Profileringsruimte

De bacheloropleiding Farmacie kent 45 EC voor keuzecursussen (ongeacht of je het studiepad Farmacie of het studiepad Farmaceutische Wetenschappen volgt). De eisen waarmee je te maken hebt is dat de profileringsruimte voor minimaal 15 EC op verdiepend niveau (niveau 2) moet zijn en de cursussen mogen geen overlap vertonen met de cursussen in de major farmacie. Zie ook de Onderwijs- en Examenregeling van je opleiding. Hieronder geven we een aantal mogelijke invullingen voor de profileringsruimte.

In het eerste jaar in periode 3 kun je al een keuzecursus kiezen. De keuzecursussen die vanuit Farmacie worden aangeboden zijn:

 • FA-BA111 Moleculen als geneesmiddelen
 • FA-BA112 Schimmels als geneesmiddelen
 • FA-BA113 Planten als geneesmiddelen
 • FA-BA114 Geluk en geneesmiddelen

De niveau 2 en 3 keuzecursussen die Farmacie aanbiedt, vind je in de cursusplanner en in het cursusaanbod overzicht (aangeduid met "o").

Je kunt je profileringsruimte ook gebruiken om je te verbreden en juist cursussen buiten de Farmacie te kiezen. Je kiest dan losse cursussen of een minor die aansluiten bij jouw interesses, ambities en talenten. Wil je binnen de faculteit Bètawetenschappen een keuzecursus kiezen, dan is de cursusplanner handig om te gebruiken. Wil je kiezen uit het gehele UU onderwijsaanbod, kijk dan in de UU onderwijscatalogus. Natuurlijk kun je ook  cursussen van andere Nederlandse of buitenlandse universiteiten volgen. Let er in alle gevallen op dat er geen inhoudelijke dubbeling is met eerder afgelegde cursussen. Keuzecursussen buiten de Universiteit Utrecht moeten worden goedgekeurd door de Kamer Farmacie. Zie ook OER artikel 3.7 lid 3

Tijdens je studie maak je voortdurend keuzes: de invulling van je profileringsruimte, de keuze voor een masteropleiding, en daarna een promotie, een traineeship, een lerarenopleiding, of... De keuzes die je nu maakt zijn medebepalend voor je verdere loopbaan. De bètafaculteit biedt een aantal cursussen waarin je arbeidsmarktgerichte vaardigheden ontwikkelt en waarin je kunt ervaren in welk soort beroepsomgeving je je thuis voelt.   De oriëntatiecursussen zijn toegankelijk voor eerstejaars studenten vanaf blok 3 en voor ouderejaars. In je tweede en derde jaar kun je je profiel verder invullen in de vorm van vervolgcursussen, stages en/of een minor.  De cursussen zijn:

Op niveau 2:

 • wetenschap- en techniekcommunicatie
 • oriëntatie op de onderwijspraktijk
 • bèta in bedrijf en beleid
 • integriteit in de wetenschap

Op niveau 3:

 • wetenschapper in advies
 • wetenschapsgeschiedenis
 • biologiedidactiek
 • stage wetenschapcommunicatie

Minor

Je kunt je profileringsruimte ook invullen met een minor. Een minor is een samenhangend pakket cursussen in een bepaald vakgebied. Je kunt een minor gebruiken om je in een heel ander vakgebied te verdiepen, maar bijvoorbeeld ook om je voor te bereiden op een master die niet precies aansluit op jouw bacheloropleiding. Je kunt ook een minor kiezen waarmee je je meer voorbereidt op de arbeidsmarkt van jouw keuze.

In een afwisselend en uitdagend programma leer je hoe je jouw vakgebied vertaalt naar een interessant schoolvak. Je leert hoe je een interessante les of cursus samenstelt en hoe je je leerlingen goed aan het werk zet. Je besteedt veel aandacht aan presenteren en spreken voor een groep.

Je ontwikkelt competenties in leerpsychologie, pedagogiek en communicatie. Vaardigheden als samenwerken en organiseren komen ook ruimschoots aan bod. En de praktijk? Ook die ontdek je. Met een stage in het vmbo-t en de onderbouw van havo/vwo. Indien mogelijk op een school in de regio Utrecht.

Heb je de educatieve minor afgerond? Dan heb je je tweedegraads lesbevoegdheid behaald.

Entrepreneurship has become increasingly prominent in knowledge based economies. Individuals have to become more alert for how they can create new value in all kind of settings. The creation of new knowledge is a source for all kind of new opportunities, and jobs for life are a thing of the past. How do people successfully identify, evaluate and pursue opportunities for new value creation? In this minor you will be made aware of the different types of entrepreneurship you can pursue, and you will get acquainted with the relevant knowledge and skills for acting entrepreneurially, and building new ventures. This minor is accessible and even designed for all UU students, from all disciplinary backgrounds.  

The Entrepreneurship Minor consists of the following courses:

 • Essentials of Business and Entrepreneurship (EC2EBE1/EC2EBE2/EC2EBE3/EC2EBE4, level 2)
 • Financial Accounting and External Accountability (ECB1IBE period 2, level 1);
 • Venture Marketing (EC3VM period 4, level 3);
 • One of the following two courses: Corporate Entrepreneurship (ECB3CI, level 3) or Internship Entrepreneurship & Innovation (ECB2IEI, level 2).  

Hoe zijn onze wetenschappelijke methodieken ontstaan? Hoe ‘zeker’ is onze kennis over bijvoorbeeld de evolutietheorie, relativiteitstheorie en de quantummechanica? Waar komt ons getalbegrip vandaan? En wat is de relatie tussen alchemie en scheikunde?

In deze minor ga je in op deze vragen en de verschillende mogelijke antwoorden erop. De minor is geschikt als verbreding en verdieping van elke bacheloropleiding. Daarnaast is het een goede voorbereiding op de masterprogramma’s History and Philosophy of Science en Science Education and Communication.

Toch op zoek naar iets anders? De Universiteit Utrecht biedt meer dan 100 minors aan in uiteenlopende vakgebieden.