Eerstejaars

Alle eerstejaarsstudenten worden automatisch ingeschreven voor de verplichte cursussen. Dit gebeurt uiterlijk 31 augustus voor de verplichte cursussen van blok 1 en uiterlijk 13 oktober voor de verplichte cursussen van blok 2.

Ouderejaars

Ouderejaars moeten zich inschrijven voor cursussen via OSIRIS Student. Dit kan uiterlijk tot de laatste dag van de inschrijfperiode:
 

  • 31-05-2021 t/m 27-06-2021 voor blok 1 en 2
  • 01-11-2021 t/m 28-11-2021 voor blok 3 en 4

Hou hierbij rekening met de indeling van de week in indeling van de week in timeslots (pdf).

Tijdens de na-inschrijvingsperiode kun je jezelf inschrijven voor cursussen die nog niet vol zijn. Het aantal plaatsen per cursus is beperkt.

In OSIRIS Student kun je opzoeken welke cursussen open staan voor inschrijving. De na-inschrijfperiode kun je vinden onder In-en uitschrijven cursus in het menu. Kies daar vervolgens in het uitklapmenu voor Inschrijfperiodes.

Wanneer zijn de na-inschrijvingsdagen?

  • 23 en 24 augustus 2021: na-inschrijvingsdagen blok 1
  • 25 en 26 oktober 2021: na-inschrijvingsdagen blok 2
  • 24 en 25 januari 2022: na-inschrijvingsdagen blok 3
  • 24 en 25 januari 2022: na-inschrijvingsdagen blok 4

Inschrijven tijdens de na-inschrijvingsperiode

Ga naar OSIRIS Student > Inschrijven voor een cursus > Zoek een cursus > Selecteer de faculteit Sociale Wetenschappen. Daarna kies je bij Beschikbaarheid voor Toon alleen cursussen met beschikbare plaatsen' . De cursussen die verschijnen staan op dat moment nog open voor na-inschrijving.

Als een cursus dicht staat tijdens de na-inschrijvingsdagen én als er sprake is van een van onderstaande omstandigheden, mag je via het verzoekenformulier met vermelding van de reden een verzoek tot na-inschrijving indienen:
 

  • als je te maken hebt met overmacht (bijv. ziekte) en dit door de studieadviseur kan laten bevestigen;
  • als je nog ingeschreven wilt worden voor een verplichte cursus;
  • in geval van een laatste cursus voor afronden van de opleiding.

Toelatingsvoorwaarden zijn harde eisen waaraan je moet voldoen om toegelaten te worden tot de cursus. Als er toelatingsvoorwaarden zijn staan deze in de cursusbeschrijving en in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Voldoe je niet aan de toelatingsvoorwaarden maar denk je wel over soortgelijke kennis te beschikken? Dan kun je ontheffing aanvragen bij de directeur van het onderwijsinstituut.

Veronderstelde Voorkennis

Veronderstelde voorkennis is bedoeld om een indruk te geven over de kennis die je nodig hebt om de cursus te kunnen halen. Als bepaalde voorkennis verondersteld wordt, kun je dat terugvinden in de cursusbeschrijving.

Je kunt jezelf per blok voor maximaal 22,5 ECTS inschrijven. Wil je jezelf voor meer ECTS inschrijven dan heb je toestemming nodig van je studieloopbaanbegeleider of tutor. Met het speciale inschrijfformulier voor meer dan 22,5 ECTS (pdf) kun je deze toestemming aanvragen.

Er wordt verwacht dat je deelneemt aan de cursussen waarvoor je je inschrijft. Als je je hebt ingeschreven voor een cursus en je gaat deze cursus niet volgen, schrijf je dan ook weer uit. Hierdoor krijgen medestudenten de kans om zich tijdens de na-inschrijving alsnog in te schrijven voor die cursus.

Hoe schrijf ik me uit?

Voor cursussen kun je jezelf tot en met de laatste dag van de na-inschrijving uitschrijven via OSIRIS Student. Lukt dit tijdens de na-inschrijvingsperiode niet, neem dan direct contact op met het Studie-informatiepunt (STIP). Na de na-inschrijvingsperiode kan het STIP je uitschrijven voor cursussen zolang de cursus nog niet begonnen is.

Studenten van buiten de Universiteit Utrecht

Voor studenten van buiten de Universiteit Utrecht geldt een andere procedure. Meer informatie vind je op de pagina van het bijvakonderwijs.