Veiligheid

De Universiteit Utrecht vindt een veilige werk- en studieomgeving voor alle studenten en medewerkers belangrijk. De faculteit heeft maatregelen genomen om de veiligheid van medewerkers, studenten en bezoekers te waarborgen. Hieronder vind je daarover meer informatie.