Introductie studenten, © Michael Kooren

Tijdens de introductie maak je kennis met je studiegenoten en je tutor. Daarnaast krijg je informatie over allerlei praktische zaken, zoals ICT, studiebegeleiding en het Bindend Studieadvies.

Beste studenten,

Welkom bij de studie Italiaans!

Ons jaar samen start officieel op 31 augustus 2020. Hieronder vinden jullie het programma, dat deels fysiek zal plaatsvinden en deels online. Voor het online gedeelte, willen we jullie vragen om kort een boek van een Italiaanse auteur te presenteren, of een gedicht, een lied, het mag ook een schilderij zijn of een Italiaanse uitdrukking, een stad, een gerecht... Kortom, iets dat voor jullie persoonlijk met de Italiaanse taal en cultuur te maken heeft. Iedereen krijgt 2 à 3 minuten de tijd om zich te presenteren.

We kunnen niet wachten om jullie allemaal te leren kennen en om samen een prachtige start van het collegejaar te maken!

Als jullie nog vragen hebben dan kunnen jullie me bereiken per e- mail: L.Meroni@uu.nl

A presto!

Maandag 31 Augustus 2020 (fysiek) - Drift 25, kamer 1.02
13.00 – 13:25 'Benvenuto' en 'presentazioni': uitleg studieprogramma Italiaans door de opleidingscoördinator
13:30 – 13:50 Korte uitleg cursussen eerste blok
13:50 – 14:00 Pauze
14:10 – 14:30 Kennismaking met ETNA
14:35 – 14:50 Studieadviseur
14:50 – 15:00 Vragen
15:30 – 16:30 ‘Merenda’ (tussendoortje)
16:30 – 18:00 Rondleiding/activiteiten door ETNA

Dinsdag 1 september (digitaal via Zoom/verplicht)
10:00 – 11:00 Boek/gedicht/liedje.... presentatie (zie boven)
11:00 – 11:15 Pauze
11:15 – 12:00 Italiaans 1 on line – hoe en wat (door C. Giordano)
12:00 – 12:45 PUBquiz!
12:50 Vragen en Saluti

Utrecht, 2020

Beste student,

Welkom bij ons bachelorprogramma Italiaanse taal en cultuur!

Update omtrent corona
Op dit moment kent nog niemand de volle omvang van de impact van de coronacrisis. We zullen je op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in onderstaande informatie en het komende academische jaar. Je kunt ook de laatste updates van de Universiteit Utrecht bekijken omtrent corona. We bereiden ons erop voor dat het onderwijs in blok 1 van het nieuwe collegejaar voor een groot deel online gegeven zal worden, en waar mogelijk weer in onze gebouwen. We hopen je begin juli hier meer over te kunnen vertellen. Voor nu wens ik je een goede gezondheid en veel sterkte voor de komende periode. Mijn collega’s en ik kijken ernaar uit je (online) te ontmoeten in september.

Introductiedagen
Hoewel september nog ver weg lijkt, kijken we ernaar uit je te verwelkomen bij de introductiedagen van het bachelorprogramma. Deze introductie vindt plaats in de eerste week van september 2020. Vanwege Corona zal de introductie er waarschijnlijk anders uitzien dan je gewend bent, maar je zult hoe dan ook kennismaken met het programma, onze docenten en je medestudenten. Het onderwijs begint in dezelfde week. Ongeveer half juli ontvang je meer informatie over het introductieprogramma.

Voorbereiding
Wil je je al een beetje voorbereiden op ons programma, dan zou je alvast onze site kunnen bezoeken. Hier vind je veel informatie over bijvoorbeeld het studieprogramma. Uiteraard, hebben we ook een Facebookgroep. Word alvast lid! Dan word je op de hoogte gehouden van alle leuke activiteiten rondom Italië en onze opleiding. Omdat de fysieke matching niet kon plaatsvinden, organiseren we medio juni een webinar met docenten en studenten. Tijdens de webinar zul je het programma, de docenten en medestudenten leren kennen. Verder kun je vragen stellen en, aan het einde, zullen we samen proosten op het komende studiejaar. Hierover krijg je nog een aparte mail met praktische informatie.

