Examencommissie

Examencommissie

  • Huub van den Bergh (voorzitter)
  • Paul Bijl
  • Jo van Cauter
  • Dennis Nguyen
  • Anne-France Pinget

De examencommissie wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Erna Kamerbeek.

Contact examencommissie

Examencommissie
Betreft: <naam opleiding>
Drift 10
3512 BS UTRECHT
Studiepunt.GW@uu.nl