In- en uitschrijven cursus

Inschrijven

Je schrijft je in voor cursussen via OSIRIS. In de eerste twee periodes van jaar 1 hoef je je nog niet zelf voor cursussen in te schrijven, daarna wel.
Je kunt geen twee vakken in hetzelfde timeslot kiezen, tenzij je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gekregen van je studieadviseur. Voor het zorgvuldig plannen van je vakken en het genereren van een persoonlijk rooster, kun je de cursusplanner gebruiken. Onder na-inschrijving en tips vind je een aantal handige tips voor bij het inschrijven.

Let op! De meeste faculteiten hanteren een semesterinschrijving. Je moet je dan in juni inschrijven voor periode 1 en 2, en in oktober voor periode 3 en 4. De data kunnen per faculteit enigszins verschillen, kijk het dus altijd na op de website van de betreffende faculteit!

Je kunt je alleen voor cursussen inschrijven tijdens de inschrijfperiode van een blok. Neem direct contact op met de studieadviseur als je je tijdens de na-inschrijfdagen (volgend op een inschrijfperiode) door overmacht niet hebt kunnen inschrijven.

Inschrijfperiodes 2023-2024 - bètawetenschappen

Semester 1

Periode 1: 30 mei t/m 23 juni 2023
Periode 2: 18 september t/m 29 september 2023

Semester 2

Periode 3: 30 oktober t/m 24 november 2023
Periode 4: 29 januari t/m 23 februari 2024

Uitschrijven

Indien je je hebt ingeschreven voor een cursus die je bij nader inzien toch niet wilt volgen, schrijf je dan zo snel mogelijk weer uit zodat er een plaats vrijkomt voor een medestudent. Je schrijft jezelf uit via OSIRIS. Uitschrijven kan op z'n laatst via OSIRIS tijdens de reguliere inschrijfperiodes. Na de laatste datum van de na-inschrijving en voor aanvang van de cursus, kun je je wenden tot het studiepunt. Na aanvang van de cursus in uitschrijving niet meer mogelijk. Als je na de start van de cursus besluit te stoppen, verschijnt er een ‘ND’ (niet deelgenomen) in je dossier, dit heeft GEEN effect op het judicium (cum laude).

Plaatsingsprocedure bij Farmacie

Voor de cursussen bij Farmacie worden alle studenten op de wachtlijst geplaatst. Na sluiting van de inschrijfperiode worden de studenten geplaatst volgens de plaatsingsprocedure zoals hieronder beschreven.

Voor de verplichte cursussen van de major Farmacie 

Voor de verplichte cursussen van het eerste jaar (FA-BA100 t/m FA-BA107) worden alle farmaciestudenten die zich daarvoor aanmelden geplaatst. De nieuwe eerstejaars worden door het Studiepunt op de cursussen van het eerste semester geplaatst, voor de cursussen van semester 2 moeten studenten zichzelf aanmelden via Osiris. Ook als je een cursus tijdens je eerste studiejaar niet gehaald hebt en die in het tweede jaar moet overdoen moet je jezelf aanmelden, maar plaatsing op de eerstejaars cursussen is gegarandeerd. 

De verplichte cursussen op nivo 2 en 3 (FA-BA201 t/m FA-BA205 en FA-BA301 t/m FA-BA305) worden tweemaal per studiejaar aangeboden. De capaciteit van cursussen wordt jaarlijks aangepast aan de vraag, waarbij we rekening houden met een totale capaciteit over het studiejaar die ruim voldoende is voor alle farmaciestudenten in een cohort,  plus recidivisten en studenten van buiten onze opleiding. Daarbij geldt als randvoorwaarde dat je slechts eenmaal per studiejaar aan een cursus mag deelnemen. Hoewel de capaciteit van alle cursussen per jaar voldoende ruim is, leert de ervaring dat de cursussen in semester 1 overschreven worden, terwijl er in semester 2 veel open plaatsen onbezet blijven. Helaas is het niet mogelijk om de cursuscapaciteit in semester 1 verder te vergroten (zodat iedereen altijd in elke periode geplaatst kan worden) omdat er beperkingen zijn in ruimte op de practicumzalen en in beschikbaarheid van de docenten. 

Wat gaan wij doen als er meer studenten zich aangemeld hebben dan er plaatsen zijn? Studenten zullen dan op de cursus geplaatst worden op basis van onderstaande plaatsingscriteria.  

Plaatsingscriteria  

  1. Op deze verplichte cursussen voor farmaciestudenten worden slechts studenten van andere opleidingen geplaatst als er voldoende plaatsen zijn. 
  2. Studenten die niet aan de ingangseisen voldoen worden niet geplaatst op een cursus. Aanmelding heeft dan geen zin.
  3. Voor studenten die begonnen zijn op of na september 2021 geldt dat ze met voorrang geplaatst worden op verplichte vakken van hun (aangepaste) blauwe of groene route.
  4. Studenten met wie individuele afspraken gemaakt zijn met de studieadviseur of het studiepunt farmacie worden met voorrang geplaatst. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken omtrent een minor, wensen voor specifieke profileringsvakken of  specifieke afspraken die samenhangen met jouw persoonlijke omstandigheden. Deze afspraken moeten tijdig gemaakt worden, in ieder geval voor sluiting van de inschrijfperiode! 
  5. Ben je de vorige keer niet geplaatst voor de cursus omdat er onvoldoende plaats was? Ook dan word je met voorrang geplaatst. Dit geldt voor een periode van één academisch jaar. 
  6. Heb je je voor meer farmaciecursussen in hetzelfde timeslot aangemeld? Dan word je op die cursus geplaatst waar dat het best past.  
  7. Ben je al geplaatst voor een cursus in hetzelfde timeslot bij een andere opleiding? Je zult dan niet meer voor een overtekende cursus van farmacie geplaatst worden. 
  8. Zijn er nu nog meer aanmeldingen voor een cursus dan plaatsen beschikbaar zijn? In laatste instantie zal gekeken worden naar het plaatsingsnummer (moment van inschrijven) of zal er geloot worden om plaatsen toe te wijzen. Het plaatsingsnummer van Osiris speelt slechts een kleine rol en er kunnen dus geen rechten ontleend worden aan het specifieke inschrijvingsnummer voor een cursus.

Als je een bijzonder verzoek hebt (voorrang op de plaatsingsregels, twee cursussen in hetzelfde timeslot) kun je dat gedurende de inschrijfperiode laten weten aan het Studiepunt (science.pharm.ba@uu.nl). Na sluiting van de inschrijfperiode worden alle verzoeken in behandeling vernomen.

Na behandeling van de wachtlijsten worden studenten door het Studiepunt op de cursus geplaatst. De studenten die niet geplaatst zijn worden van de wachtlijst afgehaald. Tijdens de na-inschrijving kunnen naplaatsingen en verzoeken weer gedaan worden.