Praktische zaken
➔ Van onze Centrale Studenten Administratie ontvang je nog apart bericht over het voltooien van je inschrijving en eventuele vooropleidingseisen waaraan je nog dient te voldoen.
➔ Heb je in de tussentijd besloten om toch niet te starten met onze opleiding? Jammer! Je helpt ons en jezelf erg door je dan uit te schrijven in Studielink.
➔ De Universiteit Utrecht wil graag dat iedereen kan studeren zonder beperkingen. Als je bijzondere behoeftes hebt bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke of psychische belemmeringen, dyslexie of vermoeidheidsstoornis, dan is het belangrijk dat je ons dat laat weten via dit formulier, dan kunnen we daar rekening mee houden.

Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over de aanmeldingsprocedure, neem dan contact op met het Studiepunt. Heb je nog (inhoudelijke) vragen over het programma, neem dan contact op met mij: l.meroni@uu.nl.

Hartelijke groet,

Dr. Luisa Meroni
Opleidingscoördinator BA Italiaanse taal en cultuur
Universiteit Utrecht

Blok 1

IT1V13001 Italiaans 1 

Verplicht materiaal
- M. Rita Landriani, Grammatica attiva. Italiano per stranieri. A1 - B2, Le Monnier (ISBN 9788800805810)
- Ziglio L., Rizzo G., Nuovo Espresso 1, Alma Edizioni (ISBN 9789054512769)
- R. Tartaglione, Le prime mille parole italiane con esercizi, Alma Edizioni (ISBN 9788861825017)
- A. Ignone - M. Pichiassi, Se Ascoltando - Attività linguistiche per lo sviluppo delle abilità di ascolto in italiano L2 Livelli A1-A2, Guerra Edizioni (ISBN 9788855702072)

Aanbevolen materiaal
- Brinker, J.H., Prisma grammatica Italiaans, Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, editie 1997 en later.

IT1V17001 Piazza Italia, Culture and Society

Verplicht materiaal
- Een selectie aan artikelen en hoofdstukken die door de docent tijdig bekend worden gemaakt en indien nodig beschikbaar worden gesteld.

Aanbevolen materiaal
- Z. G. Baranski e R. West (eds.), The Cambridge Companion to Modern Italian Culture (Cambridge: CUP, 2001) [online beschikbaar via Universiteitsbibliotheek)’

Blok 2

IT1V13002 Italiaans 2

Verplicht materiaal
- Nuovo Espresso 2, M. Bali - G. Rizzo, Alma Edizione (ISBN 9789054512875)
- Grammatica Attiva - Italiano per stranieri, M. Rita Landriani, Le Monnier (ISBN 9788800805810)
- A.Ignone - M. Pichiassi, Se ascoltando ... - Attività linguistiche per lo sviluppo delle abilità di ascolto in italiano L2 Livelli A1-A2, Guerra Edizioni (ISBN 9788855702072)
- R. Tartaglione, Le prime 1000 parole italiane con esercizi, Alma Edizioni (ISBN 9788861825017)
- L. Ziglio - G. Rizzo, Nuovo Espresso 1, Alma Edizioni (ISBN 9789054512769)

Aanbevolen materiaal
- Brinker, J.H., Prisma grammatica Italiaans, Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, nieuwste uitgave

IT1V17002 Italië: geschiedenis en moderniteit

Verplicht materiaal
- Duggan, Christopher, A Concise History of Italy, 2d revised ed. (Cambridge University Press, 2013) [online beschikbaar via Universiteitsbibliotheek]
- Corduwener, Pepijn en Weststeijn, Arthur, Het Italiaanse experiment. Een nieuwe geschiedenis van modern Italië (Amsterdam: Prometheus, 2020)

Utrecht, juli 2020
betr.: verplichte Toets basisgrammatica voor eerstejaars (MT1V11002)

Beste student,

Van harte welkom bij de ‘undergraduate school’ Talen, Literatuur en Communicatie. Je hebt je ingeschreven bij één van de bovengenoemde Bacheloropleidingen, en we verheugen ons erop je binnenkort te verwelkomen.

