Profileringsruimte

Gestart in september 2016
Ben je in september 2016 gestart met de studie Farmacie, dan heb je 45 EC voor keuzecursussen (ongeacht of je het studiepad Farmacie of het studiepad Geneesmiddelonderzoek volgt). De eisen waarmee je te maken hebt is dat de profileringsruimte voor minimaal 15 EC op verdiepend niveau (niveau 2) moet zijn en de cursussen mogen geen overlap vertonen met de cursussen in de major farmacie. Zie ook de Onderwijs- en Examenregeling van je opleiding. Hieronder geven we een aantal mogelijke invullingen voor de profileringsruimte.

Gestart vóór september 2016
Ben je vóór september 2016 gestart met de studie dan heb je met het studiepad Farmacie maximaal 30 EC ruimte voor keuzecursussen die je vrij kunt kiezen. Voor het studiepad Geneesmiddelonderzoek is dat maximaal 45 EC. De eisen waarmee je te maken hebt is dat de profileringsruimte voor minimaal 15 EC op verdiepend niveau (niveau 2) moet zijn en de cursussen mogen geen overlap vertonen met de cursussen in de major farmacie. Zie ook de Onderwijs- en Examenregeling van je opleiding. Hieronder geven we een aantal mogelijke invullingen voor de profileringsruimte.

Gestart in september 2016
Ben je in september 2016 gestart met de studie dan kun je in het eerste jaar in periode 3 een keuzecursus kiezen. De keuzecursussen die vanuit Farmacie worden aangeboden zijn:

 • FA-BA111 Moleculen als geneesmiddelen
 • FA-BA112 Schimmels als geneesmiddelen
 • FA-BA113 Planten als geneesmiddelen
 • FA-BA114 Geluk en geneesmiddelen

Met ingang van studiejaar 2018-2019 kun je in jaar 2 en 3 binnen de profileringsruimte de volgende Farmacie keuzecursussen volgen:

FA-BA113 Planten en geneesmiddelen periode 1, AD
FA-BA115 Meet your brain periode 1, AD
FA-BA214 Pijn periode 1, AD
FA-BA313 Access to medicines periode 1 BC
FA-BA314 Future medicines periode 1 BC
FA-BA211 luchtwegen periode 2, 4 AD
FA-BA213 Groten tegen de kleintjes periode 2 AD
FA-BA212 Voeding periode 2 BC
FA-BA311 Ontwikkelen van geneesmiddelen periode 2 BC
FA-BA316 Verslaving en verslavende middelen periode 3 AD
FA-BA317 Advanced pharmacokinetics periode 3 BC
FA-BA215 Leren van de patient periode 4 AD
FA-BA319 Bioanalyse periode 4 BC

 

Gestart vóór september 2016
Ben je vóór september 2016 gestart met de studie dan kun je in 2017-2018 in de profileringsruimte de volgende Farmacie keuzecursussen volgen:

FA-207 Metabolisme en Voeding periode 2, BC
FA-306 Kwaliteitsleer periode 2, BC
FA-307 Ontwikkelen van Nieuwe Geneesmiddelen periode 2, BC
FA-332 Geschiedenis van Verslaving periode 3, D
FA-131 Farmaceutisch Nederlands* periode 3, BC
FA-CPS-333 Pharma & Nutrition* periode 3, AD
FA-207 Metabolisme en voeding periode 4, BC
FA-306 Kwaliteitsleer periode 4, BC
FA-319 Bioanalyse periode 4, BC
FA-329 Pijn periode 4, AD

* Dit vak kan je alleen onder bepaalde voorwaarden volgen.

Je kunt je profileringsruimte ook gebruiken om je te verbreden en juist cursussen buiten de Farmacie te kiezen. Je kiest dan losse cursussen of een minor die aansluiten bij jouw interesses, ambities en talenten. Wil je binnen de faculteit Bètawetenschappen een keuzecursus kiezen, dan is de cursusplanner handig om te gebruiken. Wil je kiezen uit het gehele UU onderwijsaanbod, kijk dan in de UU onderwijscatalogus. Natuurlijk kun je ook  cursussen van andere Nederlandse of buitenlandse universiteiten volgen. Keuzecursussen buiten de Farmacie moeten worden goedgekeurd door de Kamer Farmacie.

