PROFILERINGSRUIMTE

De bacheloropleiding Farmacie kent 45 EC voor keuzecursussen (ongeacht of je het studiepad Farmacie of het studiepad Farmaceutische Wetenschappen volgt). De eisen waarmee je te maken hebt is dat de profileringsruimte voor minimaal 15 EC op verdiepend niveau (niveau 2) moet zijn en de inhoud van keuzecursussen moet in voldoende mate onderscheidend zijn van cursussen uit de major farmacie. Zie ook de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding.

Je kunt losse cursussen kiezen in de profileringsruimte of een minor (een minor is een programma van 30 EC met cursussen die inhoudelijk op elkaar aansluiten). Je mag zowel cursussen kiezen die aangeboden worden door het departement Farmaceutische Wetenschappen (keuzecursussen binnen Farmacie) als cursussen die door andere opleidingen worden aangeboden (keuzecursussen buiten Farmacie).

Hieronder geven we een aantal mogelijke invullingen voor de profileringsruimte.

De keuzecursussen die Farmacie aanbiedt, vind je in dit Keuzecursusoverzicht bachelor Farmacie 2021-2022, en in de Cursusplanner. Aan de cursuscode kun je het niveau van de cursus aflezen:

  • Cursuscode FA-BA1# en FA-CPS1## zijn cursussen op niveau 1
  • Cursuscode FA-BA2## en FA-CPS2## zijn cursussen op niveau 2
  • Cursuscode FA-BA3## en FA-CPS3## zijn cursussen op niveau 3

De cursussen met een FA-CPS-code zijn allen in het Engels en op honours-niveau. Studenten die ingeschreven staan voor het CPS examenprogramma zullen met voorrang op deze cursussen geplaatst worden. Als er nog plaatsen over zijn kunnen studenten van andere opleidingen geplaatst worden.

Voor de cursussen FA-BA1## die aangeboden worden in periode 3, timeslot AD, zullen eerstejaars studenten Farmacie met voorrang geplaatst worden. Overige plaatsen kunnen door studenten van andere opleidingen en ouderejaars farmaciestudenten bezet worden.

Voor alle keuzecursussen geldt dat studenten die de opleiding Farmacie doen GEEN voorrang hebben op studenten van andere opleidingen. Bij sommige keuzecursussen is het ook nadrukkelijk de bedoeling dat studenten vanuit andere opleidingen participeren, om het interdisciplinaire karakter van deze cursussen tot hun recht te laten komen. In uitzondering hierop zullen studenten die zich hebben ingeschreven voor een minor waarvoor de betreffende cursus een verplicht onderdeel is, met voorrang geplaatst worden. Dit is van toepassing voor de minor Farmaceutische Wetenschappen (niet bedoeld voor studenten Farmacie), de minor Brain, Mind and Consciousness, en de minor Interculturele Communicatie.

Als je een cursus van de Universiteit Utrecht (UU) wilt kiezen, dan is de Cursusplanner handig om te gebruiken. Alle informatie van het UU onderwijsaanbod staat ook in de UU onderwijscatalogus.

Natuurlijk kun je ook cursussen van andere Nederlandse of buitenlandse universiteiten volgen. De inhoud van keuzecursussen moet in alle gevallen voldoende mate onderscheidend zijn van cursussen uit de major farmacie en eventuele eerder afgelegde cursussen in de profileringruimte. Keuzecursussen buiten de Universiteit Utrecht moeten worden goedgekeurd door de Kamer Farmacie van de examencommissie UGS. Zie ook OER artikel 3.7 lid 3.

Tijdens je studie maak je voortdurend keuzes: de invulling van je profileringsruimte, de keuze voor een masteropleiding, en daarna een promotie, een traineeship, een lerarenopleiding, of... De keuzes die je nu maakt zijn medebepalend voor je verdere loopbaan. De bètafaculteit biedt een aantal cursussen waarin je arbeidsmarktgerichte vaardigheden ontwikkelt en waarin je kunt ervaren in welk soort beroepsomgeving je je thuis voelt.   De oriëntatiecursussen zijn toegankelijk voor eerstejaars studenten vanaf blok 3 en voor ouderejaars. In je tweede en derde jaar kun je je profiel verder invullen in de vorm van vervolgcursussen, stages en/of een minor.  De cursussen zijn:

Op niveau 2:

Op niveau 3:

Minor

Je kunt je profileringsruimte ook invullen met een minor. Een minor is een samenhangend pakket cursussen in een bepaald vakgebied. Je kunt een minor gebruiken om je in een heel ander vakgebied te verdiepen, maar bijvoorbeeld ook om je voor te bereiden op een master die niet precies aansluit op jouw bacheloropleiding. Je kunt ook een minor kiezen waarmee je je meer voorbereidt op de arbeidsmarkt van jouw keuze.

