Veilig omgaan met je wachtwoorden

Wijzig regelmatig je wachtwoorden en geef hackers minder kans om toe te slaan. Als jouw account wordt gehackt, krijgt een inbreker toegang tot privacygevoelige informatie, onderzoeksgegevens, UU-Gmail en meer. Daarom wordt je gevraagd om je wachtwoorden minimaal twee keer per jaar te wijzigen. Wel zo veilig!