Professioneel handelen en Dierenwelzijn

De faculteit Diergeneeskunde hecht waarde aan het professioneel handelen van studenten en medewerkers. Hierbij gaat het niet alleen om veterinair-technisch handelen, maar ook om professionele verantwoordelijkheid ten aanzien van dierenwelzijn.

Als wettelijke of ethische kaders overschreden worden

Binnen het onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg, kun je geconfronteerd worden met gedrag van diereigenaren, medewerkers, docenten of medestudenten dat de grens van wettelijke of ethische kaders overschrijdt als het gaat om dierenwelzijn. Als zoiets gebeurt, is het belangrijk dat je dit eerst aankaart binnen de eigen onderwijssituatie en bespreekbaar maakt met je docent of tutor. Maar soms biedt dit geen oplossing en blijf je in een lastige situatie zitten. In dat geval kun je terecht bij het Meldpunt ‘Professioneel handelen en Dierenwelzijn’.

Vertrouwenspersoon ‘Professioneel handelen en Dierenwelzijn’

Bij het meldpunt werkt een vertrouwenspersoon, Nienke Endenburg,  die jouw melding strikt vertrouwelijk zal behandelen. Samen met het reflectieteam, zal zij op zoek gaan naar een oplossingsstrategie voor jouw ingebrachte dilemma. Je melding wordt overigens anoniem behandeld, je naam is alleen bekend bij de vertrouwenspersoon. Je ontvangt altijd mondeling of schriftelijk een terugkoppeling van wat er met je melding is gebeurd.

Hoe breng ik een melding in?

Je kunt op de volgende manieren in contact komen met het meldpunt en aangeven dat je een melding wilt doen:

  • Per e-mail: n.endenburg@uu.nl
  • Langsgaan bij de kamer van de vertrouwenspersoon van dit meldpunt, Nienke Endenburg (faculteit Diergeneeskunde, Yalelaan 2, Nieuw Gildestein, kamer 0.34)

De vertrouwenspersoon zal je vervolgens uitnodigen voor een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek. Tijdens dit gesprek kun je je melding doen en deze verder toelichten. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

Heb je als student te maken met ongewenst gedrag, bijvoorbeeld als er sprake is van intimidatie of seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten. Je kunt terecht bij de studieadviseur van jouw opleiding of contact opnemen met de zogenoemde vertrouwenspersonen ongewenst gedrag

Vertrouwenspersonen ongewenst gedrag