Onderwijskenmerken

De opleiding ISW gaat uit van het principe van activerend onderwijs. Om studenten voldoende academische vaardigheden te leren is er een veelzijdig aanbod van werkvormen. Daarnaast wordt de stof ook op vele verschillende manieren getoetst. Hiermee wil de opleiding de samenhang tussen inhoud, werkvormen en beoordelingsvormen laten zien.

Cursushandleidingen

Elke cursus heeft een cursushandleiding waarin gedetailleerd de leerdoelen, inhoud, opbouw en toetsing van de cursus worden beschreven. Deze cursushandleidingen worden op Blackboard gepubliceerd.