Verkiezingen Faculteitsraad

Maak JIJ het verschil?
Stel jezelf kandidaat voor de faculteitsraad

Wil jij meepraten en meedenken over onderwijsaangelegenheden en andere facultaire zaken, en mede richting geven aan de strategie van de faculteit? Stel je dan verkiesbaar voor de faculteitsraad (FR).

De FR adviseert uit naam van studenten en medewerkers over het beleid van de faculteit. De FR bestaat uit 8 studenten (van Diergeneeskunde en ZGS) en 8 personeelsleden. De decaan is daarin de gesprekspartner van de faculteitsraad.

Studenten worden voor één (studie)jaar gekozen, personeelsvertegenwoordigers voor twee jaar. In 2024 zijn er alleen verkiezingen voor de studentzetels. Studenten van de FR nemen ook zitting in de Opleidingsadviesommissie (OAC) van hun opleiding of in de Board of Studies van de faculteit (1 student). Deze laatste heeft een adviserende rol richting de faculteitsraad.

Ga jij de uitdaging aan?

Lidmaatschap van de FR duurt een jaar en als tegemoetkoming voor je uren ontvang je een bestuursbeurs.

Tijdsplanning verkiezingen studentgeleding FR 2024

1 maart 2024peildatum opstellen kiesregister
7 maart t/m 11 aprilinzien en correctie kiesregister
11 aprildeadline kandidaatstelling
13 t/m 15 meiverkiezingen
17 meiuitslag verkiezingen

Jezelf kandidaat stellen

Hieronder vind je aanvullende informatie over de faculteitsraadverkiezingen en hoe je jezelf verkiesbaar kunt stellen.