Profileringsruimte

De profileringsruimte van 45 studiepunten bestaat uit vrije keuzecursussen en biedt verschillende mogelijkheden, afhankelijk van je interesses en ambities. Aan de invulling van de profileringsruimte worden geen bijzondere inhoudelijke eisen gesteld. Studenten moeten zich er wel van bewust zijn dat een goede voorbereiding op een eventuele specialisatie na de bachelor (vaak via een aansluitende master) de keuze van specifieke cursussen vereist.

Andere mogelijkheden zijn:

Een minor volgen

ISW biedt zelf ook een aantal cursussen aan die in de profileringsruimte gevolgd kunnen worden (zie de genoemde cursussen bij Major keuze). Deze cursussen kunnen als losse onderdelen gevolgd worden, maar maken vaak ook deel uit van een minor. Een minor is een samenhangend pakket van cursussen op een bepaald thema. De procedure en deadlines voor inschrijving zijn dezelfde als voor het reguliere onderwijs, met dien verstande dat studenten zich zowel voor de minor als geheel als voor de afzonderlijke cursussen die onder de minor vallen moeten inschrijven.

Stage lopen

Het is ook mogelijk om in de profileringsruimte een stage te lopen. Met deze stage kun je ervaring opdoen met de praktijk van het sociaalwetenschappelijk werk en je professionele vaardigheden versterken.

Naar het buitenland

Je kunt de profileringsruimte ook gebruiken om een periode in het buitenland te studeren. Voor meer informatie verwijzen wij naar de pagina Studeren in het buitenland en het International Office van de faculteit Sociale Wetenschappen.

Je Engels verbeteren

Het is ook mogelijk om een deel van je profileringsruimte te besteden aan het verbeteren van je Engels. Met de cursussen Academic Writing en Academic Speaking (beiden 7,5 ECTS) bereid je jezelf voor op een Engelstalig masterprogramma.