Tijdens het programma heb je op een aantal momenten ruimte voor keuzecursussen. De inhoud van iedere cursus kun je zelf opzoeken in de Onderwijscatalogus (zoek op cursuscode).

Er zijn drie soorten keuzecursussen: vakspecifieke, beroepsvoorbereidend pedagogische en beroepsvoorbereidend algemene keuzecursussen.

Vakspecifieke keuzecursussen

  • Je dient ten minste 40 EC van je programma vakspecifiek in te vullen. Als je scriptie een omvang heeft van 20 EC volg je 20 EC vakspecifieke keuzecursussen. Als je scriptie een omvang heeft van 25 EC volg je 15 EC vakspecifieke keuzecursussen.
  • Het is verplicht om binnen je keuzeruimte minimaal één Masterlanguage-cursus te volgen. Schrijf je in via de website van Masterlanguage.

Beroepsvoorbereidend pedagogische keuzecursussen

Je volgt minimaal 5 EC aan pedagogische cursussen, in principe tijdens de Eerstegraadsmodule.

Beroepsvoorbereidend algemene keuzecursussen

Je volgt minimaal 5 EC aan algemene beroepsvoorbereidende cursussen, in principe tijdens de Eerstegraadsmodule.

Maak een keuze uit het cursusaanbod en overleg met je tutor of de studieadviseur of de cursus past binnen je studieprogramma.
 

  • Bij Masterlanguage-cursussen is het van belang dat de gekozen Masterlanguage-cursus niet overlapt met een al gevolgde of nog te volgen cursus binnen je studieprogramma (verplicht of keuze). Bespreek ook met je tutor of de studieadviseur in welk vakgebied de cursus valt: letterkunde, taalkunde, of anders.
  • Bij reguliere keuzecursussen is het van belang dat je voor je inschrijving controleert of de beoogde cursus specifieke ingangseisen heeft.

Keuzecursusaanbod 2021-2022

Bekijk de keuzecursussen voor het jaar 2021-2022:

Bekijk de vakspecifieke keuzecursussen in onderstaande tabel.

Cursus EC Blok
Complexiteit van educatieve teksten (TLEMV16012) 5 1
Trends in de Nederlandse literatuur: de klimaatcrisis (TLMV20005) 5 1
Meertaligheid binnen het Nederlands (TLMV16512) 5 1
Case Study Nederlandse literatuur (TLMV21013) 5 2
Nederlands taaladvies en -onderwijs in vergelijkend perspectief (TLMV16103) 5 2
Achtergronden van Nederlands als tweede taal (TLMV14011) 5 2
Literatuuronderwijs en digitalisering (TLEMV21011) 5 4
Masterlanguage: Taalbeheersing in de praktijk 5 2
Masterlanguage: Taalkunde in de klas (edu) 5 3
Masterlanguage: Moderne letterkunde in de klas (edu) 5 2
Masterlanguage: Historische letterkunde in de klas (edu) 5 3
Individuele zelfstudie Educatie (TLEMV16002) - -

Meertaligheid binnen het Nederlands, Literatuuronderwijs en digitalisering en een deel van de Masterlanguage-cursussen worden in blok 3-4 aangeboden. Als je een van deze cursussen wilt kiezen, overleg dan met je tutor of een eventuele aanpassing van de opbouw van je programma mogelijk is.

Let op: als je de cursus TLMV16005 Trends in de literatuur: geschiedenis als heden hebt gevolgd, dan mag je de cursus TLMV20005 Trends in de literatuur: de klimaatcrisis wegens inhoudelijke overlap niet volgen.

Individuele zelfstudie

Als er aantoonbaar geen passende vakspecifieke keuzecursus beschikbaar is in een bepaald blok, kun je eventueel een individuele module volgen, Individuele zelfstudie Educatie (TLEMV16002). De procedure is als volgt:

Je overlegt met een docent over de invulling van de zelfstudie, vraagt toestemming aan de studieadviseur (waarbij je aantoont dat er geen andere cursus beschikbaar is), en dient een verzoek tot Goedkeuring nog te volgen onderwijsonderdeel in bij de examencommissie. Reserveer voldoende tijd voor deze procedure, ten minste zes weken!

Cursus EC Blok
Complexiteit van educatieve teksten (TLEMV16012) 5 1
Toetsing en beoordeling (GSTOKC01) 5 2
Het organiseren van leren (GSTOKC02) 5 2
Duurzaamheidseducatie (GSTOKC03) 5 2
Lezen en schrijven (GSTOKC04) 5 2
Data in de school (GSTOKC08) 5 4
Taalbeleid in onderwijs en maatschappij (GSTOKC10) 5 4
CKV-didactiek (GSTOKC05) 5 4
ICT en onderwijs (GSTOKC06) 5 4
Erfgoededucatie (GSTOKC09) 5 4
Literatuuronderwijs en digitalisering (TLEMV21011) 5 4
Communicatie in het educatieve domein (GSTOKC14) 5 2 en 4
International Perspectives on Teaching (GSTOKC13) 5 1,2,3,4
Applications of Cultural Diversity (GSTOKC15) 5 4

Eventueel kun je de vakspecifieke keuzecursussen Complexiteit van educatieve teksten (TLEMV16012) en Literatuuronderwijs en digitalisering (TLEMV21011) laten gelden als algemene keuzecursus. Overleg ruim voor aanvang van de cursus met de cursuscoördinator en je tutor over deze mogelijkheid, en informeer na hun goedkeuring de examencommissie, zodat deze verschuiving administratief verwerkt kan worden in jouw examenprogramma.