De major verplicht bestaat uit tien vakken waarin je kennis en inzichten verwerft in de verschillende sociaalwetenschappelijke disciplines, de interdisciplinaire benadering en de onderzoeksmethoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek.

We beginnen met een inleiding in de Interdisciplinaire sociale wetenschap, waarin je (theoretisch) kennis maakt met multidisciplinair onderzoek op verschillende thema's en de toepassingsmogelijkheden daarvan in de beroepspraktijk.

Vervolgens krijg je achtereenvolgens een inleiding in de gedragswetenschappen en de maatschappijwetenschappen. Die introducties maken duidelijk met welke kennis de disciplines en de daarin gepresenteerde theorieën en concepten bijdragen aan het concrete handelen van mensen in relatie tot de omgeving waarin zij leven en werken.

Het eerste jaar wordt afgesloten met opnieuw een cursus die interdisciplinariteit betreft, maar dan in relatie tot de belangrijkste onderzoeksthema’s van ISW: jeugd, public health en culturele diversiteit.

Een cursus wetenschapsfilosofie met betrekking tot aspecten van interdisciplinariteit is een verder belangrijk onderdeel van de major verplicht.

Naast de introductie in Interdisciplinaire Sociale Wetenschap en in de disciplines maak je in het eerste en tweede jaar kennis met vaardigheden voor het doen van sociaalwetenschappelijk onderzoek.

Achtereenvolgens besteden wij aandacht aan de grondslagen van methodenleer en maak je kennis met verschillende onderzoeks- en analyse-instrumenten. In het Leeronderzoek, dat het eerste jaar afsluit, pas je de verworven inzichten en vaardigheden toe in een klein eigen onderzoek. Ook Methoden en technieken wordt in het tweede jaar voortgezet.