Loopbaanoriëntatie

Cosa puoi fare tu?

Riflettere sul tuo personale sviluppo professionale

 • Verken je opties via voorlichtingen over de profileringsruimte (minor, stage, buitenland) en het honourstraject †
 • Oriënteer je op masters via open dagen en carrièreperspectieven op de masterwebsites †
 • Onderzoek je interesses via lezingen, workshops en events (bijv. bij Studium Generale) †
 • Bezoek alumnibijeenkomsten van je opleiding of USVI Etna (bijv. het tweejaarlijkse ‘Contatti Italiani’) †
 • Ontdek je kwaliteiten en ontwikkel (professionele) vaardigheden via ervaringen als vrijwilligerswerk, bijbaan, bestuurs- of commissiewerk †
 • Volg een Skills Lab-training om vaardigheden te ontwikkelen: zoals presenteren, debatteren, pitchen, grafisch vormgeven †
 • Word Language Assistant en leer hoe je jouw talenkennis in kan zetten om anderen te helpen †
 • Plan een gesprek met je stagecoördinator of de career officer †
 • Jaar 3:
  • volg een training Zelfanalyse voor loopbaanoriëntatie via Career Services †
  • doe online tests van Career Services †

Orientarti nel mercato del lavoro e creare un network

Distinguerti e mandare domande di lavoro

 • Jaar 3:
  • laat je cv en/of (stage)sollicitatiebrief checken door de career officer †
  • volg een training van Career Services over CV & sollicitatiebrief schrijven †
  • doe een proefsollicitatie bij de career officer †
  • Bekijk instructievideo’s van Career Services †

Cosa offre il dipartimento?

Contatti con l’ambiente di lavoro

 • Colleges/Lezingen met gastsprekers (professionals), bijv. in de cursus Traduzione e uso dell’italiano (jaar 2)
 • USVI Etna organiseert i.s.m. de opleiding af en toe een bedrijvenbezoek
 • Stage lopen is een optie vanaf jaar 2. Neem deel aan de stagevoorlichting georganiseerd i.s.m. USVI Etna
 • In overleg is er ruimte om je eindwerkstuk te schrijven bij een organisatie

Contatti con gli alumni (ex-laureati)

 • De opleiding heeft een LinkedIngroep voor alumni waar studenten ook al lid van kunnen worden
 • Tweejaarlijks wordt er een alumni-activiteit ‘Contatti Italiani’ georganiseerd door de opleiding

Competenze accademiche e professionali

 • Academische vaardigheden als: taalinzicht, kritische en reflectieve houding, onderbouwd een standpunt verdedigen, informatie zelfstandig selecteren en verwerken, inzicht in cultuurhistorische context, aandacht voor nuance en meerdere invalshoeken, digitale vaardigheden en meer (zie OER en Cursusplanner)
 • Professionele vaardigheden als: o.a. (inter)cultureel bewustzijn, maatschappelijke betrokkenheid, zelfstandig taken plannen, organiseren en prioriteren, communicatieve vaardigheden
 • Doe professionele vaardigheden en praktijkervaring op door het lopen van een stage

Riflettere sulle tue capacità, i tuoi interessi e le tue motivazioni

 • Keuzemogelijkheden in de major en profileringsruimte om te ontdekken wat je interesses en kwaliteiten zijn
 • Studieloopbaanactiviteiten binnen het tutoraat of individueel gesprek met je tutor

Dare informazioni riguardo le possibilità future

Handige contactgegevens

Loopbaanoriëntatie BA Italiaanse taal en cultuur: cosa puoi fare tu e cosa offre il dipartimento?