Studiepad Farmacie

Gestart in september 2016
Het studiepad Farmacie bestaat uit 135 EC verplichte farmacievakken (de major) en 45 EC profileringsruimte.

Gestart vóór september 2016
Het studiepad Farmacie bestaat uit 150 EC verplichte farmacievakken (de major-ruimte), en 30 EC profileringsruimte.

Het eerste jaar staat in het teken kennismaking en oriëntatie op de studie. Basiskennis, methodologie en farmaceutische thema’s komen vanuit verschillende invalshoeken aan bod.

verplichte Vakken jaar 1:

Gestart in september 2016 (52.5 EC) Gestart vóór september 2016 (60 EC)
FA-BA101 Inleiding in de Farmacie (6 EC) FA-101 Apotheker en geneesmiddel (7.5 EC)
FA-BA102 Chemie van geneesmiddelen (7.5 EC) FA-102 Moleculaire eigenschappen (7.5 EC)
FA-BA103 Toedienen van geneesmiddelen (7.5 EC) FA-103 Celbiologie (7.5 EC)
FA-BA104 Werking van geneesmiddelen (7.5 EC) FA-104 Fysische en analytische farmacie (7.5 EC)
FA-BA105 Kinetiek van geneesmiddelen (7.5 EC) FA-105 Intercellulaire communicatie (7.5 EC)
FA-BA106 Therapie met geneesmiddelen (7.5 EC) FA-200 Geneesmiddelbinding en -werking (7.5 EC)
FA-BA107 Onderzoek naar geneesmiddelen (7.5 EC) FA-107 Geneesmiddelonderzoek (7.5 EC)
FA-BA100 Academische Vaardigheden (1.5 EC) FA-201 Geneesmiddel en patiënt (7.5 EC)

 

 

Het tweede en derde jaar is voornamelijk thematisch ingericht. De belangrijke onderwerpen worden herhaald en komen op een steeds hoger en complexer niveau terug in het onderwijsprogramma (concentrische opbouw). Hierdoor kun je gaandeweg de opleiding je kennis, vaardigheden en attituden verbreden en verdiepen en op het gewenste niveau brengen.

verplichte vakken jaar 2 en 3:

Gestart in september 2016 (82.5 EC) Gestart vóór september 2016 (90 EC)
FA-BA201 Infectie en afweer (7.5 EC) FA-202 Bereiding en analyse (15 EC)
FA-BA202 Productzorg (7.5 EC) FA-203 Informatiebronnen (7.5 EC)
FA-BA203 Neurologie (7.5 EC) FA-204 Circulatie (7.5 EC)
FA-BA204 Complexe geneesmiddelen (7.5 EC) FA-206 Infecties (7.5 EC)
FA-BA205 Hormonale aandoeningen (7.5 EC) FA-208 Formuleren en bioequivalentie (7.5 EC)
FA-BA305 Huidaandoeningen (7.5 EC) FA-301 Geneesmiddelopname (7.5 EC)
FA-BA301 Psychiatrische aandoeningen (7.5 EC) FA-302 Ontstekingen (7.5 EC)
FA-BA302 Cardiovasculair systeem (7.5 EC) FA-303 Hersenen en gedrag (7.5 EC)
FA-BA303 Autoimmuniteit (7.5 EC) FA-304 Huid en dermatica (7.5 EC)
FA-BA304 Oncologie (7.5 EC) FA-305 Biotechnologie (7.5 EC)
FA-380 Bachelorwerkstuk (minimaal 7.5 EC) FA-380 Bachelorwerkstuk (minimaal 7.5 EC)
Portfolio FA-370 Vaardighedenportfolio (0 EC)

 

Aan de cursussen van gevorderd niveau (niveau 3) kan pas worden deelgenomen nadat voor de cursussen van niveau 1 een voldoende is behaald (zie ook de ingangseisen per cursus in de onderwijscatalogus).

Gestart vóór september 2016
Ben je de studie gestart vóór september 2016, dan adviseren we je de volgende volgordes aan te houden:

 • FA-202 > FA-208 > FA-304 (leerlijn bereiding)
 • FA-105 > FA-204 (leerlijn patho-fysiologie en therapie)
 • FA-206 > FA-302 (leerlijn immunologie)

 

Gestart in september 2016
Ben je in september 2016 gestart met de studie, dan moet je naast de verschillende vakken in jaar 1 ook het onderdeel FA-BA100 behalen (academische vaardigheden). Dit vak kent verschillende onderdelen die door het hele jaar heen lopen. 
In jaar 2 en 3 zijn de vaardigheden onderdeel van de cursussen. Heb je een vaardigheid niet gehaald, dan heb je de cursus niet behaald en dan moet je de cursus opnieuw doen.

Gestart vóór september 2016
Ben je de studie vóór september 2016 gestart, dan moet je In het studiepad Farmacie, naast de verschillende vakken ook 26 vaardigheden halen. Als je alle vaardigheden hebt gehaald, krijg je een voldoende voor FA-370 (vaardighedenportfolio). De vaardigheden hebben betrekking op:

 • Farmaceutisch rekenen (6)
 • Informatieverwerking (2)
 • Mondelinge communicatie (6)
 • Schriftelijke communicatie (5)
 • Laboratoriumvaardigheden (1)
 • Bereidingsvaardigheden (2)
 • Methodologie (1)
 • Management (3)

Meer informatie over deze vaardigheden vind je op Blackboard.