De opleidingscommissie brengt advies uit over de Onderwijs- en examenregeling (OER), bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid. De visie van studenten speelt in de taken van de opleidingscommissie een centrale rol: cursusevaluaties en andere studentenevaluaties zijn een belangrijke bron van informatie.

Samenstelling

  • dr. Dan Hassler - Forest (voorzitter)
  • dr. Monica Jansen 
  • prof. dr. Geert Buelens
  • Kelly van der Meulen (student lid)
  • Kas van der Molen (student lid)
  • Mariska van den Hove (student lid)

Contact

Deze commissie is bereikbaar via de voorzitter, dr. Dan Hassler - Forest.