat doen. In jaar 1 heb je in ieder geval al één keuzecursus gehad. Als je dat hebt gehaald, heb je nog vijf keuzecursussen te doen. Deze kun je verdelen over je studiejaren, maar je kunt ze ook allemaal achter elkaar volgen. Net wat jij wilt.

Zie voor meer informatie de pagina over de profileringsruimte voor de bachelor Farmacie.

Met de volgende regels in acht nemende, mag je zelf de volgorde van je (verplichte) cursussen bepalen:

  1. Je mag met de verplichte niveau 3 cursussen beginnen, zodra je alle verplichte niveau 1 cursussen hebt behaald.
  2. Voor een aantal niveau 3 cursussen geldt dat je eerst een bepaalde niveau 2 cursus moet hebben gevolgd, dit ivm de inhoudelijk opbouw tussen die cursussen:
  • Eerst fa-ba201 en dan pas fa-ba303 volgen
  • Eerst fa-ba202 en dan pas fa-ba305 volgen
  • Eerst fa-ba203 en dan pas fa-ba301 volgen

Als je je niet goed hebt kunnen voorbereiden voor het tentamen, dan kun je het tentamen wellicht beter niet maken. Meedoen wordt gezien als een volwaardige poging. Als je je afmeldt voor het reguliere tentamen bij de cursuscoördinator en het Studiepunt, dan behoud je het recht op de aanvullende toets.

Zie voor meer informatie de pagina over regelingen en procedures.

Als je de aanvullende toets niet kan maken omdat je ziek bent, of anderzijds niet in staat bent om het tentamen te maken, dan kom je niet zondermeer in aanmerking voor een nieuwe toetskans. Idem als je de eerste toets niet hebt kunnen maken en voor de aanvullende toets geen voldoende hebt, maar wel hoger dan een 4.

Het is ter beoordeling van de Examencommissie of je in deze situaties nog een toetskans krijgt. Je moet je ten eerste hebben afgemeld voor het tentamen bij het Studiepunt en de coördinator. Daarnaast moet er een aantoonbare overmachtssituatie zijn die gemeld is bij de studieadviseur. Ook andere zaken zoals je studieverloop en verdere studieplanning kunnen mee gewogen worden. Elke beslissing van de Examencommissie is op maat voor dat moment en voor die student. Er kunnen dan ook geen rechten ontleend worden aan eerdere uitspraken.

Zie voor meer informatie de pagina over regelingen en procedures.

Elke periode van het jaar kun je voldoen aan de eisen van het Examenprogramma.  Zodra alle onderdelen zijn geregistreerd in Osiris, ga je automatisch afstuderen. Elke maand kun je afstuderen. Als je je collegegeld voor een heel jaar vooruit had betaald, kun je het collegegeld voor de resterende maanden terug vragen.

Zie voor meer informatie de pagina over praktische zaken en afstuderen bij Farmacie.