Major keuze

Naast de tien verplichte majorcursussen moeten studenten ook acht majorgebonden keuzecursussen volgen. Je kunt kiezen voor een studiepad, dat bestaat uit vier of vijf thematisch samenhangende cursussen op het gekozen domein. Daarnaast volg je een literatuurstudie, een methodencursus en een bachelorproject op het gekozen domein.

Binnen het keuzedeel van de major ISW moeten - naast de onderdelen Technieken voor analyse kwalitatieve en kwantitatieve gegevens, Literatuurstudie ISW en Bachelorproject ISW - tenminste 22,5 studiepunten ingevuld worden met door ISW aangeboden majorkeuzecursussen (d.w.z. geen cursussen die door Culturele Antropologie, Sociologie, Psychologie of Pedagogiek worden aangeboden). Dit geldt voor zowel studenten die een studiepad afronden als voor studenten die geen studiepad afronden.

Majorgebonden keuzecursussen in schema (pdf)

ISW studiepaden

Studiepaden worden aangeboden naar de ISW-masterprogramma's: Social Challenges, Policies and Interventions, Youth Development and Social Change en Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism).

Vrij studiepad

Studenten zijn niet verplicht een studiepad precies van het begin tot het eind te volgen: er zijn ook combinaties mogelijk. Een student kan in overleg met zijn of haar tutor ook een eigen "vrij" cursuspad vormgeven. Hij of zij dient daarbij wel cursussen uit het majorkeuzeaanbod van ISW (pdf), waarin ook cursussen van andere bacheloropleidingen zijn opgenomen, te kiezen.

Studiepad bij doorstroming naar ander masterprogramma

Studenten die naar een niet-ISW masterprogramma (binnen dan wel buiten de faculteit Sociale Wetenschappen) willen doorstromen, kunnen het beste contact opnemen met de tutor om te bepalen welk alternatief studiepad zij dan moeten volgen.

Literatuurstudie, methodencursus en bachelorproject

De major ISW wordt afgesloten met een combinatie van Literatuuronderzoek en een laatste cursus in methoden, technieken en statistiek (samen 15 EC).

Beide cursussen staan in dienst van het bachelorproject (15 EC), waarin studenten onder begeleiding van een docent onderzoek uitvoeren naar een concreet sociaal vraagstuk. Het onderzoek wordt verricht vanuit een interdisciplinair sociaalwetenschappelijk perspectief, waarbij de eerder opgedane theoretische en methodologische kennis en vaardigheden worden toegepast.