Bindend studieadvies (BSA)

Bindend studieadvies (BSA)

Het bindend studieadvies aan het eind van je eerste bachelorjaar geeft aan of je mag doorgaan met je studie of niet. Het BSA wordt uitgebracht door de examencommissie, op grond van het aantal studiepunten (EC) dat je hebt gehaald. Elk jaar bestaat uit 8 cursussen van 7,5 EC.

Voor het collegejaar 2023-2024 is de norm 45 EC.

Het BSA wordt als volgt berekend:

 • Positief BSA:
  • bij 45 EC of meer behaald in 2023-2024. EC's van toegekende vrijstellingen of van vakken behaald in eerdere studiejaren tellen hierbij niet mee.
   óf
  • bij het afronden van het eerstejaarsprogramma van je opleiding aan het einde van 2023-2024. Hierbij tellen toegekende vrijstellingen en vakken van eerder behaalde studiejaren wel mee. Meer informatie over deze optie kun je opvragen bij de studieadviseur van jouw opleiding.
 • Negatief BSA: als je niet voldoet aan een van bovenstaande routes naar een positief advies.

Je ontvangt de beslissing over het BSA eind juli op je UU-mailadres.

Negatief bindend studieadvies

Als je een negatief bindend studieadvies krijgt, mag je je gedurende vier jaar niet meer voor dezelfde opleiding aan de Universiteit Utrecht inschrijven.

Tussentijds studieadvies

Al eerder gedurende het eerste jaar ontvang je het zogeheten tussentijds studieadvies. Dit is niet bindend.

Het advies wordt gegeven in december of januari van het eerste studiejaar en is gebaseerd op de resultaten van het eerste blok. Je krijgt:

 • een positief tussentijds studieadvies bij 15 EC of meer.
 • een voortgangswaarschuwing bij 7,5 EC.
 • een negatief tussentijds studieadvies bij 0 EC.

Bij uitschrijven voor 1 februari

Als je vóór 1 februari van het eerste studiejaar een verzoek tot uitschrijving doet, krijg je geen bindend negatief studieadvies. Dit geldt alleen in het eerste jaar dat je voor de betreffende opleiding staat ingeschreven. Als je in dat eerste jaar van inschrijving uiterlijk 31 januari je uitschrijfverzoek indient, word je met ingang van 1 februari uitgeschreven en krijg je geen bindend negatief studieadvies. Lees meer over hoe je je kunt uitschrijven.

Examencommissie

 • Bert le Bruyn (voorzitter)
 • Sergio Baauw
 • Rias van den Doel
 • Carlo Giordano
 • Rob Leurs
 • Arnoud Visser

De examencommissie wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Anne Swarttouw.

Contact examencommissie

Examencommissie
Betreft: <naam opleiding>
Drift 10
3512 BS Utrecht
Studiepunt.GW@uu.nl