Voltijd-/deeltijdstudie

De vraag of je het opleidingstraject in voltijd of in deeltijd wilt volgen, hangt van een aantal factoren af. Denk aan de omvang van je baan, (mantel)zorgtaken, de tijd die je hebt om aan opleiding te besteden en de planning van vakinhoudelijke cursussen.

Deeltijd

Bij een baan die groter is dan 0,5 fte adviseren we om het traject in deeltijd te volgen. Ook als je andere verplichtingen hebt, waardoor je niet fulltime beschikbaar bent voor studie, adviseren we een tempo waarin je het opleidingstraject in maximaal twee jaar doorloopt.

Deeltijdplanning:

  • Jaar 1 (twee semesters, 30 EC): cursussen op maandag, namelijk Professional in Praktijk 1a/b, Pedagogiek 1 en Vakdidactiek 1.
  • Jaar 2 (twee semesters, 30 EC): vaste cursussen op dinsdag, namelijk Professional in Praktijk 2, Pedagogiek 2 en Vakdidactiek 2. De twee keuzecursussen worden voornamelijk op dinsdag of anders verspreid over de week aangeboden, afhankelijk van de cursus die je kiest.

Voltijd

In voltijd kun je de opleiding in een jaar afronden. Het eerste semester heb je colleges op maandag, het tweede semester op dinsdag. Bij een start per augustus/september kan dit dus betekenen dat je op je school een ander rooster moet aanvragen per februari.

Voltijdplanning:

  • Eerste semester (30 EC): cursussen op maandag, namelijk Professional in Praktijk 1a/b, Pedagogiek 1 en Vakdidactiek 1
  • Tweede semester (30 EC): vaste cursussen op dinsdag, namelijk Professional in Praktijk 2, Pedagogiek 2 en Vakdidactiek 2. De twee keuzecursussen worden voornamelijk op dinsdag of anders verspreid over de week aangeboden, afhankelijk van de cursus die je kiest.

Als je een andere planning wilt volgen, overleg dan altijd met de studieadviseur over de mogelijkheid hiertoe.

Verplichte Startweek en Startdag

De opleiding begint altijd met een voltijdse Startweek stage/baan (educatieve module) of de Startdag eerstegraads module (eerstegraads module) in augustus of januari/februari. Deze voltijdse Startweek of Startdag is verplicht voor voltijd, deeltijd, reguliere, U-TEAch-, baan- en stagestudenten.

Let op: in augustus vindt dit plaats vóór de officiële start van het academische jaar.

Kijk op de pagina over de Intro GST voor de data en meer informatie.