Naast de tien verplichte majorcursussen moeten studenten ook acht majorgebonden keuzevakken volgen. Je kunt kiezen voor een studiepad, dat bestaat uit vier thematisch samenhangende cursussen op het gekozen domein. Daarnaast volg je een literatuurstudie, een methodencursus en een bachelorproject op het gekozen domein.

Studiepaden

Studiepaden worden aangeboden naar de ISW-masterprogramma's (Social Policy and Public Health, Youth Studies en Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism).

Vrij studiepad

Studenten zijn niet verplicht het aanbevolen studiepad precies van het begin tot het eind te volgen: er zijn ook combinaties mogelijk. Een student kan in overleg met zijn of haar tutor ook een eigen "vrij" cursuspad vormgeven, maar dient daarbij wel cursussen uit het majorkeuzeaanbod van ISW (waarin ook cursussen van andere bacheloropleidingen zijn opgenomen) te kiezen.

Studiepad bij doorstroming naar ander masterprogramma

Studenten die naar een ander masterprogramma (binnen dan wel buiten de faculteit Sociale Wetenschappen) willen doorstromen, kunnen het best contact opnemen met de tutor om te bekijken welk alternatief studiepad zij dan moeten volgen.

Literatuurstudie, methodencursus en bachelorproject

De major ISW wordt afgesloten met een combinatie van Literatuuronderzoek en een laatste vak Methoden, technieken en statistiek (samen 15 EC).

Dit staat in dienst van het bachelorproject (15 EC), waarin studenten onder begeleiding van een docent onderzoek uitvoeren naar een concreet sociaal vraagstuk. Het onderzoek wordt verricht vanuit een interdisciplinair sociaalwetenschappelijk perspectief, waarbij de eerder opgedane theoretische en methodologische kennis en vaardigheden worden toegepast.