Stage RMA Nederlandse literatuur en cultuur

Bij de research master Nederlandse literatuur en cultuur kun je ervoor kiezen om een onderzoeksstage te doen. Dit is meestal in het eerste semester van het tweede jaar. De precieze duur is afhankelijk van de omvang. De stage is doorgaans 15 EC maar je kunt in overleg met de examencommissie ook een stage van 10 of 20 EC volgen.

Op deze pagina vind je alle benodigde informatie om je stage te regelen en af te ronden. Neem bij het voorbereiden van je stage tijdig contact op met Nina Geerdink. Zij zal je een stagedocent toewijzen en kan controleren of de stage geschikt is. 

Doelen stage RMA NLC

  • In een RMA-stage is het doen van oorspronkelijk onderzoek altijd een belangrijk onderdeel. Dit kan bestaan uit het catalogiseren van nieuwe of eerder onderzochte bronnen, het helpen bij het ontwikkelen van nieuwe onderzoekstechnieken, of het verkennen van cutting-edge methodologieën, altijd onder begeleiding van een ervaren begeleider. Zo leer je hoe je in de praktijk de onderzoeksvaardigheden toepast die je in het programma hebt verworven. 
  • Je leert de werkomgeving kennen van bijvoorbeeld een onderzoeksinstituut, research bibliotheek of wetenschappelijk archief. Zo kun je je oriënteren op je toekomstige loopbaan en bouwen aan een relevant netwerk.
  • Een succesvolle stage functioneert niet alleen als een cruciale brug naar de beroepspraktijk, maar kan ook stof bieden die uitgewerkt wordt in de RMA-scriptie.

Belangrijke randvoorwaarden stage RMA NLC

  • Je stage heeft een duidelijke onderzoekscomponent;
  • Je stage is onderdeel van en heeft een functie binnen een bredere context (een organisatie, een project);
  • Je stage sluit inhoudelijk goed aan bij de opleiding Nederlandse literatuur en cultuur. Dat betekent dus ook: je stage hoeft niet specifiek ‘letterkundig’ te zijn, maar kan bijvoorbeeld gaan over Nederlandse kunst of cultuurgoed in bredere zin.

Uitbreiding van 15 naar 20 EC

Als je een stage van 20 EC wil doen, moet je hiervoor goedkeuring vragen bij de examencommissie (via een verzoek om goedkeuring binnen de UU in Osiris). Stem dit af met zowel je stagedocent als stagebegeleider.

  • Wil je uitbreiden voor je begint met je stage: ga in je stagewerkplan uit van het aantal uren behorend bij een stage van 20 EC.
  • Wil je tijdens je stage verlengen: zorg dat je verzoek aan de examencommissie vergezeld gaat van een goede inhoudelijke onderbouwing. Let op: het verlengen van je stage of het maken van meer uren dan vooraf overeengekomen is, gelden niet als een goede inhoudelijke onderbouwing. Je verzoek kan alleen goedgekeurd worden als je bijvoorbeeld een extra taak of project op je neemt of een uitgebreider onderzoek doet dan voorzien.

Stageproducten en -beoordeling

Je rondt de stage af met een stageverslag (3000-4000 woorden) en een onderzoeksverslag. De omvang van het onderzoeksverslag hangt af van de aard van het onderzoek en kan in overleg met de stagebegeleider bepaald worden. Deze verslagen worden becijferd door je stagedocent.

Waar kun je stage lopen?

  • Type organisaties waar je aan kunt denken: onderzoeksinstituten (Huygens, Meertens, RKD, NIOD, IISG, KNIR), bibliotheken en archieven (KB, Zeeuws archief, Stadsarchief Amsterdam, Bijzondere collecties universiteitsbibliotheken), organisaties die zich bezighouden met literatuur(beleid) (DeBuren, Poëziecentrum, Vlaams letterenhuis, Letterenfonds), musea (Rijksmuseum, Catharijneconvent, Van Gogh Museum, Amsterdam Museum, Tropenmuseum, Literatuurmuseum), onderzoeksprojecten aan universiteiten.
  • Tutoren/coördinator kunnen meedenken over je stage en hebben soms ook goede contacten om je op weg te helpen, maar je bent zelf verantwoordelijk voor het regelen, het voeren van gesprekken, etc.

Stage-etalage: eerder gelopen stages

De Stage-etalage bevat eerder gelopen stages van de masterprogramma's van het departement Talen, literatuur en communicatie (TLC), zo ook van de RMA Nederlandse literatuur en cultuur. Je kunt hier inloggen met je solis-ID en inspiratie opdoen voor jouw stagezoektocht. Wanneer je je eigen stage hebt afgerond, voeg je jouw stage toe aan de Stage-etalage ter inspiratie van toekomstige studenten van de RMA Nederlandse literatuur en cultuur. Met vragen kun je terecht bij de coördinator loopbaanoriëntatie van TLC, Karen Schoutsen.

Algemeen GW-stappenplan en -formulieren (onderzoeks-)masterstage

De stappen hieronder helpen je voor te bereiden op je stage en tonen alle benodigde formulieren per stap. Lees deze stappen goed door, evenals de facultaire uitgebreide stagehandleiding, waarin belangrijke informatie staat over het vinden van een stage, buitenlandstages, het schrijven van een stagewerkplan, je inschrijving in OSIRIS, stagebegeleiding, het bijhouden van een logboek en het schrijven van het stageverslag en de beoordeling. 

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met het Stagebureau van de faculteit Geesteswetenschappen.