De major ISW wordt afgesloten met het bachelorproject (15 EC). Tijdens het bachelorproject voeren studenten onder begeleiding van een docent onderzoek uit naar een concreet sociaal vraagstuk. Daarbij doorlopen ze de hele onderzoekscyclus. Het onderzoek wordt verricht vanuit een interdisciplinair sociaalwetenschappelijk perspectief, waarbij de eerder opgedane theoretische en methodologische kennis en vaardigheden worden toegepast.

Het bachelorproject wordt voorafgegaan door een Literatuuronderzoek, dat al het thema van het latere bachelorproject betreft, en de cursus Methoden, technieken en statistiek 4, die de student eveneens voorbereidt op het project (samen 15 EC).