De profileringsruimte van 45 studiepunten bestaat uit vrije keuzevakken en biedt verschillende mogelijkheden, afhankelijk van je interesses en ambities.  Aan de invulling van de profileringsruimte worden geen bijzondere inhoudelijke eisen gesteld. Studenten moeten zich er wel van bewust zijn dat de keuze van bepaalde vakken een goede voorbereiding op de specialisatie na de bachelor kan zijn.

Je kunt een pakket kiezen dat je nog verder optimaal voorbereid voor de twee academische masters van ISW: Youth Studies en Social Policy and Public Health.

Je kunt ook een samenhangend pakket van cursussen kiezen dat toegang verleent tot andere masterprogramma's dan die van ISW zelf. Belangrijke voorbeelden zijn pakketten die toegang verlenen tot:
 

De meeste masteropleidingen stellen dan als toelatingsvoorwaarde dat binnen de bachelor een bepaalde minor gevolgd is. Raadpleeg dus tijdig de informatie die elke masteropleiding daarover verstrekt. Ga naar websites en bezoek masterinformatiedagen.

ISW biedt zelf ook een aantal vakken aan die in de profileringsruimte gevolgd kunnen worden (zie de genoemde cursussen bij Major keuze). Deze vakken kunnen als losse onderdelen gevolgd worden, maar maken vaak ook deel uit van een minor. Een minor is een samenhangend pakket van cursussen op een bepaald thema. De procedure en deadlines voor inschrijving zijn dezelfde als voor het reguliere onderwijs, met dien verstande dat studenten zich zowel voor de minor als geheel als voor de afzonderlijke cursussen die onder de minor vallen moeten inschrijven.

Andere mogelijkheden zijn:

Stage lopen

Het is ook mogelijk om in de profileringsruimte een stage te volgen. Met deze stage kunnen studenten ervaring opdoen met de praktijk van het sociaalwetenschappelijk werk en hun professionele vaardigheden versterken.

Naar het buitenland

Je kunt de profileringsruimte ook gebruiken om een periode in het buitenland te studeren. Voor meer informatie verwijzen wij naar de pagina Studeren in het buitenland en het International Office van de faculteit Sociale Wetenschappen.

Je Engels verbeteren

Het is ook mogelijk om een deel van je profileringsruimte te besteden aan het verbeteren van je Engels. Met de cursussen Academic Writing en Academic Speaking (beiden 7,5 ECTS) bereid je jezelf voor op een Engelstalig masterprogramma.