Wil je geen apotheker worden? Dan is het studiepad Farmaceutische Wetenschappen een goede keuze.

Aan het eind van jaar 1 moeten alle studenten beslissen of ze het studiepad Farmacie of Farmaceutische Wetenschappengaan vervolgen, waarbij het studiepad Farmacie overigens stilzwijgend wordt aangenomen; hier hoef je geen actie voor te ondernemen.  Als je voor het studiepad Farmaceutische Wetenschappen kiest, kun je niet meer automatisch instromen in de masteropleiding Farmacie en apotheker worden. Het studiepad Farmaceutische Wetenschappen is wel een goede voorbereiding op de master Drug Innovation.

Opbouw studiepad Farmaceutische wetenschappen

Het studiepad Farmaceutische Wetenschappen bestaat uit 75 EC verplichte farmacievakken (de major-ruimte), 60 EC major-gebonden keuzeruimte en 45 EC profileringsruimte.

 • FA-BA101 Inleiding in de farmacie (7.5 EC)
 • FA-BA102 Chemie van geneesmiddelen (7.5 EC)
 • FA-BA103 Toedienen van geneesmiddelen (7.5 EC)
 • FA-BA104 Werking van geneesmiddelen (7.5 EC)
 • FA-BA105 Kinetiek van geneesmiddelen (7.5 EC)
 • FA-BA106 Therapie met geneesmiddelen (7.5 EC)
 • FA-BA107 Onderzoek naar geneesmiddelen (7.5 EC)
 • FA-BA311 Ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen (7.5 EC)
 • FA-BA381 Bachelorwerkstuk (15 EC)
 • FA-BA100; FA-BA200; FA-BA300 Academische vaardigheden

Kijk op de cursusplanner voor een overzicht met alle cursusinformatie betreffende bovenstaande vakken.

Er is 60 EC major-gebonden keuzeruimte. Deze ruimte gebruik je om je goed voor te bereiden op je masterprogramma. Je kiest uit het hele spectrum aan beta- en biomedische blokken. Hier gelden de volgende regels:

 1. Ten minste 7.5 EC moet behaald worden met cursussen op elk van de gebieden van de productzorg en de chemische analyse of bioanalyse
 2. Ten minste 15 EC op het gebied van ziekten en geneesmiddelen
 3. Op niveau 2 moet voor ten minste 7.5 EC aan cursussen worden gekozen. Dit aantal mag worden verminderd in de mate waarin het minimum op niveau 3 wordt overschreden

Ten minste 22.5 EC aan keuzeonderdelen binnen de major en de profileringsruimte tezamen moet op niveau 3 zijn.

Het doel van de cursussen Academische Vaardigheden (BA100/BA200/BA300) is dat je een aantal essentiële academische vaardigheden aanleert die relevant zijn voor iedereen die een academische opleiding volgt en die de basis vormen voor je verdere algemene academische ontwikkeling.  De academische vaardigheden die in de cursus aan bod komen worden beschreven aan de hand van de volgende aandachtsgebieden: schriftelijke, mondelinge communicatie, informatievaardigheden en professioneel gedrag.

In het eerste jaar zijn er wekelijks bijeenkomsten waarbij studenten en tutor samenkomen. De rode draad door het jaar is een aantal opdrachten waarin je stapsgewijs werkt aan de leerdoelen op het gebied van de vaardigheden. Ook de reflectie op jouw ontwikkeling van deze vaardigheden zal een belangrijke plaats innemen.

In jaar 2 en 3 is er in elke periode een tutorgroepbijeenkomst met een POP-sessie.  Daarnaast worden diverse keuzeworkshops op het gebied van Academische vaardigheden georganiseerd en zijn er verschillende extracurriculaire activiteiten waaraan deelgenomen kan worden (al dan niet georganiseerd door U.P., een lijst van deze activiteiten is te vinden op blackboard).

Elk jaar dienen minimaal 2 tutorgroepbijeenkomsten met de tutor en  2 keuzeworkshops en/of extracurriculaire activiteiten gevolgd te worden.

Voor het studiepad Farmaceutische Wetenschappen dien je een studieplan te maken (in overleg met je studieadviseur). Dit studieplan moet goedgekeurd worden door de Kamer Farmacie.