Let op: In het nieuwe curriculum (start 2016-2017) is geen apart studiepad Geneesmiddelonderzoek. Als je geinteresseerd bent in geneesmiddelonderzoek en uiteindelijk in de master Drug Innovation, kun je je keuzeruimte daarop afstemmen. De keuzevakken “Ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen” en "Future Medicins" zijn aanbevolen voor de master Drug Innovation.

studiepad Geneesmiddelonderzoek (voor studenten gestart voor september 2016)

Wil je geen apotheker worden? Dan is het studiepad geneesmiddelonderzoek een goede keuze!

Aan het eind van jaar 1 moeten alle studenten beslissen of ze het studiepad Farmacie of Geneesmiddelonderzoek gaan vervolgen, waarbij het studiepad Farmacie overigens stilzwijgend wordt aangenomen; hier hoef je geen actie voor te ondernemen.  Als je voor het studiepad geneesmiddelonderzoek kiest, kun je niet meer automatisch instromen in de masteropleiding Farmacie en apotheker worden. Het studiepad geneesmiddelonderzoek is wel een goede voorbereiding op de master Drug Innovation.

Het studiepad Geneesmiddelonderzoek bestaat uit 90 EC verplichte farmacievakken (de major-ruimte), 45 EC major-gebonden keuzeruimte en 45 EC profileringsruimte.

Gestart in september 2016 (91.5 EC)

Gestart vóór september 2016 (90 EC)

FA-BA102 Chemie van geneesmiddelen (7.5 EC) FA-102 Moleculaire eigenschappen (7.5 EC) ;
FA-BA103 Toedienen van geneesmiddelen (7.5 EC) FA-103 Celbiologie (7.5 EC)
FA-BA104 Werking van geneesmiddelen (7.5 EC) FA-104 Fysische en analytische farmacie (7.5 EC)
FA-BA105 Kinetiek van geneesmiddelen (7.5 EC) FA-105 Intercellulaire communicatie (7.5 EC)
FA-BA106 Therapie met geneesmiddelen (7.5 EC) FA-107 Geneesmiddelonderzoek (7.5 EC)
FA-BA107 Onderzoek naar geneesmiddelen (7.5 EC) FA-200 Geneesmiddelbinding en -werking (7.5 EC)
FA-BA201 Infectie en afweer (7.5 EC) ​FA-201 Geneesmiddel en patient (7.5 EC)
FA-BA202 Productzorg (7.5 EC) FA-208 Formuleren en bio-equivalentie (7.5 EC)
FA-BA302 Cardiovasculair systeem (7.5 EC) FA-302 Ontstekingen (7.5 EC)
FA-BA380 Bachelorwerkstuk (15 EC) FA-307 Ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen (7.5 EC)
FA-307 Ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen (7.5 EC) FA-380 Verlengd bachelorwerkstuk over farmaceutisch/biomedisch onderzoek (15 EC)
FA-BA100 Academische vaardigheden (1.5 EC) FA-370 vaardighedenportfolio (0 EC)

 

major-gebonden Keuzeruimte (45 EC):

Er is 45 EC major-gebonden keuzeruimte. Deze ruimte gebruik je om je goed voor te bereiden op je masterprogramma. Je kiest uit het hele spectrum aan beta- en biomedische blokken. Hier gelden echter drie belangrijke restricties:

  1. Minimaal 15 EC moet op niveau 2 en minimaal 15 EC moet op niveau 3 zijn;
  2. Je mag geen blokken kiezen die bijna volledig overlappen met verplichte blokken van de major;
  3. Je moet minimaal 7,5 EC besteden aan ieder van de volgende vakgebieden:
  • Bio(organische) chemie
  • (Cel) biologie
  • Analysemethoden
  • Immunologie

Start in september 2016
Ben je in september 2016 gestart met de studie, dan moet je naast de verschillende vakken in jaar 1 ook het onderdeel FA-BA100 behalen (academische vaardigheden). Dit vak kent verschillende onderdelen die door het hele jaar heen lopen. 
In jaar 2 en 3 zijn de vaardigheden onderdeel van de cursussen. Heb je een vaardigheid niet gehaald, dan heb je de cursus niet behaald en dan moet je de cursus opnieuw doen.

Start vóór september 2016
In het studiepad Geneesmiddelonderzoek, moet je naast de verschillende vakken ook 11 vaardigheden halen. Als je alle vaardigheden hebt gehaald, krijg je een voldoende voor FA-370 (vaardighedenportfolio). De vaardigheden hebben betrekking op:

Farmaceutisch rekenen (3)
Informatieverwerking (1)
Mondelinge communicatie (2)
Schriftelijke communicatie (2)
Methodologie (1)
Management (2)

Meer informatie over deze vaardigheden vind je op Blackboard.