Geldzaken

Financiële bijdragen naast het collegegeld

Over de financiële bijdragen naast het collegegeld heeft de Universiteit Utrecht een leidraad extra bijdragen naast collegegeld (pdf, 89 kB) opgesteld met daarin de uitgangspunten die de Universiteit Utrecht hanteert en een toelichting over wanneer en onder welke randvoorwaarden het toegestaan is om extra kosten in rekening te brengen.

Conferentiebeurzen

De Graduate School of Humanities biedt onderzoeksmasterstudenten de kans tweejaarlijks zich aan te melden voor een conferentiebeurs van maximaal 500 euro. Je kunt je met een korte motivatiebrief aanmelden bij de Graduate School of Humanities. De aanmelddeadlines zijn 1 mei en 1 december. Uitgebreide informatie over deze subsidiemogelijkheid lees je in de Graduate School of Humanities Conference Grant call (pdf, Engels). Je komt alleen in aanmerking voor een beurs als je ook een presentatie houdt op de betreffende conferentie.