Jaar 2 bestaat uit:

In de uitklapjes hieronder staat een overzicht van alle verplichte cursussen in jaar 2 per verdiepingspakket. In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor Taalwerenschap. Zorg dat je het juiste collegejaar kiest! Ben je van plan om in je derde jaar een stage te doen of wil je graag een tijdje in het buitenland studeren? Begin dan in je tweede jaar al met plannen. 

Zorg dat je je op tijd inschrijft voor de cursussen!

Voor sommige cursussen kunnen er voorrangsregels zijn, wat betekent dat er een kortere cursusinschrijfperiode is. Schrijf je dus op tijd in voor je verdiepingspakket en de bijbehorende cursussen. 

Blok 1, 2, 3 en 4: Verdiepingspakket

Een verdiepingspakket is een selectie van 4 samenhangende cursussen binnen een deelgebied van Taalwetenschap. Je kunt kiezen uit 2 pakketten:

  • Taalvariatie (V1)
  • The Human Language Faculty (V2)

Je kunt daarnaast in je vrije ruimte ook vakken uit het andere verdiepingspakket volgen. Je verdiepingspakket is een voorbereiding op het eindwerkstuk, dat je in je 3e jaar schrijft. Het onderwerp van je eindwerkstuk sluit dus aan bij je verdiepingspakket. 

Blok 1 en 3: Methodencursussen (MO)

Je volgt 2 verplichte methodencursussen van 7,5 EC.

Blok 2 en 4: Cursussen in je vrije ruimte

In blok 2 en 4 begin je met je profileringsruimte, je kunt dan cursussen doen uit een ander verdiepingspakket, starten met een minor, stage doen, naar het buitenland gaan of losse cursussen volgen. Kijk hierbij goed naar de ingangseisen.

Ben je vóór 2019 begonnen? Kijk dan bij de overgangsregelingen in de OER Taalwetenschap bij het startjaar van je opleiding om te zien welke cursussen je nog moet volgen.

Cursusoverzicht jaar 2

Hoe verschillen de communicatieve functies van melodie en ritme tussen talen? Waarom verandert taal? Wat kan er allemaal gebeuren met mensen, gemeenschappen en hun talen als ze met elkaar in contact komen? In het verdiepingspakket 'Taalvariatie' bestuderen we sociale, politieke en linguïstische aspecten van taalvariatie en doen dat op allerlei niveaus. We laten zien hoe deze variatie onderzocht en bijvoorbeeld in taaltypologieën vastgelegd kan worden. We leggen het verband tussen talige structuren en fonetische patronen onder de loep. Ook bestuderen we meertaligheid, vooral vanuit een psycholinguïstisch perspectief: hoe zijn verschillende talen naast elkaar in ons brein georganiseerd? We verliezen de grammaticale en sociale aspecten van meertaligheid daarbij echter niet uit het oog. 

Cursussen

In het verdiepingspakket 'The human language faculty' bestuderen we de algemene principes waarop ons taalvermogen als onderdeel van ons cognitief systeem steunt. Daar liggen mentale processen aan ten grondslag die hun oorsprong hebben in abstracte eigenschappen waarmee de structuur van natuurlijke talen kan worden beschreven. Deze cognitieve vermogens liggen niet alleen ten grondslag aan spreken, verstaan, lezen en schrijven, maar ook aan taalverwerving, taalverwerking, taalbegrip en taalgebruik. Zowel overeenkomsten tussen talen als verschillen komen binnen dit raamwerk aan de orde. En dat gebeurt rond vragen als: Hoe beslissen we waar de grens tussen letterlijke en gecommuniceerde betekenis precies ligt? Waar vinden we empirische ondersteuning voor de psychologische realiteit van de onderliggende principes? Wat kunnen we leren van taal- en spraakstoornissen? 

Cursussen

Cursussen

Algemeen

Inschrijven verdiepingspakket

Eerstejaars studenten moeten zich aan het einde van hun eerste jaar voor blok 1 en 2 inschrijven voor een verdiepingspakket.

Je schrijft je tijdens de reguliere cursusinschrijfperiode zelf in voor de cursussen van het verdiepingspakket dat je wilt gaan doen. Kijk goed of er geen cursussen met voorrangsregels in je pakket zitten. Voor deze cursussen kun je je alleen in de eerste 2 weken van de inschrijfperiode inschrijven.

Doorgeven verdiepingspakket

Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?

Voorwaarden verdiepingspakket

  • Je moet 1 verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
  • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 
  • Sommige cursussen worden 1 keer in de 2 jaar jaar aangeboden. Als je een cursus in je tweede jaar hebt gevolgd in het kader van je verdiepingspakket, kun je in je derde jaar de alternerende cursus ook nog volgen. Die neem je dan op in je profileringsruimte.

Inschrijven minor

Je moet je altijd in Osiris inschrijven voor een minor en de bijbehorende cursussen. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode. Je schrijft je apart in voor zowel de minor als voor de afzonderlijke cursussen van die minor. Voor specifieke informatie over inschrijven: ga naar de minor die je wilt volgen en kijk bij 'Aanmelden en inschrijven'.

Cursus met voorrangsregels

Als er bij de minor een cursus met voorrangsregels zit, moet je je voor deze cursus én voor de hele minor inschrijven in de eerste week van de cursusinschrijvingsperiode . Een week voor het begin van de cursusinschrijfperiode staat een overzicht van de cursussen met voorrangsregels op de website.

Studievoortgangsoverzicht

Als je alle cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan komt de minor op je Studievoortgangsoverzicht.