Inschrijven

In- en uitschrijving

Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs op de Universiteit Utrecht moet je je zelf tijdig inschrijven voor cursussen. Een uitzondering hierop is blok 1 in jaar 1, daarvoor word je automatisch ingeschreven door het studiepunt. Ook moet je je ieder jaar weer opnieuw inschrijven voor je opleiding. 

Kijk voordat je je inschrijft voor een cursus of je voldoet aan de ingangseisen. Houd ook rekening met de inschrijfperiodes van andere faculteiten.

Inschrijven voor cursussen

Je schrijft je in voor cursussen via Osiris. Elke periode heeft een vaste inschrijfperiode en enkele wijzigingsdagen waarop je je kunt inschrijven voor cursussen waarvoor nog plaats is.

Het meest recente cursusaanbod, inschrijfcodes en bijbehorende timeslots staan in de onderwijscatalogus Osiris en de Cursusplanner.

Let op:

  • Je kunt geen twee vakken in hetzelfde timeslot kiezen, tenzij je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gekregen van je studieadviseur.
  • de meeste faculteiten hanteren een semesterinschrijving. Je moet je dan in juni inschrijven voor periode 1 en 2, en in oktober voor periode 3 en 4. De data kunnen per faculteit enigszins verschillen!

Je kunt je alleen voor cursussen inschrijven tijdens de inschrijfperiode van een blok:

Inschrijfperiodes 2021-2022
Semester 1

Periode 1: 31 mei t/m 27 juni 2021
Periode 2: 20 september t/m 3 oktober 2021

Semester 2

Periode 3: 1 november t/m 28 november 2021
Periode 4: 31 jan t/m 27 feb 2022

Na-inschrijvingsdagen 2021-2022

Kort voor aanvang van ieder blok zijn er na-inschrijvingsdagen. Tijdens deze dagen kun je je vanaf 9:00 's ochtends inschrijven voor cursussen waar nog plaats is. Zorg dat je op tijd bent, want bij veel cursussen is er maar een beperkt aantal plaatsen.

Periode 1

23 en 24 augustus 2021

Periode 2

25 en 26 oktober 2021

Periode 3

24 en 25 januari 2022

Periode 4

4 en 5 april 2022

Uitschrijven voor cursussen

Uitschrijven voor een cursus die je bij nader inzien toch niet wilt volgen, doe je via OSIRIS. Dit kan gedurende de wijzigingsdagen voorafgaande aan het blok waarin de cursus gegeven wordt, daarna is het niet meer mogelijk en verschijnt er een ‘ND’ (niet deelgenomen) op je dossier.

Academische jaarkalender 2021-2022

Download een printbare versie van de jaarkalender Bètawetenschappen (pdf), inclusief blokken, inschrijf- en tentamenperiodes en collegevrije dagen.

Het timeslotmodel

Om te voorkomen dat je hoorcolleges, werkgroepen of tentamens op hetzelfde tijdstip vallen, moet je je cursussen in verschillende timeslots inplannen. Met timeslots kun je zelf een studeerbaar rooster samenstellen. In het schema hieronder staat hoe de week in timeslots is verdeeld.

Timeslotmodel algemeen

Hoe gebruik je timeslots bij het inschrijven voor cursussen?

  • Het meest recente cursusaanbod, inschrijfcodes en bijbehorende timeslots vind je in de cursusbeschrijvingen in OSIRIS. Ook in de Cursusplanner zie je per cursus in welk timeslot deze wordt gegeven.
  • Een cursus valt in één of twee timeslots. Je kiest cursussen in verschillende timeslots. Bijvoorbeeld één cursus in timeslot A en één in timeslot B.
  • Wordt bij een cursus een lettercombinatie aangegeven (bv. C/D) dan valt het vak in beide timeslots en zorg je ervoor dat je andere cursussen in de andere timeslots vallen (dus A en/of B). Niet alle uren van het timeslot zullen worden gebruikt voor onderwijs.
  • In het cursusinschrijfscherm in OSIRIS zie je nogmaals in welk timeslot het vak wordt aangeboden (A, B, C, D of E, of een combinatie hiervan).
  • Het inschrijven voor cursussen in overeenkomende timeslots kan leiden tot overlap in onderwijs en/of toetsing, doe dit dus niet.

Het tentamen-timeslotmodel

Als een toets buiten het reguliere collegerooster wordt geroosterd, kan deze volgens het tentamentimeslotmodel worden ingepland. De tijden zijn afwijkend van de collegetijden.

In verband met Corona is onderstaande aangepaste UU Tentamen-Timeslotmodel van kracht. Het is ingevoerd om tentamens veilig en volgens de coronamaatregelen te kunnen laten plaatsvinden.

 

UITSCHRIJVEN BIJ JE OPLEIDING

Als je je wilt uitschrijven voor je opleiding, doe je dit door bij Studielink een ‘Verzoek tot uitschrijving’  in te dienen (onder ‘Mijn opleidingen’ > selecteer de opleiding waarvoor je je wilt uitschrijven > 'Verzoek tot uitschrijving'). Studielink stuurt je vervolgens een ontvangstbevestiging. Voordat je dit doet, is het handig om even goed te lezen waar je allemaal rekening mee moet houden bij het uitschrijven.

HERINSCHRIJVEN VOOR JE OPLEIDING

Je moet je elk jaar via Studielink opnieuw inschrijven voor je opleiding. Dit kan vanaf 1 juni t/m uiterlijk 31 augustus. Voor het indienen van je herinschrijfverzoek heb je een DigiD nodig. Zorg ervoor dat je e-mailadres in Studielink altijd up-to-date is, aangezien beslissingen over je inschrijving naar dat e-mailadres worden gezonden.

Je kunt je inschrijving nog annuleren tot aan het begin van het nieuwe collegejaar (uiterlijk 31 augustus).