In- en uitschrijving

In de master Diergeneeskunde hoef je je niet voor cursussen in te schrijven, behalve voor cursussen in de keuzeruimte. Je moet ook jaarlijks de (her-) inschrijving aan de Universiteit Utrecht regelen. Ga je afstuderen of wil je tussentijds stoppen met je studie, dan moet je je ook zelf uitschrijven.

Hieronder vind je alle informatie die je hiervoor nodig hebt overzichtelijk bij elkaar.

Let op:

  • Ga je je voor het eerst inschrijven voor de master diergeneeskunde, dan moet je je ook aanmelden bij Onderwijs- en studentenzaken! Ga naar de procedure aanmelden master diergeneeskunde onder Praktische zaken - regelingen en procedures op de studentensite bachelor diergeneeskunde.
  • Je moet een keuze maken voor een track. Lees meer onder aanmelden track in de master diergeneeskunde onder Praktische zaken - regelingen en procedures op deze site.
  • Sommige onderdelen van de master plan je in, in overleg met het onderwijssecretariaat of worden pas ingepland nadat je gekozen hebt voor een track, zie Onderwijs - roosters voor meer informatie.