Onderwijs- en examenregeling (OER)

In de Onderwijs- en examenregeling (OER) staan de regelingen waarmee je als student in het onderwijs te maken krijgt. De OER bestaat uit twee delen: het facultaire deel dat geldt voor alle opleidingen in de faculteit, en het opleidingsspecifieke deel met informatie specifiek voor jouw opleiding. Het reglement van de examencommissies is een bijlage bij de OER. Hierin zijn de regels en richtlijnen van de examencommissies van de faculteit vastgelegd. 

Te vinden in het facultaire deel van de OER →
  • Omvang en niveau van de opleidingen
  • Regels omtrent toetsing en examinering
  • Bindend Studieadvies
  • Algemene eisen voor afstuderen
  • Voorwaarden voor cum laude
Te vinden in het opleidingsspecifieke deel van de OER →
  • Standaard studieprogramma
  • Voertaal van de opleiding
  • Overgangsregelingen voor studenten van eerdere studiejaren