Studieprogramma

De onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur heeft een studielast van 120 EC. Het academisch jaar is onderverdeeld in vier blokken. Ieder blok volg je drie cursussen die samen 15 EC opleveren, dus je kunt 60 EC per jaar behalen en een totaal van 120 EC na twee jaar.

In de StudeerWijzer staat handige informatie die je tijdens je studie kunt gebruiken.

Curriculum

  • Ga naar de Cursusplanner voor een uitgebreid overzicht van je examenprogramma en de bijbehorende cursussen:
  • Voor een meer uitgebreide omschrijving van de verschillende onderdelen van je studieprogramma, zie hieronder.

Opbouw van je studieprogamma

Het studieprogramma bevat de volgende onderdelen:

Exameneisen

Bij aanvang van je studie word je ingeschreven voor het examenprogramma van je master. Wat dit is, staat uitgebreid beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4). Hierin staat ook aan welke eisen je moet voldoen om te kunnen afstuderen.

Studievoortgangsoverzicht (SVO)

Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht raadplegen in OSIRIS onder het tabblad ‘Voortgang’. 

Een wijziging maken

In je SVO zie je of alle behaalde resultaten goed zijn geregistreerd en onder het juiste kopje staan. Staan er resultaten onder ‘Overig’ die je wilt laten meetellen binnen je studieprogramma of heb je andere wijzigingen? Volg dan de stappen:
 

  • Ga naar Osiris Student > Zaken > Mijn zaken > Start een nieuwe zaak met het plusje rechtsonder.
  • Een nieuw venster opent. Zorg dat je pop-up blocker uit staat, anders wordt het nieuwe venster niet geopend.
  • Kies Verzoek examencommissie > Goedkeuring cursussen binnen de UU of SVO wijziging.