In- en uitschrijving

Inschrijving cursussen

Je schrijft je in voor cursussen per semester tijdens het opleidingstraject. Voor aanvang van de cursusinschrijving ontvang je op je studentenmail een e-mail van de GST-onderwijsondersteuning met daarin een link naar een digitaal cursusinschrijfformulier. Onder ‘Cursusinschrijfdata’ vind je alle data.

Let op: wanneer je in het eerste semester Professional in Praktijk, Pedagogiek en/of Vakdidactiek gaat volgen, dan verzorgt de GST-onderwijsondersteuning de cursusinschrijving, je hoeft dan dus geen formulier in te vullen. Indien in je in het eerste semester deficiëntiecursussen volgt, moet je je daar wél zelf voor inschrijven. Als je wil overleggen over je programma, kun je contact opnemen met de studieadviseurs en/of het ZIB-bureau

Wijzigingsdagen

Voor de aanvang van ieder blok zijn er nog wijzigingsdagen (zie ‘Cursusinschrijfdata’). Wil je wijzigingen doorgeven, stuur dan uiterlijk op de laatste wijzigingsdag een e-mail naar gst@uu.nl, met je naam, studentnummer en de cursussen waar je je nog voor wilt in- en/of uitschrijven.

Cursusinschrijfdata

Semester 1 (blok 1 en blok 2)

WanneerWat
30 mei 2022Student ontvangt mail met link naar digitaal cursusinschrijfformulier
12 juni 2022Deadline invullen cursusinschrijfformulier
22 en 23 augustus 2022Na-inschrijving en wijzigingsdagen blok 1
24 en 25 oktober 2022Na-inschrijving en wijzigingsdagen blok 2

Semester 2 (blok 3 en blok 4)

WanneerWat
31 oktober 2022Student ontvangt mail met link naar digitaal cursusinschrijfformulier
13 november 2022Deadline invullen cursusinschrijfformulier
23 en 24 januari 2023Na-inschrijving en wijzigingsdagen blok 3
3 en 4 april 2023Na-inschrijving en wijzigingsdagen blok 4

Jaarplanning

BlokInschrijfperiodeWijz. data
1 (5 september – 13 november 2022)30 mei t/m 12 juni 202222 en 23 augustus 2022
2 (14 november 2022 – 5 februari 2023)30 mei t/m 12 juni 202224 en 25 oktober 2022
3 (6 februari – 23 april 2023)31 oktober t/m 13 november 202223 en 24 januari 2023
4 (24 april – 2 juli 2023)31 oktober t/m 13 november 20223 en 4 april 2023


In- en uitschrijving opleiding

Wanneer je studeert met zij-instroomsubsidie, sta je als ZIB-student en dus als contractant/contractstudent ingeschreven bij de Graduate School of Teaching.

Als contractstudent kun je je niet zelf inschrijven voor een nieuw collegejaar. Je inschrijving of herinschrijving wordt daarom geregeld door het ZIB-bureau. Ook het uitschrijven voor de opleiding regelt dit bureau voor je. Je hoeft voor beide geen actie te ondernemen.

Wanneer moet je contact opnemen met  het ZIB-bureau (zib.gst@uu.nl)?:

  • Als je langer over het traject doet dan twee jaar (de maximale studieduur voor een student die studeert met zij-instroomsubsidie)
  • Als je tijdens de opleiding besluit te stoppen
  • Als er onduidelijkheden of vragen zijn over in- en uitschrijven