Het studiepad Farmacie bestaat uit 135 EC verplichte farmaciecursussen (de major) en 45 EC profileringsruimte.

Gestart vóór september 2016

Ben je voor september 2016 gestart, dan geldt een ander Examenprogramma voor jou. Zie voor de overgangsmaatregelen de OER, bijlage deel 7.

Verplichte cursussen studiepad Farmacie

Het eerste jaar staat in het teken kennismaking en oriëntatie op de studie. Basiskennis, methodologie en farmaceutische thema’s komen vanuit verschillende invalshoeken aan bod.

verplichte cursussen jaar 1 (totaal 52.5 EC):

 • FA-BA101 Inleiding in de Farmacie (7.5 EC)
 • FA-BA102 Chemie van geneesmiddelen (7.5 EC)
 • FA-BA103 Toedienen van geneesmiddelen (7.5 EC)
 • FA-BA104 Werking van geneesmiddelen (7.5 EC)
 • FA-BA105 Kinetiek van geneesmiddelen (7.5 EC)
 • FA-BA106 Therapie met geneesmiddelen (7.5 EC)
 • FA-BA107 Onderzoek naar geneesmiddelen (7.5 EC)
 • FA-BA100 Academische Vaardigheden 

Klik hieronder op overzicht cursusinformatie verplichte cursussen voor een overzicht uit de cursusplanner met alle cursusinformatie betreffende bovenstaande cursussen.

Jaar 2 en 3

Het tweede en derde jaar is voornamelijk thematisch ingericht. De belangrijke onderwerpen worden herhaald en komen op een steeds hoger en complexer niveau terug in het onderwijsprogramma (concentrische opbouw). Hierdoor kun je gaandeweg de opleiding je kennis, vaardigheden en attituden verbreden en verdiepen en op het gewenste niveau brengen.

verplichte cursussen jaar 2 en 3:

 • FA-BA201 Infectie en afweer (7.5 EC)
 • FA-BA202 Productzorg (7.5 EC)
 • FA-BA203 Neurologie (7.5 EC)
 • FA-BA204 Biologische geneesmiddelen (7.5 EC)
 • FA-BA205 Hormonale aandoeningen (7.5 EC)
 • FA-BA305 Huidaandoeningen (7.5 EC)
 • FA-BA301 Psychofarmacologie (7.5 EC)
 • FA-BA302 Cardiovasculair systeem (7.5 EC)
 • FA-BA303 Autoimmuniteit (7.5 EC)
 • FA-BA304 Oncologie (7.5 EC)
 • FA-BA380 Bachelorwerkstuk (7.5 EC) of FA-BA381 (15 EC)
 • FA-BA200 en FA-BA300

Klik hieronder op overzicht cursusinformatie verplichte cursussen voor een overzicht uit de cursusplanner met alle cursusinformatie betreffende bovenstaande cursussen

Onderstaand een overzicht uit de cursusplanner met informatie over bovenstaande cursussen:

Volgorde vakken

Aan de cursussen van gevorderd niveau (niveau 3) kan pas worden deelgenomen nadat voor de verplichte cursussen van niveau 1 een voldoende is behaald (zie ook de ingangseisen per cursus in de onderwijscatalogus).

Het doel van de cursussen Academische Vaardigheden (BA100/BA200/BA300) is dat je een aantal essentiële academische vaardigheden aanleert die relevant zijn voor iedereen die een academische opleiding volgt en die de basis vormen voor je verdere algemene academische ontwikkeling.  De academische vaardigheden die in de cursus aan bod komen worden beschreven aan de hand van de volgende aandachtsgebieden: schriftelijke, mondelinge communicatie, informatievaardigheden en professioneel gedrag.

In het eerste jaar zijn er wekelijks bijeenkomsten waarbij studenten en tutor samenkomen. De rode draad door het jaar is een aantal opdrachten waarin je stapsgewijs werkt aan de leerdoelen op het gebied van de vaardigheden. Ook de reflectie op jouw ontwikkeling van deze vaardigheden zal een belangrijke plaats innemen.

In jaar 2 en 3 is er in elke periode een tutorgroepbijeenkomst met een POP-sessie.  Daarnaast worden diverse keuzeworkshops op het gebied van Academische vaardigheden georganiseerd en zijn er verschillende extracurriculaire activiteiten waaraan deelgenomen kan worden (al dan niet georganiseerd door U.P., een lijst van deze activiteiten is te vinden op blackboard). Elk jaar dienen minimaal 2 tutorgroepbijeenkomsten met de tutor en 2 keuzeworkshops en/of extracurriculaire activiteiten gevolgd te worden.