Inschrijven

IN- EN UITSCHRIJVING

Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs op de Universiteit Utrecht moet je je per semester inschrijven voor cursussen. Voor blok 1 in jaar 1 word je automatisch ingeschreven, voor blok 2, 3 en 4 moet je je zelf inschrijven via OSIRIS. Ook moet je je ieder jaar weer opnieuw inschrijven voor je opleiding. 

Kijk voordat je je inschrijft voor een cursus of je voldoet aan de ingangseisen. Houd ook rekening met de inschrijfperiodes van andere faculteiten.

INSCHRIJVEN VOOR CURSUSSEN

Je schrijft je in voor cursussen via OSIRIS. Elke periode heeft een vaste inschrijfperiode en enkele wijzigingsdagen waarop je je kunt inschrijven voor cursussen waarvoor nog plaats is.

Het meest recente cursusaanbod, inschrijfcodes en bijbehorende timeslots staan in de onderwijscatalogus en de cursusplanner.

Let op:

  • Je kunt geen twee vakken in hetzelfde timeslot kiezen, tenzij je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gekregen van je studieadviseur.
  • de meeste faculteiten hanteren een semesterinschrijving. Je moet je dan in juni inschrijven voor periode 1 en 2, en in oktober voor periode 3 en 4. De data kunnen per faculteit enigszins verschillen!

Je kunt je alleen voor cursussen inschrijven tijdens de inschrijfperiode van een blok. Hieronder zie je de inschrijfperiodes van jaar 2019-2020:

Inschrijfperiodes 2020-2021
Periode 1 (Semester I)

Di 2 juni t/m zo 28 juni 2020

Periode 2 (Semester I)

Ma 14 september t/m zo 27 september 2020

Periode 3 (Semester II)

Ma 2 november t/m zo 29 november 2020

Periode 4 (Semester II)

Ma 1 februari t/m zo 28 februari 2021

Timeslots

Een cursus valt in 1 of 2 timeslots. Je volgt cursussen in verschillende timeslots: de opleiding zorgt ervoor dat verplichte onderdelen naast elkaar te volgen zijn. Wordt bij een cursus een lettercombinatie aangegeven (bv. CD) dan valt de cursus in beide slots en zorg je ervoor dat je andere cursussen in de andere slots vallen (dus A en/of B). Niet alle uren van het timeslot worden gebruikt voor onderwijs. In het inschrijfscherm van OSIRIS Student zie je nogmaals in welk timeslot de cursus wordt aangeboden (A, B, C, D of E, of een combinatie hiervan).

Let op: het inschrijven voor cursussen in overeenkomende timeslots kan leiden tot overlap in onderwijs en/of toetsing. Als je je inschrijft voor cursussen in hetzelfde timeslot is de opleiding niet verantwoordelijk voor overlap in onderwijs en/of toetsing.

Na-inschrijvingsdagen 2019-2020

Kort voor aanvang van ieder blok zijn er na-inschrijvingsdagen. Tijdens deze dagen kun je je vanaf 9:00 's ochtends inschrijven voor cursussen waar nog plaats is. Zorg dat je op tijd bent, want bij veel cursussen is er maar een beperkt aantal plaatsen.

Periode 1

maandag 19 en dinsdag 20 augustus 2019

Periode 2

maandag 21 en dinsdag 22 oktober 2019

Periode 3

maandag 20 en dinsdag 21 januari 2020

Periode 4

maandag 30 en dinsdag 31 maart 2020

Uitschrijven voor cursussen

Uitschrijven voor een cursus die je bij nader inzien toch niet wilt volgen, doe je via OSIRIS. Dit kan gedurende de wijzigingsdagen voorafgaande aan het blok waarin de cursus gegeven wordt, daarna is het niet meer mogelijk en verschijnt er een ‘ND’ (niet deelgenomen) op je dossier.

Hieronder zie je de academische jaarkalender van bètawetenschappen voor 2019/2020. Klik op de afbeelding voor een vergroting. De academische jaarkalender voor 2020/2021 vind je hier.

Let op: vanaf collegejaar 2019-2020 kan de hertentamenperiode van week 1 (2020) doorlopen in de avonduren van week 2.

Collegevrije week

Tijdens een collegevrije week (vaak tijdens de herkansingen) zijn er geen colleges geroosterd. Er kunnen echter wel eindtentamens en/of herkansingen plaatsvinden! Alléén in een onderwijsvrije week is er helemaal geen onderwijs.

Het timeslotmodel

Om te voorkomen dat je hoorcolleges, werkgroepen of tentamens op hetzelfde tijdstip vallen, moet je je cursussen in verschillende timeslots inplannen. Met timeslots kun je zelf een studeerbaar rooster samenstellen. In het schema hieronder staat hoe de week in timeslots is verdeeld.

Timeslotmodel algemeen

Hoe gebruik je timeslots bij het inschrijven voor cursussen?

  • Het meest recente cursusaanbod, inschrijfcodes en bijbehorende timeslots vind je in de cursusbeschrijvingen in OSIRIS. Ook in de Cursusplanner zie je per cursus in welk timeslot deze wordt gegeven.
  • Een cursus valt in één of twee timeslots. Je kiest cursussen in verschillende timeslots. Bijvoorbeeld één cursus in timeslot A en één in timeslot B.
  • Wordt bij een cursus een lettercombinatie aangegeven (bv. C/D) dan valt het vak in beide timeslots en zorg je ervoor dat je andere cursussen in de andere timeslots vallen (dus A en/of B). Niet alle uren van het timeslot zullen worden gebruikt voor onderwijs.
  • In het cursusinschrijfscherm in OSIRIS zie je nogmaals in welk timeslot het vak wordt aangeboden (A, B, C, D of E, of een combinatie hiervan).
  • Het inschrijven voor cursussen in overeenkomende timeslots kan leiden tot overlap in onderwijs en/of toetsing, doe dit dus niet.

Het tentamen-timeslotmodel

Als een toets buiten het reguliere collegerooster wordt geroosterd, kan deze volgens het tentamentimeslotmodel worden ingepland. De tijden zijn afwijkend van de collegetijden. In het schema hieronder staat hoe de tentamenweek in timeslots is verdeeld.

UITSCHRIJVEN BIJ JE OPLEIDING

Als je je wilt uitschrijven voor je opleiding, doe je dit door bij Studielink een ‘Verzoek tot uitschrijving’  in te dienen (onder ‘Mijn opleidingen’ > selecteer de opleiding waarvoor je je wilt uitschrijven > 'Verzoek tot uitschrijving'). Studielink stuurt je vervolgens een ontvangstbevestiging. Voordat je dit doet, is het handig om even goed te lezen waar je allemaal rekening mee moet houden bij het uitschrijven.

HERINSCHRIJVEN VOOR JE OPLEIDING

Je moet je elk jaar via Studielink opnieuw inschrijven voor je opleiding. Dit kan vanaf 1 juni t/m uiterlijk 31 augustus. Voor het indienen van je herinschrijfverzoek heb je een DigiD nodig. Zorg ervoor dat je e-mailadres in Studielink altijd up-to-date is, aangezien beslissingen over je inschrijving naar dat e-mailadres worden gezonden.

Je kunt je inschrijving nog annuleren tot aan het begin van het nieuwe collegejaar (uiterlijk 31 augustus).