Kennis van de grammatica en de grammaticale begrippen
Voor al deze opleidingen is een goede kennis van de grammatica en de grammaticale begrippen onmisbaar. Om op een algemeen analytisch niveau over taal en taaluitingen te kunnen praten, is het van groot belang dat alle studenten vanaf het begin vertrouwd zijn met deze begrippen. De ervaring leert dat middelbare scholen heel verschillend omgaan met grammaticaonderwijs. Bij sommige studenten, voor wie het meer dan vier jaar geleden is dat zij hiermee voor het laatst hebben geoefend, is de kennis van het ontleden weggezakt, voor anderen is dit gesneden koek. Dat leidt tot verschillen in voorkennis binnen de groep en daarmee tot vertragingen in het studieprogramma.

Grammaticatoets verplicht voor alle hoofdvakstudenten
Om het onderwijs in de taalverwervings- en taalkundevakken in goede banen te leiden, wordt in het eerste blok een toets elementaire grammatica afgenomen onder alle eerstejaars van de opleidingen Duits, Frans, Italiaans, Nederlands en Spaans. In deze toets wordt de beheersing van elementaire grammaticale begrippen getoetst. Omdat het gaat om het ophalen van stof van de basisschool en middelbare school, zijn er geen studiepunten aan de toets gekoppeld. Maar let op: de toets vormt voor alle hoofdvakstudenten van de genoemde opleidingen een verplicht onderdeel in het examenprogramma. Je moet de grammaticatoets dus behaald hebben om de bacheloropleiding te kunnen afronden.

De toets voorbereiden
Voor het voorbereiden van de toets wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving Blackboard. Het is van groot belang dat je je goed voorbereidt op de toets. In de eerste weken van blok 1 kun je in Blackboard oefenen tot de stof weer helemaal vertrouwd is; de vragen waarmee je oefent zijn vrijwel gelijk aan de vragen die je in de toets voorgelegd krijgt. Binnenkort ontvang je informatie over je Solis-id en wachtwoord waarmee je op uu.blackboard.com kunt inloggen. In Blackboard vind je het oefenmateriaal onder 'Toets basisgrammatica (MT1V11002)', knop 'Assignments'.

De toets wordt afgenomen in het Nederlands. In Blackboard ('Course content') is een lijst te vinden met alle grammaticale begrippen die getoetst worden. Hier zijn ook lijsten te vinden met vertalingen van de grammaticale begrippen die getoetst worden, voor het geval je beter bekend bent met een andere taal dan het Nederlands. Daarnaast is hier een weblecture over traditionele zinsontleding van prof. dr. Norbert Corver beschikbaar, wat een goede hulp kan zijn bij het voorbereiden van de toets.

Als je bij het oefenen moeite hebt met de vragen zijn er de volgende leerboeken om de stof weer op te halen:
- M. Klein & M.C. van den Toorn, Praktische cursus zinsontleding (Groningen: Wolters-Noordhoff 2011) (ca. € 30,00)
of (bij voorkeur):
- J. Kerstens & A. Sturm, Beknopte grammatica van het Nederlands (Bussum: Coutinho 2002) (ca. € 12,50)
Aanschaf van een van deze titels wordt aangeraden wanneer je bij de oefenvragen in Blackboard merkt dat je extra uitleg nodig hebt.

