Bachelorproject

De major ISW wordt afgesloten met het Bachelorproject (15 EC). Tijdens het bachelorproject voeren studenten onder begeleiding van een docent onderzoek uit naar een concreet sociaal vraagstuk. Daarbij doorlopen ze de hele onderzoekscyclus. Het onderzoek wordt verricht vanuit een interdisciplinair sociaalwetenschappelijk perspectief, waarbij de eerder opgedane theoretische en methodologische kennis en vaardigheden worden toegepast.

Het Bachelorproject wordt voorafgegaan door een Literatuuronderzoek, dat al het thema van het latere Bachelorproject betreft, en de cursus Technieken voor analyse kwalitatieve en kwantitatieve gegevens, die je eveneens voorbereidt op het project (samen 15 EC).

Scriptie archiveren

De scripties worden gearchiveerd door middel van een zaak in Osiris. Zodra je een voldoende voor je scriptie hebt behaald krijg je vanuit je opleiding een uitnodiging om de Zaak Archiveren & publiceren scriptie te starten. Mocht je vragen hebben over de zaak dan kun je terecht bij de onderwijsondersteuning (aswsecr@fss.uu.nl).

Ethische toetsing

Alle bachelor- en (research) masterstudenten moeten hun thesisonderzoek ethisch laten toetsen door de FETC via de online tool UU-SER. Meer informatie over de procedure en bijbehorende protocollen is te vinden op de UU-SER website.