Handige links en tips

Wijzer met geld omgaan en budgettips
Belasting terugvragen en bijverdienen
Collectieve ziektekostenverzekering studenten
Beginnende financiële problemen

Kijk of er een vrijwilliger of maatje is die je kan helpen bij het op orde brengen van je financiële administratie. Of neem contact op met de afdeling schuldhulpverlening van je gemeente.

Vrijwilligers

Bij (beginnende) schulden

Grote financiële zorgen of schulden

Neem contact op met je gemeente of buurtteam als je een huurachterstand hebt of achterstanden op andere vaste lasten, zoals gas of elektriciteit. Iedere gemeente regelt hulp op een andere manier.

Functiebeperking
  • Als je een functiebeperking - handicap of chronische ziekte - hebt, kom je in sommige gevallen in aanmerking voor een individuele studietoeslag via de gemeente waar je ingeschreven staat. In de Gemeente Utrecht is dit een bedrag van € 300,- per maand. Vraag bij je eigen gemeente naar de voorwaarden en de aanvraagprocedure.
  • Meld je functiebeperking of chronische ziekte altijd tijdig bij je studieadviseur om te kijken welke praktische voorzieningen er mogelijk zijn. Zo kun je in aanmerking komen voor financiële voorzieningen via de universiteit of bij DUO.

Conferentiebeurzen

De Graduate School of Humanities biedt onderzoeksmasterstudenten de kans tweejaarlijks zich aan te melden voor een conferentiebeurs van maximaal 500 euro. Je kunt je met een korte motivatiebrief aanmelden bij de Graduate School of Humanities. De aanmelddeadlines zijn 1 mei en 1 december. Uitgebreide informatie over deze subsidiemogelijkheid lees je in de Graduate School of Humanities Conference Grant call (pdf, Engels). Je komt alleen in aanmerking voor een beurs als je ook een presentatie houdt op de betreffende conferentie.