Studiepad Farmacie

Het studiepad Farmacie bestaat uit 135 EC verplichte farmaciecursussen (de major) en 45 EC profileringsruimte.

Gestart vóór september 2016

Ben je voor september 2016 gestart, dan geldt een ander Examenprogramma voor jou. Zie voor de overgangsmaatregelen de OER, bijlage deel 7.

Verplichte cursussen studiepad Farmacie

Volgorde vakken

Aan de verplichte cursussen van gevorderd niveau (niveau 3) kan pas worden deelgenomen nadat voor de verplichte cursussen van niveau 1 een voldoende is behaald (zie ook de ingangseisen per cursus in de onderwijscatalogus).

Daarnaast geldt voor sommige niveau 3 cursussen dat je eerst een bepaalde niveau 2 cursus moet hebben gevolgd, dit i.v.m. de inhoudelijk opbouw tussen die cursussen:

  • Eerst fa-ba201 en dan pas fa-ba303 volgen
  • Eerst fa-ba202 en dan pas fa-ba305 volgen
  • Eerst fa-ba203 en dan pas fa-ba301 volgen