De bacheloropleiding heeft een totale studielast van 180 studiepunten. Deze zijn verdeeld over drie onderdelen: major verplicht, major keuze en profileringsruimte.

Major verplicht (10 vakken, 75 studiepunten)

De majorverplichte vakken bieden een eerste kennismaking met wat interdisciplinariteit inhoudt en geven je daarnaast een inleiding in de gedrags- en maatschappijwetenschappen (psychologie en sociologie). Je wordt geschoold in methoden van onderzoek en statistiek en maakt kennis met het werk van sociale wetenschappers in de praktijk. Ook worden de vaardigheden verworven die horen bij een academische opleiding: literatuur zoeken, complexe teksten lezen, academisch schrijven en spreken.

Major keuze (8 vakken, 60 studiepunten)

Na het eerste jaar kies je een studiepad waarmee je je specialiseert op een inhoudelijk thema en je je kunt voorbereiden op een masterprogramma. Er bestaan studiepaden op verschillende gebieden (Social Policy and Public Health; Youth Studies; Migration. Ethnic Relations and Multiculturalism). Je kunt ook zelf een studiepad samenstellen op basis van het keuzeaanbod.

Profileringsruimte (6 vakken, 45 studiepunten)

De profileringsruimte van 45 studiepunten bestaat uit vrije keuzevakken. Aan de invulling van de profileringsruimte worden geen bijzondere inhoudelijke eisen gesteld. Studenten moeten zich er wel van bewust zijn dat de keuze van bepaalde vakken een goede voorbereiding op de specialisatie na de bachelor kan zijn.