Onderwijs- en Examenregeling (OER) - Tweejarige lerarenopleidingen

Onderwijs- en examenregeling (OER) tweejarige masters

De Onderwijs- en examenregeling 2023-2024 (pdf).

Errata / addenda

Als er wijzigingen binnen de Onderwijs- en examenregeling plaatsvinden of onjuistheden in de tekst zijn, wordt een erratum of addendum geplaatst.
 

Archief vanaf 2014-2015 (pdf)

Hieronder vind je de Onderwijs- en examenregelingen van voorgaande jaren:
 

Archief Kunstonderwijs (pdf)

Archief Talenonderwijs (pdf)

Archief Mens- en maatschappijonderwijs (pdf)

Archief Masteropleidingen Graduate School of Natural Sciences (pdf)