De opleidingscommissie brengt advies uit over de Onderwijs- en examenregeling (OER), bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid. De visie van studenten speelt in de taken van de opleidingscommissie een centrale rol: cursusevaluaties en andere studentenevaluaties zijn een belangrijke bron van informatie.

Samenstelling

  • dr. Dan Hassler - Forest (voorzitter)
  • dr. Kári Driscoll 
  • prof. dr. Geert Buelens
  • Anne van Tuijl (student-lid)
  • Kelly van der Meulen (student-lid)
  • Kas van der Molen (student-lid)

Contact

Deze commissie is bereikbaar via de voorzitter, dr. Dan Hassler - Forest.