Geldzaken

Financiering opleiding

Jouw opleiding wordt door je werkgever betaald vanuit de zij-instroomsubsidie. De zij-instroomsubsidie is een bedrag van € 25.000 euro. Van deze subsidie worden de kosten van het geschiktheidsonderzoek betaald, het opleidingstraject bij de Graduate School of Teaching en de begeleiding op school inclusief vervanging van de collega die jou op school begeleidt.  Kijk op de website van DUO voor meer informatie.

Je betaalt dus géén collegegeld en staat zodoende ook niet ingeschreven voor een bachelor- of masteropleiding aan de Universiteit Utrecht. Je staat ingeschreven als contractstudent van de Graduate School of Teaching. De facturen voor het geschiktheidsonderzoek en het opleidingstraject worden naar jouw werkgever verstuurd en ook door je werkgever betaald.

Voor vragen hierover kan je contact opnemen met het ZIB-bureau van de GST via zib.gst@uu.nl

Tegemoetkoming leraren

Als jouw inkomen (of gezamenlijk inkomen) onder een bepaalde grens valt, dan kan je de Tegemoetkoming leraren bij DUO aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van DUO. De instellingsverklaring bij het aanvraagformulier kan worden ingevuld door het ZIB-bureau.