Eindwerkstuk

Je eindwerkstuk is meestal gekoppeld aan een cursus op niveau 3 en sluit inhoudelijk aan op een verdiepingspakket van de major Taalwetenschap. In deze 'proeve van bekwaamheid' presenteer je vaardigheden en kennis die je in de loop van je studie hebt opgedaan. Je mag hiervoor zelf een deelgebied kiezen van Taalwetenschap. De Capstone Course is een verplichte voorbereiding op het eindwerkstuk: je bepaalt je onderwerp en zoekt een begeleider en schrijft een onderzoeksvoorstel.

Zie voor meer informatie rondom het eindwerkstuk de Blackboard Community Bachelor Taalwetenschap.

De eindwerkstuk-coördinator is Joost Zwarts. Hij speelt een adviserende en toeziende rol. Hij kan je helpen bij het zoeken naar een geschikt onderwerp en een geschikte begeleider en is ook beschikbaar voor hulp en advies bij problemen op inhoudelijk en procesmatig vlak.

Formulieren en regelingen eindwerkstuk

De beoordeling van je eindwerkstuk verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Scriptiearchief

Is je eindwerkstuk klaar en goedgekeurd? Dan moet je de definitieve versie uploaden in het scriptiearchief via Osiris > Zaken > Archiveren & publiceren scriptie - Vervolgzaak