Bindend studieadvies

Voor alle bacheloropleidingen geldt een bindend studieadvies (BSA). Het BSA krijg je aan het eind van je eerste bachelorjaar en geeft aan of je mag doorgaan met je studie of niet.  

In januari van het collegejaar krijg je eerst een pre-advies. Dit geeft je de mogelijkheid om op basis van de behaalde resultaten je studiekeuze te heroverwegen en de studie eventueel te staken voor 1 februari. Aan het eind van het collegejaar krijg je vervolgens een bindend studieadvies. Dit kan een positief advies, een negatief advies of een aangehouden advies zijn.

LET OP: vrijstellingen tellen niet mee voor de berekening van je BSA. De cursus waarvoor een vrijstelling is verworven, kan vervangen worden door elke andere in het eerste jaar van inschrijving aan de Universiteit Utrecht behaalde cursus.

Zie artikel 7.3 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de exacte bepalingen van het BSA.

Positief advies

Als je aan het eind van het huidige collegejaar (2023-2024) 45 of meer studiepunten aan de Universiteit Utrecht hebt behaald, dan krijg je een positief advies over de voortzetting van de studie.

Negatief advies

Wanneer je minder dan 45 studiepunten behaalt krijg je een negatief advies en dit betekent dat je de studie gedurende een termijn van vier studiejaren niet mag voortzetten. Je kunt jezelf de eerste vier jaar dus niet meer inschrijven voor die betreffende bacheloropleiding aan de Universiteit Utrecht.

Aangehouden advies

De examencommissie kan bij uitzonderlijke omstandigheden het besluit over het BSA uitstellen en pas een jaar later uitbrengen (een 'aangehouden advies'). Naast bijzondere omstandigheden (meestal overmacht) kan de examencommissie je studiegedrag meewegen en zal zij beoordelen of je tijdig contact hebt opgenomen met de studieadviseur. Tijdig contact opnemen met de studieadviseur is verplicht; met de studieadviseur kun je je omstandigheden, je studievoortgang en je studieplanning bespreken. Ontvang je een aangehouden advies, dan wordt aan het einde van je tweede studiejaar alsnog een bindend studieadvies gegeven.

Februari-stakers

Indien je jezelf vóór 1 februari via Studielink hebt uitgeschreven, krijg je een aangehouden advies. Dit houdt in dat je jezelf het volgende collegejaar weer mag inschrijven voor dezelfde bacheloropleiding. Je moet dan in het nieuwe collegejaar aan de BSA-norm voldoen, wat inhoudt dat je 45 of meer studiepunten moet behalen.

Heb je aan het einde van het collegejaar 2022-2023 of in een eerder studiejaar een aangehouden advies gekregen?

Dan krijg je een positief advies als je in collegejaar 2023-2024 45 studiepunten hebt behaald. Tevens ontvang je een positief advies wanneer je aan het einde van je tweede jaar van inschrijving alle eerstejaars vakken hebt behaald. In alle andere gevallen krijg je een negatief advies met gespreksmogelijkheid.

Aanvragen aangehouden advies

Het is van belang dat je omstandigheden die je studievoortgang (kunnen) belemmeren zo spoedig mogelijk meldt bij de studieadviseur en bespreekt met je tutor. Aanvragen van een aangehouden BSA kan tevens via de studieadviseurs. Neem hiervoor contact op via de email; studieadviseurs.fsw@uu.nl.