Studieprogramma

Studieprogramma bacheloropleiding farmacie

De bacheloropleiding Farmacie bestaat uit een major en een profileringsruimte. Binnen de major Farmacie volg je het studiepad Farmacie of het studiepad Farmaceutische Wetenschappen.

Onderwijsperiodes

Er zijn 4 periodes geprogrammeerd van elk 10 weken. In de eerste periode krijg je een uitgebreide introductie op deze werkwijze van studeren aan de universiteit.

Het onderwijs volg je in onderwijsgroepen. Het Studiepunt Farmacie maakt de indeling in onderwijsgroepen. 

Studiemateriaal

Per cursus is er een cursuswijzer. In de cursuswijzer staat informatie over inhoud, werkwijze en organisatie van het onderwijs en over de toetsing van inhoudelijke onderdelen. De cursuswijzers kun je vinden op Blackboard.

Bachelordiploma Farmacie

De bachelor wordt afgesloten met een bachelorexamen. Aan het diploma is de graad Bachelor of Science verbonden. Voor het masteraanbod kijk je bij Naast je studie