Opleidingsprogramma

Verklaring Examencommissie

Het opleidingsprogramma dat je gaat volgen, vind je in de ‘Verklaring toelating tot en examenprogramma van het zij-instroomprogramma van de Graduate School of Teaching van de Universiteit Utrecht’ die je van de examencommissie hebt ontvangen. Deze verklaring is opgesteld naar aanleiding van het geschiktheidsonderzoek waaraan je hebt deelgenomen. Op basis van je dossier heeft de vakdidacticus jouw vakinhoudelijke kennis beoordeeld en kan het zijn dat er vakdeficiënties zijn vastgesteld. In dat geval is deze informatie terug te vinden op de verklaring van de examencommissie.

Programma

Voor ZIB-studenten zonder een eerder behaalde lesbevoegdheid bestaat het programma doorgaans uit 60 EC aan cursussen gericht op de lespraktijk, pedagogiek, vakdidactiek en thematische verdieping door het volgen van twee keuzecursussen. Voor sommige ZIB-studenten worden deze cursussen aangevuld met enkele cursussen op het gebied van hun schoolvak, om zo de vastgestelde vakdeficiënties weg te werken.  

Vakdeficiënties

Er zijn verschillende mogelijkheden om deficiënties weg te werken, afhankelijk van het schoolvak waarvoor je nog cursussen moet volgen. In de verklaring van de examencommissie staat vermeld op welke wijze je de vakdeficiënties kan wegwerken. Hieronder vind je een aantal opties voor het wegwerken van je vakdeficiënties.
 

Omdat deze cursussen bovenop het bestaande programma komen, is een realistische planning van belang. Het is verstandig om direct met het wegwerken van je vakdeficiënties te beginnen en dus niet te wachten tot het einde van je traject. Wanneer je cursussen moet volgen om vakdeficiënties weg te werken, adviseren we jou om je planning te bespreken met de studieadviseurs.

Contacturen

Het aantal contacturen tijdens de opleiding bedraagt gemiddeld tussen de 6 en 12 uur per week. Denk bij contacturen aan hoor- en werkcolleges, opleidingsbegeleiding, stagebegeleiding, tentamens, contact met docent buiten de colleges om, etc.