Jaar 3

Jaar 3 staat in het teken van je eindwerkstuk. Je volgt dan de volgende vakken:

In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor de opleiding Taalwetenschap. 

Ben je vóór 2022 begonnen? Kijk dan bij de overgangsregelingen van de OER Taalwetenschap welke cursussen je moet volgen.

Blok 1 of 3: Capstone Course Linguistics (EV)

De cursus Capstone Course Linguistics bereidt je voor op het schrijven van het eindwerkstuk. Je schrijft in deze cursus een voorstel en krijgt inzicht in het onderzoek dat binnen jouw vakgebied aan de universiteit wordt verricht. 

Blok 4: Eindwerkstuk

Je sluit je major af met het BA Eindwerkstuk. Je bent vrij in de keuze van het onderwerp, zolang het maar een deelgebied is van Taalwetenschap. 

Vrije ruimte

In je profileringsruimte kun je een minor en/of losse cursussen volgen, een stage doen of studeren in het buitenland. Voor stage en studie in het buitenland geldt: plan op tijd, en bespreek je plannen met de studieadviseur. 

Cursusoverzicht jaar 3