De faculteit heeft maatregelen genomen om de veiligheid van medewerkers, studenten en bezoekers te waarborgen. Hieronder vind je daarover meer informatie.

Bij een incident (ongevallen, brand of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen) treedt de Bedrijfshulpverlening (BHV) op om de nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en aanwezige personen zonodig te evacueren. De BHV-organisatie is werkzaam tot het moment dat de professionele hulpdiensten (brandweer, politie of ambulance) zijn gearriveerd.

De taken van de BHV-organisatie staan beschreven in het BHV-plan en bedrijfsnoodsplannen (BNP) per gebouw. In het BNP staat specifieke informatie over dat gebouw en de activiteiten die er plaatsvinden. Neem voor meer informatie contact op met afdeling Arbo & Milieu.

Alleen werken is 'buiten gehoorsafstand en gezichtsveld van anderen werkzaamheden verrichten'. 

Risico's

Alleen werken brengt risico's met zich mee. Afhankelijk van de werkzaamheden kunnen gevaarlijke situaties ontstaan en is hulp nodig bij calamiteiten. Er zijn geen collega's die in geval van nood te hulp kunnen schieten. In de avond, nacht- en weekenduren zijn bovendien ondersteunende diensten als portiers of bedrijfshulpverlening  niet aanwezig. Daarom is er een beleid voor alleen werken opgesteld. 

Veiligheid

Het beleid richt zich op de veiligheid van de medewerker. De verantwoordelijkheid voor het alleen werken ligt bij de manager bedrijfsvoering van het departement. Alleen werken is uitsluitend toegestaan na toestemming van de manager bedrijfsvoering of het afdelingshoofd.

Studenten mogen nooit alleen werken, er dient altijd een begeleider aanwezig te zijn.

Veiligheidsvoorzieningen

In bepaalde gevallen is alleen werken toegestaan met de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen, zoals het verplicht gebruik van een personenbewakingstelefoon. Deze kunnen gevaarlijke of onveilige situaties niet voorkomen, maar kunnen er wel voor zorgen dat er snel hulp komt. Voor alle afdelingen waar alleen werken vóórkomt, is een veiligheidstelefoon beschikbaar.

Voor nadere informatie over alleen werken en personenbewakingspiepers kunt u contact opnemen met de afdeling Arbo & Milieu.

Wat doe je bij een calamiteit? Bijvoorbeeld een student die flauwvalt, diefstal, vuur of een ongeluk. Bel het noodnummer (030) 253 44 44. 

Je vindt hier meer informatie over wat te doen bij een calamiteit. Tevens kun je hier vinden hoe je een ongeval, een bijna-ongeval of gevaarlijke situatie kunt melden.