Track Crossing Borders

Crossing Borders: Languages and Cultures in Contrast

Bij Crossing Borders volg je je eigen studieprogramma en daarnaast onderzoek je de verschillen en overeenkomsten met andere talen en culturen. In deze studieroute zet je jouw BA-expertise in terwijl je samenwerkt met studenten van de opleidingen Duitse, Franse, Italiaanse, Nederlandse en Spaanse taal en cultuur. De track Crossing Borders start voor het eerst in collegejaar 2024-2025, je kunt je aanmelden in de loop van collegejaar 2023-2024.

Studieprogramma

Een groot deel van je studieprogramma komt overeen met de reguliere bachelor, maar er zijn wat verschillen. Hieronder lees je hoe Crossing Borders binnen jouw bachelor past.

Studieschema

Hieronder staat een voorbeeld van een studieschema van de track Crossing Borders:

Jaar 1

Jaar 1 van Crossing Borders is gelijk aan jaar 1 van het reguliere programma.

Jaar 2

Jaar 2 bestaat uit:

  • 30 EC Crossing Borders-cursussen
  • 22,5 EC verdiepende taalspecifieke cursussen
  • 7,5 EC methodencursus

Blok 1 t/m 4: Crossing Borders-cursussen

Blok 1 t/m 4: Verdiepende taalspecifieke cursussen 

In blok 1 t/m 4 volg je drie cursussen uit het aanbod van verdiepende cursussen van het reguliere programma.

Jaar 3

Jaar 3 staat in het teken van je eindwerkstuk. Je volgt dan de volgende vakken:

Veelgestelde vragen

Hieronder staat een overzicht van de veelgestelde vragen over Crossing Borders. Heb je een andere vraag? Neem dan contact op met *