Masterscriptie

Je rondt deze onderzoeksmaster af met een scriptie (30 EC). Een onderzoeksmasterscriptie is een wetenschappelijke tekst waarin je, op basis van onafhankelijk onderzoek, een bijdrage levert aan het debat binnen je vakgebied. In je scriptie laat je zien dat je:

  • zelfstandig een wetenschappelijk probleem op het terrein van de Nederlandse literatuur en cultuur kan signaleren, formuleren en interpreteren;
  • relevante bronnen kan verzamelen en onderzoeken;
  • je eigen onderzoek kan positioneren in lopend onderzoek op het terrein van de eigen discipline en aanpalende relevante disciplines;
  • onderzoek kan rapporteren volgens de in het vakgebied gebruikelijke normen.

Inschrijving

Je kunt je niet zelf inschrijven voor je scriptie via Osiris. Om ingeschreven te worden voor je scriptie dien je contact op te nemen met het Studiepunt.

Eisen

Een onderzoeksmasterscriptie moet in het algemeen in correct en duidelijk Engels geschreven zijn. Als student Nederlandse letterkunde mag je je scriptie ook in het Nederlands schrijven. De omvang van de scriptie hangt sterk samen met het soort onderzoek dat eraan ten grondslag ligt, maar is doorgaans tussen de 25.000 en 40.000 woorden (inclusief noten en literatuurlijst).

Aanpak

Het schrijven van je scriptie bestaat uit verschillende fasen:

  • een brainstormproces waarin je bedenkt wat je wilt gaan doen
  • een onderzoeksplan schrijven
  • uitvoering en verslaglegging onderzoek

Formulieren en regelingen masterscriptie

De beoordeling van je scriptie verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Scriptiearchief

Is je scriptie klaar en goedgekeurd? Dan moet je de definitieve versie uploaden en desgewenst publiceren in het scriptiearchief via Osiris > Zaken > Archiveren & publiceren scriptie - Vervolgzaak