De toets maken
De toets wordt afgenomen halverwege blok 1, waarschijnlijk in week 4 of 5. De precieze plaats en tijd worden zo snel mogelijk via Blackboard bekend gemaakt (kijk onder Announcements). Voor het maken van de toets gebruiken we niet Blackboard, maar speciale toets-software (Remindo). De toets duurt een uur. Je hebt de toets gehaald als je ten minste 70 van de 100 vragen goed beantwoord hebt. Een voldoende is dus in dit geval een 7 of hoger. Als je lager dan een 7 scoort, moet je herkansen.

De toets inhalen of herkansen
Mocht je onverhoopt door ziekte of andere omstandigheden verhinderd zijn bij het college waarin de toets wordt afgenomen, meld dit dan per e-mail aan de coördinator van de Grammaticatoets (dr. E.G. Ruys) via grammaticatoetsMT.gw@uu.nl. Geef in het e-mailbericht duidelijk aan wat de reden is van je afwezigheid. Alleen als je je afwezigheid bij de toets kunt verantwoorden*, kom je in aanmerking voor een nieuwe kans tijdens de herkansing. Deze herkansingstoets vindt plaats begin blok 2. Hiervoor moet je je aanmelden via grammaticatoetsMT.gw@uu.nl.

*Zo nodig word je verwezen naar de studieadviseur om de reden toe te lichten.

Als je de toets niet gehaald hebt, dien je je ook op te geven voor de bovengenoemde herkansing begin blok 2. Studenten die moeten herkansen, krijgen hierover bericht. In de tussentijd kun je je kennis bijspijkeren met de oefeningen in Blackboard.

Voor degenen die ook de herkansing niet halen wordt extra begeleiding door een docent georganiseerd, de zogenaamde bezemklas (in december). Je wordt ook hiervoor uitgenodigd. De bezemklas wordt gevolgd door een laatste herkansing; aan die herkansing mag je alleen deelnemen als je de bezemklas hebt gevolgd. Uiteindelijk moet je de toets met een voldoende afsluiten (ten minste 70 van de 100 vragen goed).

In het (onwaarschijnlijke) geval dat je voor geen van de herkansingen slaagt, dien je je, tijdens de inschrijfperiode voor blok 1 en 2 van het volgende studiejaar, zelf via Osiris in te schrijven voor de cursus 'Toets basisgrammatica (MT1V11002)' in blok 1 van het volgende studiejaar, zodat je opnieuw aan de toets en herkansingen kunt deelnemen.

Studenten met een contract Onderwijsvoorzieningen
Indien je vanwege een functiebeperking of chronische ziekte recht hebt op bijvoorbeeld extra tijd of andere voorzieningen, dien je dit onmiddellijk bij het begin van blok 1 zelf door te geven aan de coördinator van de grammaticatoets (grammaticatoetsMT.gw@uu.nl). Alleen wanneer je dit op tijd meldt, is het mogelijk de voorzieningen te verzorgen.

Vragen?
Met vragen, problemen en ziekmeldingen op het moment van de toets kun je terecht bij grammaticatoetsMT.gw@uu.nl. Vermeld bovenaan het bericht altijd je naam, studentnummer, opleiding, en jaar van aanvang van studie.

Belang van de toets in het eerste semester van het eerste jaar
Ten slotte: het is van groot belang dat je de toets haalt in de eerste twee blokken van je opleiding. De toets bevordert immers de kwaliteit van deelname aan de cursussen taalverwerving en taalkunde die in deze periode van je opleiding centraal staan. Veel succes bij het voorbereiden en maken van de grammaticatoets.

Met vriendelijke groet,
Dr. D. Nieuwenhuijsen,
onderwijsdirecteur Undergraduate School Talen, Literatuur en Communicatie

Voor deze,
Dr. E.G. Ruys, cursuscoördinator

Het bindend studieadvies aan het eind van je eerste bachelorjaar geeft aan of je mag doorgaan met je studie of niet. Het BSA wordt uitgebracht door de examencommissie, op grond van het aantal studiepunten dat je hebt gehaald. Lees hier alles over het BSA.