Vrijstellingen

Er zijn twee soorten vrijstellingsregelingen: op grond van behaalde diploma's en op grond van behaalde cursussen.

Vrijstelling op grond van behaalde diploma's

Je kunt de examencommissie van je opleiding aanschrijven met het verzoek om een individuele 'inpassing' op grond van geheel of gedeeltelijk behaalde academische diploma’s. Voeg alle mogelijk relevante inhoudelijke informatie toe bij je verzoek, zoals een officiële cijferlijst en cursusbeschrijvingen uit de studiegids. Vervolgens hoor je van de examencommissie of je in aanmerking komt voor één of meer vrijstellingen.

Vrijstelling op grond van behaalde cursussen

Voor een vrijstelling op grond van één (of meer) behaalde cursus(sen) in het academische onderwijs:

Je benadert allereerst de coördinator van de betreffende cursus (zie cursusbeschrijving), met het verzoek om een schriftelijk vrijstellingsadvies te schrijven voor de examencommissie. Stuur de volgende stukken naar het emailadres van de examencommissie (examencommissie.fsw@uu.nl):
 

  • het schriftelijke advies van de cursuscoördinator;
  • een ingevuld vrijstellingsformulier (pdf);
  • het officiële tentamenbewijs op grond waarvan de vrijstelling wordt gevraagd.

Binnen ongeveer drie weken ontvang je van de examencommissie een reactie. In de zomervakantie kan het wat langer duren.

Adres examencommissie

Faculteit Sociale Wetenschappen
Studie-informatiepunt
T.a.v. examencommissie
Padualaan 14
3584 CH Utrecht

E-mail: examencommissie.fsw@uu.nl