Inschrijven

Je schrijft je in voor cursussen via OSIRIS. In de eerste twee periodes van jaar 1 hoef je je nog niet zelf voor cursussen in te schrijven, daarna wel. In dit filmpje legt een biologiestudent uit hoe je je moet inschrijven voor een cursus.
Je kunt geen twee vakken in hetzelfde timeslot kiezen, tenzij je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gekregen van je studieadviseur. Voor het zorgvuldig plannen van je vakken en het genereren van een persoonlijk rooster, kun je de cursusplanner gebruiken. Onder na-inschrijving en tips vind je een aantal handige tips voor bij het inschrijven.

Let op!: de meeste faculteiten hanteren een semesterinschrijving. Je moet je dan in juni inschrijven voor periode 1 en 2, en in oktober voor periode 3 en 4. De data kunnen per faculteit enigszins verschillen, kijk het dus altijd na op de website van de betreffende faculteit !

Je kunt je alleen voor cursussen inschrijven tijdens de inschrijfperiode van een blok. Hieronder zie je de inschrijfperiodes van jaar 2020-2021:

Periode 1

Di 2 juni t/m zo 28 juni 2020

Periode 2

Ma 14 september t/m zo 27 september 2020

Periode 3

Ma 2 november t/m zo 29 november 2020

Periode 4

Ma 1 februari t/m zo 28 februari 2021

Uitschrijven

Indien je je hebt ingeschreven voor een cursus die je bij nader inzien toch niet wilt volgen, schrijf je dan zo snel mogelijk weer uit zodat er een plaats vrijkomt voor een medestudent. Je schrijft jezelf uit via OSIRIS. Uitschrijven kan op z'n laatst via OSIRIS tijdens de reguliere inschrijfperiodes. Na de laatste datum van de na-inschrijving en voor aanvang van de cursus, kun je je wenden tot het studiepunt. Na aanvang van de cursus in uitschrijving niet meer mogelijk. Als je na de start van de cursus besluit te stoppen, verschijnt er een ‘ND’ (niet deelgenomen) in je dossier, dit heeft GEEN effect op het judicium (cum laude).

PLAATSINGSPROCEDURE BIJ FARMACIE

Veel van de basiscursussen van farmacie worden tweemaal per studiejaar aangeboden. De capaciteit van cursussen wordt jaarlijks aangepast aan de vraag, waarbij we rekening houden met een capaciteit die ruim voldoende is voor alle farmaciestudenten in een cohort,  plus recidivisten en studenten van buiten onze opleiding. Daarbij geldt wel als randvoorwaarde dat je slechts eenmaal per studiejaar aan een cursus mag deelnemen. Helaas is het niet altijd mogelijk om studenten te plaatsen in de periode die ze zelf als eerste voorkeur hebben. Het is niet mogelijk om in iedere periode de capaciteit te verdubbelen (zodat iedereen altijd in elke periode geplaatst kan worden) omdat er beperkingen zijn in ruimte op de practicumzalen en in beschikbaarheid van de docenten.

Wat gaan wij doen als er meer studenten zich aangemeld hebben dan er plaatsen zijn?
Na over-inschrijving voor een cursus wordt er door een studiepunt een rankingslijst gemaakt van de studenten die zich aangemeld hebben. 
 
Rankingscriteria

1) Individuele afspraken die gemaakt zijn met de studieadviseur of het studiepunt farmacie, bijvoorbeeld afspraken omtrent een minor, wens voor specifieke profileringsvakken of jouw aangepaste programma na het oplopen van studievertraging. Het is belangrijk dat je eventuele afspraken bevestigd zijn door de opleiding (studiepunt).  Afspraken moeten tijdig gemaakt worden, in ieder geval voor sluiting van de inschrijfperiode!
2) Uitloting bij een eerdere inschrijfperiode voor diezelfde cursus, mits je die cursus nog niet eerder gevolgd hebt.
3) Een zo goed mogelijke studievoortgang.
4) Moment van inschrijving voor de cursus. We zullen daarbij kijken naar de dag van inschrijving en niet naar het exacte tijdstip in minuten. Het plaatsingsnummer van Osiris speelt dus slechts een kleine rol en er kunnen dus geen rechten ontleend worden aan het specifieke inschrijvingsnummer voor een cursus.
5) Studenten uit de eigen opleiding (farmacie) hebben in de regel voorrang bij cursussen uit het verplichte deel van hun eigen major.