Evaluatie en kwaliteitszorg

Bewaken kwaliteit onderwijs 

Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken zijn er verschillende commissies op opleidings- en faculteitsniveau met daarin zowel docenten als studenten.  

Voor de bacheloropleidingen binnen de faculteit bètawetenschappen bestaat er één gezamenlijke onderwijscommissie (OC-UgS). Onderschikkend aan de OC-UgS bestaat voor iedere bacheloropleiding van de faculteit bètawetenschappen een onderwijsadviescommissie (OAC), waaronder de OAC Farmacie.

Opleidingsadviescommissie Farmacie

De opleidingsadviescommissie (OAC) Farmacie geeft gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies aan de OC-UgS.

Taken OAC Farmacie 

De OAC Farmacie adviseert samen met de andere OAC’s de Board of Studies (BoS) over de Onderwijs- en Examenregeling (OER), bewaakt de kwaliteit van het onderwijs (bijvoorbeeld door de evaluatie van cursussen), stelt knelpunten aan de orde en adviseert gevraagd en ongevraagd docenten, bestuursorganen en andere derden over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid. 

De OC en OAC vergaderen elke 6 weken gezamenlijk.    

Samenstelling OAC Farmacie 2022-2023

Binnen het departement Farmaceutische Wetenschappen is er één OAC voor de bacheloropleidingen Farmacie en CPS.  In de OC-UgS neemt zowel een docentlid als een studentlid van de OAC zitting. 

Docentleden:  

Studentleden: 

Denk mee & contact 

De OAC betrekt graag de visie van anderen, waaronder natuurlijk  studenten. De cursusevaluaties en andere evaluaties van studenten, waaronder de nationale studenten enquête, zijn belangrijke bronnen.  

Maar het liefst hebben we direct contact! Mail ons daarom als je vragen, klachten en/of ideeën hebt of de notulen van voorgaande vergaderingen wil opvragen: oac.pharm@uu.nl.