Indeling studiejaar 2021-2022

Het jaar is verdeeld in vier onderwijsperioden. Universiteitsbreed liggen alleen de startmomenten van de perioden vast. De kalender hieronder geeft aan hoe de perioden zijn ingevuld voor de eigen opleiding.

Voor de meeste vakken zit er aan het eind van elke onderwijsperiode een tentamenweek, maar bij veel vakken worden ook tussendoor nog (deel)tentamens en opdrachten gegeven. Soms is er geen eindtentamen, en vinden er in de laatste week nog andere onderwijsactiviteiten plaats.

Elke onderwijsperiode heeft een herkansingsweek, waarin de aanvullende toetsen voor de periode er voor worden gepland. Vakken van de eigen opleiding hebben in die week geen onderwijs (maar voor keuzevakken bij andere faculteiten kan dat anders zijn).

Inschrijven voor vakken moet ruim voor aanvang van een periode gebeuren. De deadline voor inschrijving is in de kalender aangegeven met i1 t/m i4. Inschrijven is mogelijk gedurende twee tot vier weken voor de deadline: de weken met grijs gearceerde weeknummers in de kalender. Enkele weken voor aanvang van een periode is er nog gedurende twee dagen na-inschrijving mogelijk. De deadline daarvan is aangegeven met n1 t/m n4. Bij de na-inschrijving is er niet meer altijd plaats beschikbaar.

Kalender studiejaar 2021-2022

Jaarkalender met weeknummers
Academische jaarkalender 2021-2022

Download een printbare versie van de jaarkalender Bètawetenschappen (pdf), inclusief blokken, inschrijf- en tentamenperiodes en collegevrije dagen.