Roosters

MyTimetable is de roosterwebsite van de Universiteit Utrecht. Log in met je Solis-id en wachtwoord.
Je voegt het een individuele student rooster toe - via Rooster toevoegen -> Selecteer “Groep |DGK/GNK)“  (DGK student wordt in MyTimetable aangeduid als groep)
Vul vervolgens je batchnummer in en voeg het rooster toe.

Meer informatie lees je op de pagina over MyTimetable.

Roosterwijzigingen worden direct verwerkt in je rooster en zichtbaar in de kolom 'opmerkingen'. Kijk dagelijks in het rooster voor de meest actuele informatie.

MyTimetable heeft ook een koppeling met de MyUU app. Onder Praktische zaken > IT-voorzieningen op deze site vind je meer informatie.

Rooster master keuzecursus

Het rooster voor master keuze cursus, waarvoor je je hebt ingeschreven, wordt niet aan je onderwijs/batch nummer gekoppeld. Voor de keuzecursussen zijn er twee opties om het rooster te bekijken:

  • Via rooster toevoegen -> kies je het rooster van de cursus
  • Je voegt het een individuele student rooster toe: “DGK MAA KV “cursuscode” Selecteer “groep (DGK/GNK)”  -> filter op vervolgens studieprogramma DGK MAA KV start, daar staan dan vervolgens de ‘student’ roosters die je toe kunt voegen.

Roostercalamiteitenlijn masteronderwijs

Wanneer een docent bij masteronderwijs niet aanwezig is, neem je contact op met het onderwijssecretariaat van het betreffende departement, zie contactpersonen roostercalamiteitenlijn masteronderwijs.

roosterwijziging

Roosterwijzigingen worden direct verwerkt in je rooster. Kijk dagelijks in het rooster voor de meest actuele informatie.

masterplanning

Je ontvangt in de e-mail over je toelating in de master ook een zogenaamde masterplanning. Hierop is te zien welk batchnummer je toegewezen hebt gekregen en in welke weken je de eerste (ingeroosterde) onderdelen van de master volgt. De planning is niet ‘af’. De planning van de vervolgonderdelen van de masterprogramma's Paard en Landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid (LH/VV) maak je in overleg met de desbetreffende onderwijssecretariaten. Voor Gezelschapsdieren (GD) geldt dat de planning van niveau 3 nog toegevoegd moet worden indien je de track klinische verdieping kiest. Je vult het overige deel van de profileringsruimte ook zelf in.

Tot drie maanden voor aanvang van een specifiek onderdeel in de masterplanning kunnen er nog roosterwijzigingen optreden. Daarna ligt het betreffende onderdeel vast. In een situatie van overmacht kan hiervan worden afgeweken.

detailrooster

Het detailrooster van de geplande weken wordt zo snel mogelijk opgeleverd. Voor VP/MMVD, HMPD en masterkeuzecursussen (m.u.v. Communicatie & Marketing) is de streefdatum een maand voor start van de cursus. Het rooster van VP/MMVD in september kan laat verschijnen, omdat er soms vlak voor de start nog studenten geplaatst kunnen worden. Dit kan gevolgen hebben voor het aantal geroosterde groepen en de onderwijsindeling. Wanneer een rooster redelijk op orde is, wordt het soms al in conceptstatus vrijgegeven. Wanneer het rooster en de onderwijsindeling van VP/MMVD, HMPD en keuzecursussen definitief zijn, wordt dit via het nieuws op deze site gemeld.

De rest van het rooster ‘groeit’. Er zal dus in de loop van de tijd steeds meer detailroostering bekend worden. Dit kan soms in eerste instantie in conceptstatus zijn. Wanneer de roosters van de gedifferentieerde coschappen of basiscoschappen klaar zijn, wordt de conceptstatus verwijderd. Hier volgt verder geen berichtgeving over.

Zodra de roosters van VP/MMVD en HMPD definitief zijn, zijn studenten ook gekoppeld aan de desbetreffende Blackboardmodule. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om dit te controleren voorafgaand aan de start van het onderdeel. Mocht er een probleem zijn met de toegang van een module, neem dan zo snel mogelijk contact op met blackboard.vet@uu.nl.

Beschikbaarheid

Je wordt geacht om binnen de ingeplande weken maandag-vrijdag van 8:00 tot 19:00 uur beschikbaar te zijn voor onderwijs. Binnen de gedifferentieerde coschappen word je ook ingedeeld voor diensten in de avond en het weekend. Als je bereikbaarheidsdienst hebt, moet je binnen 20 minuten nadat je bent opgeroepen op de werkplek zijn. Bij een aantal onderdelen is de zelfstudie ingeroosterd, bij een aantal niet (zoals VP/MMVD). Gaten in het rooster zijn geen ‘tussenuren’. Dit is zelfstudietijd.

Vragen over roosters

Vragen over de roosters van HMPD, VP/MMVD en keuzecursussen kun je sturen naar rooster.vet@uu.nl. Vragen over de detailroosters van de basiscoschappen en de gedifferentieerde coschappen kun je stellen aan het onderwijssecretariaat van het departement dat deze coschappen organiseert:

LH: onderwijszaken_dgl@uu.nl
GD: onderwijszaken-gezelschapsdieren@uu.nl
Paard: onderwijszaken.paard@uu.nl

Starttijden Onderwijs

In de master begint het onderwijs vaak vóór 9.00 uur. Houd rekening met avond- en weekenddiensten tijdens je coschappen.