In- en uitschrijving

Inschrijving cursussen

Je schrijft je in voor cursussen per semester tijdens het opleidingstraject. Voor aanvang van de cursusinschrijving ontvang je op je studentenmail een e-mail van de GST-onderwijsondersteuning met daarin een link naar een digitaal cursusinschrijfformulier. Onder ‘Cursusinschrijfdata’ vind je alle data.

Let op: wanneer je in het eerste semester Professional in Praktijk, Pedagogiek en/of Vakdidactiek gaat volgen, dan verzorgt de GST-onderwijsondersteuning de cursusinschrijving, je hoeft dan dus geen formulier in te vullen. Indien in je in het eerste semester deficiëntiecursussen volgt, moet je je daar wél zelf voor inschrijven. Als je wil overleggen over je programma, kun je contact opnemen met de studieadviseurs en/of het ZIB-bureau

Wijzigingsdagen

Voor de aanvang van ieder blok zijn er nog wijzigingsdagen (zie ‘Cursusinschrijfdata’). Wil je wijzigingen doorgeven, stuur dan uiterlijk op de laatste wijzigingsdag een e-mail naar gst@uu.nl, met je naam, studentnummer en de cursussen waar je je nog voor wilt in- en/of uitschrijven.

Cursusinschrijfdata

Semester 1 (blok 1 en blok 2)

WanneerWat
5 juni 2023Student ontvangt mail met link naar digitaal cursusinschrijfformulier
18 juni 2023Deadline invullen cursusinschrijfformulier
21 en 22 augustus 2023Na-inschrijving en wijzigingsdagen blok 1
23 en 24 oktober 2023Na-inschrijving en wijzigingsdagen blok 2

Semester 2 (blok 3 en blok 4)

WanneerWat
30 oktober 2023Student ontvangt mail met link naar digitaal cursusinschrijfformulier
12 november 2023Deadline invullen cursusinschrijfformulier
22 en 23 januari 2024Na-inschrijving en wijzigingsdagen blok 3
1 en 2 april 2024Na-inschrijving en wijzigingsdagen blok 4

Jaarplanning

BlokInschrijfperiodeWijz. data
1 (28 augustus – 12 november 2023)5 t/m 18 juni 202321 en 22 augustus 2023
2 (13 november 2023 – 4 februari 2024)5 t/m 18 juni 202323 en 24 oktober 2023
3 (5 februari – 21 april 2024)30 oktober t/m 12 november 202322 en 23 januari 2024
4 (22 april – 30 juni 2024)*30 oktober t/m 12 november 20231 en 2 april 2024

* (praktijkuren PiP kunnen doorlopen tot de start van de zomervakantie op 13-07-2024)

In- en uitschrijving opleiding

Wanneer je studeert met zij-instroomsubsidie, sta je als ZIB-student en dus als contractant/contractstudent ingeschreven bij de Graduate School of Teaching.

Als contractstudent kun je je niet zelf inschrijven voor een nieuw collegejaar. Je inschrijving of herinschrijving wordt daarom geregeld door het ZIB-bureau. Ook het uitschrijven voor de opleiding regelt dit bureau voor je. Je hoeft voor beide geen actie te ondernemen.

Wanneer moet je contact opnemen met  het ZIB-bureau (zib.gst@uu.nl)?:

  • Als je langer over het traject doet dan twee jaar (de maximale studieduur voor een student die studeert met zij-instroomsubsidie)
  • Als je tijdens de opleiding besluit te stoppen
  • Als er onduidelijkheden of vragen zijn over in- en uitschrijven