Taalverwerving

Taalvaardigheid

In de loop van de opleiding Italiaanse taal en cultuur wordt je beheersing van de Italiaanse taal systematisch ontwikkeld en getraind. Hiervoor is door de universiteit een uitgebreid pakket van op elkaar afgestemde cursussen vervaardigd, waarbij gebruik gemaakt wordt van diverse hulpmiddelen (talenpractica, computerleerprogramma's, audiovisueel materiaal, etc.). Het taalvaardigheidsonderwijs bestaat uit een beginnersdeel (de initiële taalvaardigheidstraining) en een aansluitend deel voor gevorderden (de post-initiële taalvaardigheidstraining).

Heb je één van de taalverwervingscursussen niet gehaald, neem dan contact op met de studieadviseur.

CEFR

De eindtermen van het onderwijs in taalverwerving Italiaans zijn ontleend aan het Europees Referentiekader taalvaardigheden ofwel Common European Framework of Reference (CEFR). Het CEFR is een systeem van doelstellingen dat in de afgelopen jaren op Europees niveau is uitgewerkt en op 6 niveaus voor 5 aspecten van taalvaardigheid een samenhangende beschrijving van taalvaardigheidsdoelen geeft. Bij alle niveaus en alle aspecten gaat het om taalvaardigheid in een vreemde taal.

Taalvaardigheidstraining

De initiële taalvaardigheidstraining binnen de opleiding Italiaanse taal en cultuur in Utrecht omvat 4 opeenvolgende en nauw samenhangende cursussen (Italiaans 1 en 2, en Italiano 3 en 4). Na afloop hiervan beschik je over een niveau taalbeheersing van het Italiaans dat in de termen van het CEFR als volgt is te omschrijven:

Vaardigheid / Niveau na 1e jaar

Luisteren

B2

Lezen

B2

Spreken

B1

Schrijven

B1

Beurzen voor talencursussen in Italië

Er zijn beurzen voor een zomercursus Italiaans beschikbaar voor studenten Italiaanse taal en cultuur van de Universiteit Utrecht. Taleninstituten stellen hiervoor beurzen ter beschikking. Hierdoor hoef je meestal geen of veel minder cursusgeld te betalen, en kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van onderdak, maaltijden en extra-curriculaire activiteiten.

Beschikbare beurzen:

Nadere informatie en inschrijvingsformulieren zijn te krijgen bij de contactpersoon internationalisering van de opleiding Italiaanse taal en cultuur, prof. dr. Harald Hendrix.