Stage lopen 

Lees ook de uitgebreide stagehandleiding voor studenten. 

Let op! De corona-pandemie kan invloed hebben op je stage. Lees daarom deze richtlijnen, waarin staat waar je rekening mee moet houden als je stage wilt lopen terwijl de coronamaatregelen nog gelden.

Belangrijke documenten in de opstartfase

Uitgebreide stagehandleiding
Richtlijnen stagewerkplan - masterstage
Standaard stageovereenkomst / internship agreement
Formulier verlenging stageovereenkomst 

Stage zoeken

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stageplaats (bijvoorbeeld via je eigen netwerk van bekenden, sociale media, Stages Geesteswetenschappen en Career Services). Je stagecoördinator kan je eventueel ook helpen. Begin in ieder geval tijdig met het zoeken naar een stage en kijk hoe de stage in je studieprogramma past. Let op: niet elke stage is even geschikt. 

Handige bijeenkomsten om bij te wonen zijn: CarrièreNacht GeesteswetenschappenYour Perspective en de sollicitatietrainingen van Career Services.

Stagebegeleiding

Stagebegeleiding krijg je voornamelijk van de stagebegeleider van de stagegever. Daarnaast ga je, nadat je een stageplaats gevonden hebt, op zoek naar een docent die jou tijdens je stage wil begeleiden. In principe kan dat elke examenbevoegde docent binnen je opleiding zijn. Om een andere docent aan te wijzen heb je toestemming van de examencommissie nodig. Gebruik hiervoor het formulier Goedkeuring stagedocent buiten eigen opleiding. De docent is degene die bepaalt of de stage(opdracht) geschikt is.

Stagewerkplan

In overleg met de stagebegeleider en je docent stel je een stagewerkplan op.

In het stagewerkplan beschrijf je onder andere hoe de stageopdracht eruitziet en wat je leerdoelen zijn. Ook geef je aan hoe de begeleiding er tijdens de stage uit gaat zien. Het stagewerkplan wordt goedgekeurd met behulp van het stagewerkplanformulier. Dit formulier vul je in en laat je door beide begeleiders ondertekenen en is ook beschikbaar in het Engels

Stageovereenkomst opstellen

Voor je stage moet er een overeenkomst tussen de faculteit Geesteswetenschappen, de stageorganisatie en jou als student worden opgesteld. Zo wordt je stagevergoeding en je aansprakelijkheidsverzekering geregeld en sta je juridisch sterker. Zonder deze overeenkomst kun je niet beginnen aan je stage. Je kunt hiervoor de standaard stageovereenkomst van de faculteit Geesteswetenschappen gebruiken (of de Engelse versie internship agreement).

Als de stageorganisatie over een eigen overeenkomst beschikt, dan hoef je alleen die te gebruiken. De stageovereenkomst moet ondertekend worden door jou, de stageorganisatie en de faculteit Geesteswetenschappen. Mocht je stage langer doorgaan, gebruik dan het formulier verlenging stageovereenkomst.

Zodra je je overeenkomst hebt ondertekend en laten ondertekenen door je stagebegeleider (dus niet stagedocent), mail je het volgende naar het Stagebureau Geesteswetenschappen (stage.gw@uu.nl ):

  • Stagewerkplanformulier (ondertekend door alle partijen)
  • Stagewerkplan
  • Originele stageovereenkomst

Het Stagebureau controleert de ingeleverde documenten en ondertekent de overeenkomst. Je stagedocent hoeft de stageovereenkomst dus niet te tekenen.

Vervolgens ontvangen jij, je docent en de stageorganisatie een ondertekend exemplaar van de overeenkomst retour. Ook word je dan ingeschreven voor de stage in OSIRIS (dit kun je niet zelf doen). Het is dus niet de bedoeling dat je docent je toevoegt in OSIRIS!

Let op! Het is verplicht, zeker als je naar het buitenland gaat, bovengenoemde documenten vóór aanvang van je stage in te leveren bij het Stagebureau. Lukt dit niet, doe het dan zo spoedig mogelijk erna, uiterlijk 2 weken na aanvang van je stage.

Uitzonderingen 

Met sommige stageorganisaties zijn afwijkende afspraken gemaakt:

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken en Mediastages; deze instanties hebben een eigen stageovereenkomst.
  • Meertens Instituut; je levert zowel de facultaire overeenkomst als de eigen overeenkomst van het Meertens Instituut aan.

Begeleiding

Verschillende mensen begeleiden je tijdens je stage:

  • Stagedocent; die de stage vanuit de universiteit begeleidt 
  • Stagebegeleider; die de stage vanuit de stageorganisatie begeleidt

Logboek bijhouden

Het is verstandig om tijdens je stage een logboek bij te houden waarin je werkzaamheden en reflectie daarop vastlegt. Je kunt logboek als bijlage toevoegen aan je uiteindelijke stageverslag. 

Stageverslag schrijven

Je stage wordt beoordeeld op basis van je stageverslag. Je kunt het beste al vroeg tijdens je stage beginnen met het schrijven ervan. 

Stageverslag afronden

Aan het einde van de stage rond je het stageverslag af. Dit verslag bevat een evaluatief gedeelte en een weergave van het ‘product’ van de stage. Het stageverslag vormt de basis van de beoordeling door je stagedocent.

Stageverslag inleveren

Je levert het verslag in bij je stagedocent en eventueel de stageorganisatie. Mail je verslag (inclusief alle bijlagen) naar het Stagebureau Geesteswetenschappen: stage.gw@uu.nl.

Beoordeling van je stage

Je stagedocent is verantwoordelijk voor de beoordeling van je stage. Bij het bepalen van het eindcijfer is de kwaliteit van het stageverslag doorslaggevend. De beoordeling gebeurt aan de hand van een standaard beoordelingsformulier:

We vragen je stagebegeleider van de stageorganisatie ook om nadere input voor de beoordeling. Hiervoor kun je het feedbackformulier stagewerkplek / Internship Feedback Form gebruiken.

Eindcijfer

Je stagedocent stelt je op de hoogte van je eindcijfer en zorgt dat je de ingevulde beoordelingsformulieren ontvangt of kunt inzien. Je cijfer en het aantal EC worden in OSIRIS geregistreerd.

Een stage is niet altijd even gemakkelijk te vinden, maar er zijn allerlei manieren om toch stage te kunnen lopen. 

Stage als je een functiebeperking hebt

Een stageplek is voor studenten met een beperking niet altijd even makkelijk te vinden. Loop je ergens tegenaan? Neem dan contact op met je stagecoördinator. Websites met nuttige tips en/of stagevacatures:

Stage als topsporter

Als je aan topsport doet, kan het lastig zijn om een geschikte stage te vinden. Steeds meer bedrijven komen deze groep studenten tegemoet met bijvoorbeeld flexibele werkuren of de mogelijkheid om de stage uit te smeren over een langere periode. Neem contact op met je stagecoördinator.

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met het Stagebureau van de faculteit Geesteswetenschappen.