Tijdens je studie maak je voortdurend keuzes: de invulling van je profileringsruimte, de keuze voor een masteropleiding, en daarna een promotie, een traineeship, een lerarenopleiding, of….. De keuzes die je nu maakt zijn medebepalend voor je verdere loopbaan. De bètafaculteit biedt een aantal cursussen waarin je arbeidsmarktgerichte vaardigheden ontwikkelt en waarin je kunt ervaren in welk soort beroepsomgeving je je thuis voelt.   De oriëntatiecursussen zijn toegankelijk voor eerstejaars studenten vanaf blok 3 en voor ouderejaars. In je tweede en derde jaar kun je je profiel verder invullen in de vorm van vervolgcursussen, stages en/of een minor.  De cursussen zijn:

Op niveau 2:

 • wetenschap- en techniekcommunicatie
 • oriëntatie op de onderwijspraktijk
 • bèta in bedrijf en beleid
 • integriteit in de wetenschap

Op niveau 3:

 • wetenschapper in advies
 • wetenschapsgeschiedenis
 • biologiedidactiek
 • stage wetenschapcommunicatie

Minor

Je kunt je profileringsruimte ook invullen met een minor. Een minor is een samenhangend pakket cursussen in een bepaald vakgebied. Je kunt een minor gebruiken om je in een heel ander vakgebied te verdiepen, maar bijvoorbeeld ook om je voor te bereiden op een master die niet precies aansluit op jouw bacheloropleiding. Je kunt ook een minor kiezen waarmee je je meer voorbereidt op de arbeidsmarkt van jouw keuze.

In een afwisselend en uitdagend programma leer je hoe ‘jouw schoolvak’ in elkaar zit, hoe je een interessante les of cursus kunt samenstellen en hoe je je leerlingen goed aan het werk kunt zetten. Je besteedt veel aandacht aan presenteren en spreken voor een groep. Je ontwikkelt je competenties op het gebied van leerpsychologie, pedagogiek en communicatie, maar ook vaardigheden als samenwerken en organiseren komen ruimschoots aan bod.

Tijdens de educatieve minor is er ruime aandacht voor de praktijk, zo loop je stage in het vmbo-t en de onderbouw van havo/vwo, indien mogelijk op een school in de regio Utrecht.

Als je de educatieve minor hebt afgerond heb je je tweedegraads bevoegdheid behaald.

Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie, en hoe je je kunt aanmelden hier.

Entrepreneurship has become increasingly prominent in knowledge based economies. Individuals have to become more alert for how they can create new value in all kind of settings. The creation of new knowledge is a source for all kind of new opportunities, and jobs for life are a thing of the past. How do people successfully identify, evaluate and pursue opportunities for new value creation? In this minor you will be made aware of the different types of entrepreneurship you can pursue, and you will get acquainted with the relevant knowledge and skills for acting entrepreneurially, and building new ventures. This minor is accessible and even designed for all UU students, from all disciplinary backgrounds.  

The Entrepreneurship Minor consists of the following courses:

 • Essentials of Business and Entrepreneurship (EC2EBE1/EC2EBE2/EC2EBE3/EC2EBE4, level 2)
 • Financial Accounting and External Accountability (ECB1IBE period 2, level 1);
 • Venture Marketing (EC3VM period 4, level 3);
 • One of the following two courses: Corporate Entrepreneurship (ECB3CI, level 3) or Internship Entrepreneurship & Innovation (ECB2IEI, level 2).  

Minor Geschiedenis en Filosofie van de Natuurwetenschappen

Op de universiteit leren studenten om wetenschappelijk onderzoek te doen volgens een specifieke methode. Maar waarom doen we dat eigenlijk zo, en niet anders? Hoe is het moderne wetenschappelijke bedrijf ooit ontstaan? Zijn er ook andere methodes denkbaar? Hoe ‘zeker’ is onze kennis, en waar komen de fundamentele concepten in bijvoorbeeld de evolutietheorie, de relativiteitstheorie en de quantummechanica vandaan? Waar komt ons getalbegrip vandaan, en wat is de relatie tussen alchemie en scheikunde? In deze minor gaan we in op deze vragen en de verschillende mogelijke antwoorden erop. De minor is geschikt als verbreding en verdieping van elke bacheloropleiding. Daarnaast is het een goede voorbereiding op de masterprogramma’s History and Philosophy of Science en Science Education and Communication.

Meer informatie over het studieprogramma van deze Bèta-brede minor.

De Universiteit Utrecht biedt meer dan 100 minors aan in uiteenlopende vakgebieden