Geldzaken

Financiering opleiding

Jouw opleiding wordt door je werkgever betaald vanuit de zij-instroomsubsidie. De zij-instroomsubsidie is een bedrag van 25.000 euro. Van deze subsidie kunnen de kosten van het geschiktheidsonderzoek worden betaald, het opleidingstraject bij de Graduate School of Teaching, boeken en leermiddelen, de begeleiding op school en studieverlof (vervangingskosten). Kijk op de website van DUO voor meer informatie.

Je betaalt dus géén collegegeld en staat zodoende ook niet ingeschreven voor een bachelor- of masteropleiding aan de Universiteit Utrecht. Je staat ingeschreven als contractstudent van de Graduate School of Teaching. De facturen voor het geschiktheidsonderzoek en het opleidingstraject worden naar jouw werkgever verstuurd en ook door je werkgever betaald.

Voor vragen hierover kan je contact opnemen met het ZIB-bureau van de GST via zib.gst@uu.nl

Tegemoetkoming leraren

Als jouw inkomen (of gezamenlijk inkomen) onder een bepaalde grens valt, dan kan je de Tegemoetkoming leraren bij DUO aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van DUO. De instellingsverklaring bij het aanvraagformulier kan worden ingevuld door het ZIB-bureau.