Stage

Bij de research master Nederlandse literatuur en cultuur kun je ervoor kiezen om een onderzoeksstage te doen. Dit is meestal in het eerste semester van het tweede jaar. De precieze duur is afhankelijk van de omvang. De stage is doorgaans 15 EC (je kunt in overleg met de examencommissie ook een stage van 10 of 20 EC volgen).

Belangrijke randvoorwaarden stage RMA Nederlandse literatuur en cultuur:

  • Je stage heeft een duidelijke onderzoekscomponent;
  • Je stage is onderdeel van en heeft een functie binnen een bredere context (een organisatie, een project);
  • Je stage sluit inhoudelijk goed aan bij de opleiding Nederlandse literatuur en cultuur. Dat betekent dus ook: je stage hoeft niet specifiek ‘letterkundig’ te zijn, maar kan bijvoorbeeld gaan over Nederlandse kunst of cultuurgoed in bredere zin.

Handig te weten:

  • Type organisaties waar je aan kunt denken: onderzoeksinstituten (Huygens, Meertens, RKD, NIOD, IISG, KNIR), bibliotheken en archieven (KB, Zeeuws archief, Amsterdams Archief, Bijzondere collecties universiteit), organisaties die zich bezighouden met literatuur(beleid) (DeBuren, Poëziecentrum, Vlaams letterenhuis, Letterenfonds), musea (Rijksmuseum, Catherijneconvent, Van Gogh Museum, Amsterdam Museum, Tropenmuseum), onderzoeksprojecten aan universiteiten.
  • Tutoren/coördinator kunnen meedenken over je stage en hebben soms ook goede contacten om je op weg te helpen, maar je bent zelf verantwoordelijk voor het regelen, het voeren van gesprekken, etc.
  • De stagedocent wordt toegewezen, dit loopt via de coördinator.  

Stage-etalage: eerder gelopen stages

De Stage-etalage bevat eerder gelopen stages van de masterprogramma's van het departement Talen, literatuur en communicatie (TLC), zo ook van de RMA Nederlandse literatuur en cultuur. Je kunt hier inloggen met je solis-ID en inspiratie opdoen voor jouw stagezoektocht. Wanneer je je eigen stage hebt afgerond, voeg je jouw stage toe aan de Stage-etalage ter inspiratie van toekomstige studenten van de RMA Nederlandse literatuur en cultuur. Met vragen kun je terecht bij de coördinator loopbaanoriëntatie van TLC, Karen Schoutsen.

Stappenplan (onderzoeks-)masterstage

De stappen hieronder helpen je voor te bereiden op je stage. Lees deze stappen goed door, evenals de facultaire uitgebreide stagehandleiding, waarin belangrijke informatie staat over het vinden van een stage, buitenlandstages, het schrijven van een stagewerkplan, je inschrijving in OSIRIS, stagebegeleiding, het bijhouden van een logboek en het schrijven van het eindverslag en de beoordeling.

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met het Stagebureau van de faculteit Geesteswetenschappen.