Major verplicht

De major verplicht bestaat uit tien cursussen waarin je kennis en inzichten verwerft in verschillende sociaalwetenschappelijke disciplines, de interdisciplinaire benadering en de onderzoeksmethoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek.

major verplicht in schema (pdf)