Over ons onderwijs

De samenleving kent problemen en thema's die vrijwel dagelijks in het nieuws zijn: ongezonde leefstijlen, wachtlijsten in de gezondheidszorg, overmatig alcohol- en drugsgebruik, de invloed van muziek, tv en internet op kinderen en adolescenten, de segregatie in scholen en wijken, de aanpak van de criminaliteit.

Bij al deze thema's is sprake van een complexe wisselwerking tussen het gedrag en de eigenschappen van individuele personen enerzijds en de omgeving waarin die personen leven anderzijds: het familieverband, de vriendenkring, de etnische groep, de buurt of de natiestaat. De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap (ISW) is gericht op het begrijpen van juist die wisselwerking: wij bestuderen waarom mensen doen wat zij doen in de context van hun sociale en culturele omgeving.

Interdisciplinaire aanpak

Kenmerkend voor de bacheloropleiding ISW is een brede interdisciplinaire aanpak. Bij de bestudering en verklaring van verschijnselen gebruik je wetenschappelijke inzichten uit zowel de psychologie, de sociologie en public health studies. Je probeert die inzichten te integreren in een model dat zowel de individuele als sociale aspecten van het probleem dekt.

Wetenschapsfilosofie

Je wordt daarnaast geschoold in wetenschapsfilosofie. Wat is nu echte kennis? Voor welke problemen is een interdisciplinaire benadering nodig of juist niet? Wat zijn de grenzen van interdisciplinariteit?

Beleid en interventies

Op de derde plaats is er aandacht voor beleid en interventies. Sociale wetenschappers proberen mensen en hun wereld niet alleen te verklaren, zij ontwikkelen ook beleid of interventies om die mensen of die wereld beter - gezonder, minder conflictueus, prettiger - te maken. Studenten moeten in staat zijn beleid en interventies te evalueren op hun kwaliteit en zelf de eerste stappen te zetten in het maken van beleid of het vormgeven van een interventie.

Oplossingen

Theoretisch denken, de verbinding tussen theorie en praktijk leggen, methodisch handelen in onderzoek en interventie, het behoort allemaal tot het repertoire van de afgestudeerde ISW'er. Wij leren je om voor de oplossing van problemen de relevante kennis te verzamelen of onderzoek te doen en te rapporteren hoe je die problemen kunt oplossen.

Onderwijskenmerken

Bekijk de onderwijskenmerken van de bacheloropleiding Interdisciplinaire sociale wetenschap.