Profileringsruimte/Minors

De bacheloropleiding Farmacie kent 45 EC voor keuzecursussen (ongeacht of je het studiepad Farmacie of het studiepad Farmaceutische Wetenschappen volgt). De eisen waarmee je te maken hebt is dat de profileringsruimte voor minimaal 15 EC op verdiepend niveau (niveau 2) moet zijn en de inhoud van keuzecursussen moet in voldoende mate onderscheidend zijn van cursussen uit de major farmacie. Zie ook de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding.

Je kunt losse cursussen kiezen in de profileringsruimte of een minor (een minor is een programma van 30 EC met cursussen die inhoudelijk op elkaar aansluiten). Je mag zowel cursussen kiezen die aangeboden worden door het departement Farmaceutische Wetenschappen (keuzecursussen binnen Farmacie) als cursussen die door andere opleidingen worden aangeboden (keuzecursussen buiten Farmacie).

Hieronder geven we een aantal mogelijke invullingen voor de profileringsruimte.

Minor

Je kunt je profileringsruimte ook invullen met een minor. Een minor is een samenhangend pakket cursussen in een bepaald vakgebied. Je kunt een minor gebruiken om je in een heel ander vakgebied te verdiepen, maar bijvoorbeeld ook om je voor te bereiden op een master die niet precies aansluit op jouw bacheloropleiding. Je kunt ook een minor kiezen waarmee je je meer voorbereidt op de arbeidsmarkt van jouw keuze.