In een afwisselend en uitdagend programma leer je hoe je jouw vakgebied vertaalt naar een interessant schoolvak. Je leert hoe je een interessante les of cursus samenstelt en hoe je je leerlingen goed aan het werk zet. Je besteedt veel aandacht aan presenteren en spreken voor een groep.

Je ontwikkelt competenties in leerpsychologie, pedagogiek en communicatie. Vaardigheden als samenwerken en organiseren komen ook ruimschoots aan bod. En de praktijk? Ook die ontdek je. Met een stage in het vmbo-t en de onderbouw van havo/vwo. Indien mogelijk op een school in de regio Utrecht.

Heb je de educatieve minor afgerond? Dan heb je je tweedegraads lesbevoegdheid behaald.

Let op:

de aanmelddeadline van de educatieve minor is gewijzigd en verschilt daarmee van de meeste minoraanmelddeadlines. Je kunt je voor de septemberstart 2022 aanmelden tot 1 april 2022.

Entrepreneurship has become increasingly prominent in knowledge based economies. Individuals have to become more alert for how they can create new value in all kind of settings. The creation of new knowledge is a source for all kind of new opportunities, and jobs for life are a thing of the past. How do people successfully identify, evaluate and pursue opportunities for new value creation? In this minor you will be made aware of the different types of entrepreneurship you can pursue, and you will get acquainted with the relevant knowledge and skills for acting entrepreneurially, and building new ventures. This minor is accessible and even designed for all UU students, from all disciplinary backgrounds.  

The Entrepreneurship Minor consists of the following courses:

  • Essentials of Business and Entrepreneurship (EC2EBE1/EC2EBE2/EC2EBE3/EC2EBE4, level 2)
  • Financial Accounting and External Accountability (ECB1IBE period 2, level 1);
  • Venture Marketing (EC3VM period 4, level 3);
  • One of the following two courses: Corporate Entrepreneurship (ECB3CI, level 3) or Internship Entrepreneurship & Innovation (ECB2IEI, level 2).  

Hoe zijn onze wetenschappelijke methodieken ontstaan? Hoe ‘zeker’ is onze kennis over bijvoorbeeld de evolutietheorie, relativiteitstheorie en de quantummechanica? Waar komt ons getalbegrip vandaan? En wat is de relatie tussen alchemie en scheikunde?

In deze minor ga je in op deze vragen en de verschillende mogelijke antwoorden erop. De minor is geschikt als verbreding en verdieping van elke bacheloropleiding. Daarnaast is het een goede voorbereiding op de masterprogramma’s History and Philosophy of Science en Science Education and Communication.

In deze minor maak je kennis met het vakgebied biomedische wetenschappen. Je kunt bijvoorbeeld een cursuspakket kiezen waarbij je meer te weten komt over het functioneren van cellen en organen, of je concentreren op een specifiek vakgebied, zoals neurowetenschappen of immunologie. Eventueel kun je je met de minor Biomedische Wetenschappen (BMW) voorbereiden op een bepaald masterprogramma.

Er is geen vast studieprogramma voor een minor BMW. Welke cursussen je kunt/moet volgen, hangt af van je interessegebied, de ingangseisen van de cursussen en van je vooropleiding. De studieadviseurs (adviseurs@umcutrecht.nl) stellen samen met jou een geschikt cursuspakket samen.

Every single aspect of our being is regulated by our brain. Understanding our brain is understanding who we are. How does the brain work? This nagging question has been occupying many generations of researchers and philosophers. Join them and be overwhelmed by the complexity and beauty of the three-pound organ that is the seat of our intelligence and controls our ability to think, talk, feel, see, hear, remember things, walk and much more. If you are up for an exciting journey into your brain, sign up for the minor 'Brain, mind and consciousness’.

Toch op zoek naar iets anders? De Universiteit Utrecht biedt meer dan 100 minors aan in uiteenlopende vakgebieden.