Studiepad Farmacie

Het studiepad Farmacie bestaat uit 135 EC verplichte farmacievakken (de major) en 45 EC profileringsruimte.

Gestart vóór september 2016
Ben je voor september 2016 gestart, dan geldt een ander Examenprogramma voor jou. Zie voor de overgangsmaatregelen de OER, bijlage deel 7.

Het eerste jaar staat in het teken kennismaking en oriëntatie op de studie. Basiskennis, methodologie en farmaceutische thema’s komen vanuit verschillende invalshoeken aan bod.

verplichte Vakken jaar 1 (totaal 52.5 EC):

 

 • FA-BA101 Inleiding in de Farmacie (7.5 EC)
 • FA-BA102 Chemie van geneesmiddelen (7.5 EC)
 • FA-BA103 Toedienen van geneesmiddelen (7.5 EC)
 • FA-BA104 Werking van geneesmiddelen (7.5 EC)
 • FA-BA105 Kinetiek van geneesmiddelen (7.5 EC)
 • FA-BA106 Therapie met geneesmiddelen (7.5 EC)
 • FA-BA107 Onderzoek naar geneesmiddelen (7.5 EC)
 • FA-BA100 Academische Vaardigheden 

 

 

Het tweede en derde jaar is voornamelijk thematisch ingericht. De belangrijke onderwerpen worden herhaald en komen op een steeds hoger en complexer niveau terug in het onderwijsprogramma (concentrische opbouw). Hierdoor kun je gaandeweg de opleiding je kennis, vaardigheden en attituden verbreden en verdiepen en op het gewenste niveau brengen.

verplichte vakken jaar 2 en 3:

 • FA-BA201 Infectie en afweer (7.5 EC)
 • FA-BA202 Productzorg (7.5 EC)
 • FA-BA203 Neurologie (7.5 EC)
 • FA-BA204 Biologische geneesmiddelen (7.5 EC)
 • FA-BA205 Hormonale aandoeningen (7.5 EC)
 • FA-BA305 Huidaandoeningen (7.5 EC)
 • FA-BA301 Psychofarmacologie (7.5 EC)
 • FA-BA302 Cardiovasculair systeem (7.5 EC)
 • FA-BA303 Autoimmuniteit (7.5 EC)
 • FA-BA304 Oncologie (7.5 EC)
 • FA-BA380 Bachelorwerkstuk (7.5 EC) of FA-BA381 (15 EC)
 • FA-BA200 en FA-BA300

 

Aan de cursussen van gevorderd niveau (niveau 3) kan pas worden deelgenomen nadat voor de cursussen van niveau 1 een voldoende is behaald (zie ook de ingangseisen per cursus in de onderwijscatalogus).

Academische vaardigheden FA-BA100, FA-BA200 en FA-BA300